Korte inleiding

Genealogie beoefenen is niet alleen het vinden van zo veel mogelijk voorouders.
We willen in toenemende mate meer over die voorouders weten.
Enerzijds weten we dat we zijn zoals we zijn als erfenis van onze voorouders. Dit in verschillende opzichten. Dit betreft niet alleen ons lichaam en onze geest. Soms zijn er erfelijke kwalen, soms bijzondere talenten. Ook onze houding in het leven wordt in zekere mate door onze voorouders bepaald. In een aantal gevallen kan worden ingegrepen, bijv. bij bepaalde ziektes als borstkanker, al kan dat rigoureus zijn, bijv. door in bepaalde gevallen geen kinderen te krijgen. Met andere dingen kan je blij zijn. Als je muzikale voorouders hebt is de kans groot dat je daar ook iets van mee krijgt.
Je houding in het leven wordt, dacht ik, ook in sterke mate door je voorouders en hun ervaringen bepaald al kan dat mogelijk beïnvloed worden door bijv. mental coaches.  

Soms zijn er bronnen, die gegevens opleveren, maar waar bijna niemand bij stil staat, al komen er steeds meer via het internet beschikbaar, hetzij rechtstreeks, hetzij als tip.

Andere zaken, die weliswaar geen genealogische gegevens opleveren, kunnen toch wel interessant zijn voor genealogiebeoefenaars. Waarom, wanneer en hoe ontstonden bepaalde vormen van beroepsbeoefening? Welke zeden, gebruiken en omstandigheden hebben mogelijk invloed gehad op het leven van onze voorouders.

Daarom op deze site ook aandacht voor deze onderwerpen. Ze geven ons genealogisch onderzoek mogelijk meer inhoud.

En ook hier geldt: ik ben niet alwetend. Ook hier gaarne tips of bijdragen van de bezoekers van onze site. Bij voorbaat hartelijk dank.

H.M. Lups