Benoeming voorouders

Destijds was voor lezers van Ons Erfgoed een lijst  beschikbaar van de heer A. Storm waar in 512 generaties van voorouders werden benoemd. Voor dit bestand bestond destijds tamelijk veel belangstelling. Vandaar dat we althans een deel daarvan weergeven. In dit bestand wordt echter volstaan met  80 generaties.
Als we uitgaan van gemiddeld vier generaties per eeuw komen we zo al tot het begin van onze jaartelling. In de praktijk zal geen genealoog zo ver terug kunnen gaan.
Een beperkt aantal mensen komt tot en met Karel de Grote.

I

Vader

Moeder

II
Grootvader Grootmoeder
III
Overgrootvader Overgrootmoeder
IV
Betovergrootvader Betovergrootmoeder
V
Oudvader Oudmoeder
VI
Oudgrootvader Oudgrootmoeder
VII
Oudovergrootvader Oudovergrootmoeder
VIII
Oudbetovergrootvader Oudbetovergrootmoeder
IX
Stamvader Stammoeder
X
Stamgrootvader Stamgrootmoeder
XI
Stamovergrootvader Stamovergrootmoeder
XII
Stambetovergrootvader Stambetovergrootmoeder
XIII
Stamoudvader Stamoudmoeder
XIV
Stamoudgrootvader Stamoudgrootmoeder
XV
Stamoudovergrootvader Stamoudovergrootmoeder
XVI
Stamoudbetovergrootvader Stamoudbetovergrootmoeder
XVII
Edelvader Edelmoeder
XVIII
Edelgrootvader Edelgrootmoeder
XIX
Edelovergrootvader Edelovergrootmoeder
XX
Edelbetovergrootvader Edelbetovergrootmoeder
XXI
Edeloudvader Edeloudmoeder
XXII
Edeloudgrootvader Edeloudgrootmoeder
XXIII
Edeloudovergrootvader Edeloudovergrootmoeder
XXIV
Edeloudbetovergrootvader Edeloudbetovergrootmoeder
XXV
Edelstamvader Edelstammoeder
XXVI
Edelstamgrootvader Edelstamgrootmoeder
XXVII
Edelstamovergrootvader Edelstamovergrootmoeder
XXVIII
Edelstambetovergrootvader Edelstambetovergrootmoeder
XXIX
Edelstamoudvader Edelstamoudmoeder
XXX
Edelstamoudgrootvader Edelstamoudgrootmoeder
XXXI
Edelstamoudovergrootvader Edelstamoudovergrootmoeder
XXXII
Edelstamoudbetovergrootvader Edelstamoudbetovergrootmoeder
XXXIII
Voorvader Voormoeder
XXXIV
Voorgrootvader Voorgrootmoeder
XXXV
Voorovergrootvader Voorovergrootmoeder
XXXVI
Voorbetovergrootvader Voorbetovergrootmoeder
XXXVII
Vooroudvader Vooroudmoeder
XXXVIII
Vooroudgrootvader Vooroudgrootmoeder
XXXIX
Vooroudovergrootvader Vooroudovergrootmoeder
XL
Vooroudbetovergrootvader Vooroudbetovergrootmoeder
XLI
Voorstamvader Voorstammoeder
XLII
Voorstam grootvader Voorstam grootmoeder
XLIII
Voorstamovergrootvader Voorstamovergrootmoeder
XLIV
Voorstambetovergrootvader Voorstambetovergrootmoeder
XLV
Voorstamoudvader Voorstamoudmoeder
XLVI
Voorstamoudgrootvader Voorstamoudgrootmoeder
XLVII
Voorstamoudovergrootvader Voorstamoudovergrootmoeder
XLVIII
Voorstamoudbetovergrootvader Voorstamoudbetovergrootmoeder
XLIX
Vooredelvader Vooredelmoeder
L
Vooredelgrootvader Vooredelgrootmoeder
LI
Vooredelovergrootvader Vooredelovergrootmoeder
LII
Vooredelbetovergrootvader Vooredelbetovergrootmoeder
LIII
Vooredeloudvader Vooredeloudmoeder
LIV
Vooredeloudgrootvader Vooredeloudgrootmoeder
LV
Vooredeloudovergrootvader Vooredeloudovergrootmoeder
LVI
Vooredeloudbetovergrootvader Vooredeloudbetovergrootmoeder
LVII
Vooredelstamvader Vooredelstammoeder
LVIII
Vooredelstamgrootvader Vooredelstamgrootmoeder
LIX
Vooredelstamovergrootvader Vooredelstamovergrootmoeder
LX
Vooredelstambetovergrootvader Vooredelstambetovergrootmoeder
LXI
Vooredelstamoudvader Vooredelstamoudmoeder
LXII
Vooredelstamoudgrootvader Vooredelstamoudgrootmoeder
LXIII
Vooredelstamoudovergrootvader Vooredelstamoudovergrootmoeder
LXIV
Vooredelstamoudbetovergrootvader Vooredelstamoudbetovergrootmoeder
LXV
Aartsvader Aartsmoeder
LXVI
Aartsgrootvader Aartsgrootmoeder
LXVII
Aartsovergrootvader Aartsovergrootmoeder
LXVIII
Aartsbetovergrootvader Aartsbetovergrootmoeder
LXIX
Aartsoudvader Aartsoudmoeder
LXX
Aartsoudgrootvader Aartsoudgrootmoeder
LXXI
Aartsoudovergrootvader Aartsoudovergrootmoeder
LXXII
Aartsoudbetovergrootvader Aartsoudbetovergrootmoeder
LXXIII
Aartstamvader Aartstammoeder
LXXIV
Aartsstamgrootvader Aartsstamgrootmoeder
LXXV
Aartsstamovergrootvader Aartsstamovergrootmoeder
LXXVI
Aartsstambetovergrootvader Aartsstambetovergrootmoeder
LXXVII
Aartsstamoudvader Aartsstamoudmoeder
LXXVIII
Aartsstamoudgrootvader Aartsstamoudgrootmoeder
LXXIX
Aartsstamoudovergrootvader Aartsstamoudovergrootmoeder
LXXX
Aartsstamoudbetovergrootvader Aartsstamoudbetovergrootmoeder