17 jaargangen Ons (genealogisch) Erfgoed

De 17 Acrobat Reader Pdf-files per jaargang staan hieronder en kunt u openen door op de jaargang van uw keuze te klikken.

Jaargang

Inhoudsopgave van de 17 jaargangen

Ons (genealogisch) Erfgoed, verschenen van 1993 t/m 2009. Daarna voortgezet door D. Kranen onder de naam Genealogisch Erfgoed Magazine.

Ons Erfgoed 1e jaargang nr. 1, januari - februari 1993

Van de redactie. Ons Erfgoed probeert een goed contactueel, leesbaar en voorlichtend tijdschrift te zijn
F. v. Geldorp, Genealogie (1).
F. v. Geldorp, Persoonsregistratie in het verleden.
H.M. Lups, Huwelijkscontracten en familierelaties.
H.M. Lups, Familiewapens (1). Inleiding tot de heraldiek
F. van Geldorp, Nederlandse archieven.
H.M. Lups, Klappers op kerkelijke huwelijken voor 1750 in de provincie Groningen.
F. van Geldorp, De zaak Maria Elisabeth de Droog.
F. van Geldorp, Beroepen van toen. Aardwerker, advocaat, afslager, ankerslager, apotheker, appelkoopster, askooper
H.M. Lups, Paleografie. Inleiding, ontstaan, schrijfmeesters
F. van Geldorp, Acht eeuwen Haselhoff. Boekbespreking
H.M. Lups, De Computerdienst van de Nederlandsche Genealogische Vereniging . Betekenis, activiteiten programma’s, beschikbare producten, bijeenkomsten.
Genealogische vragen
.


Ons Erfgoed 1e jaargang nr. 2, maart - april 1993

Van de redactie. Overhandiging eerste nr. aan dr. F.C.J. Ketelaar, alg. rijksarchivaris; reacties op verschijning positief
F. van Geldorp, Genealogie (2). Persoonskaart
H.M. Lups, Familiewapens (2). Van oude naar nieuwe heraldiek via de zegels, familiesymbool, gebruiksmogelijkheid, regels en bronnen.
F. van Geldorp, “De geheimen van uw familie”. Waarschuwing tegen misleidende aanbiedingen.
F. van Geldorp, Huis- of hofmerken. Combinatie van lijnen, afweertekens.
H.M. Lups, Nederlandse archieven. Ontwikkeling na Franse tijd.
F. van Geldorp, Merkwaardigheid in kerkelijk huwelijksregister. Pastoor liet o.a. Geertruida van Geldorp in het huwelijk tredenmet haar schoonvader, Hendrik van der Putte.
F. van Geldsorp, Beroepen van toen. Baaiwerker, baertscheerder, balansenmaker, baleinwerker, ballenmaker,bandwever, barbier, beeldsnijder, behangselschilder.
W.H. Morel van Mourik, Familieverenigingen. Volwaardige organisatie, familieblad, stichtingsvorm, grootschalige opzet.


Ons Erfgoed 1e jaargang nr. 3, mei - juni 1993

Van de redactie
. Wijziging opvatting archiveren. Bezwaar tegen afdekken adressen op persoonskaarten.
F. van Geldorp, Genealogie (3). Bij begin geneal. onderzoek bij voorkeur eerst orienteren bij C.B.G.
H.M. Lups, Familiewapens (3). Het blazoeneren.
F. van Geldorp, Nederlandse archieven. Naast de rijksarchieven is in Den Haag het Alg. Rijksarchief (thans Nationaal Archief) gevestigd. Inleidende bespreking.
H.M. Lups, Zoon bleek dochter. Merkwaardigheden in de burgerlijke stand.
F. van Geldorp, Beroepen van toen. Bergenvader, betielbakker, beuker, beurtschipper, bezembinder, bierdrager, bierkoper, biersleper, biersteker, blaasbalgmaker, blauwverver, bleker.
F. van Geldorp, Huwelijkspenningen. Huwelijkspenningen zijn een typisch Nederlands verschijnsel, meest ter gelegenheid van 25 jarig huwelijk, zeldzamer die van een 50 jarig huwelijk. Mensen werden vaak niet oud genoeg..
F. van Geldorp, Voorouders drukten stempel op hun werk. Signaturen uit het verleden. Steenhouwers, goud- en zilversmeden, boekdrukkers, loodgieters, timmerlieden en schilders signeerden hun werk.
H.M. Lups, Paleografie (3).  Letters en afkortingen + af te schrijvenb stuk.
J. Kelderman, De Genealogie-Gebruikersgroep van de HCC. Wat is, wil en doet deze gebruikersgroep?
A. Noordermeer, Onderzoek Noordermeer. Aankondiging en verzoek om medewerking.
F. van Geldorp, Boekbespreking. Het Veenkoloniale geslacht Brouwer (de Juis Brouwer) 1550-1992.
Genealogische vragen.


Ons Erfgoed 1e jaargang nr. 4, juli - augustus 1993

F. van Geldorp, Van de redactie. Het blad niet alleen voor beginners. Ook wordt aan kwartierstatenboek gedacht.  
F. van Geldorp, Genealogie. Tienjarige tafels en via trouwboekje stapje verder.
F. van Geldorp, Metalen stemgeluid van computer. Toespraak alg. rijksarchivaris, prof. dr. F.C.J. Ketelaar in Zeeland.
H.M. Lups, Familiewapens. Het schild en de schilddelingen.
F. van Geldorp, Nederlandse archieven. Archieven in Groningen.
Korte berichten. Regionaal archief Alkmaar, Nieuwe genealogische bron, Archiefdienst Westfriese gemeenten, tarieven persoonskaart.
F. van Geldorp, Begrafenis ondernemer wist niet beter. Fout bij overlijdensaangifte.
W.H. Morel van Mourik, Onechte kinderen. “In hoererij geteelt”. Vroeger was een onecht kind een schande. Voorbeelden hoe men daar vroeger mee omging.
F. van Geldorp, Beroepen van toen. Blikslager, blookemaker, bode, bodeker, boekbinder, boekvergulder, boekverkoper, boekwijtmolenaar, boendermaker, boratwever.
F. van Geldorp, Voorouders drukten stempel op hun werk. Versteende handtekeningen, stukadoor en timmerman, boekdrukkersmerken, aardewerkmerken.
F. de Brabandere, Woordenboek van de Familienamen in België en Frankrijk. Aankondiging verschijning.
H.M. Lups, Paleografie. Bespreking resterende letters en enkele afkortingen + af te schrijven stuk.
F. van Geldorp, Boekaankondigingen. Bewonerslijst stad Groningen 1659, Groninger repertorium familiewapens.
Lezerspost. J.A. Brinkman: Zoon bleek dochter, N.G. versteeg: Versteeg met of zonder h.
Genealogische vragen.


Ons Erfgoed 1e jaargang nr. 5, september - oktober 1993

F. van Geldorp, Van de redactie. Plannen betreffende kwartierstatenboek. Serieartikelen mogelijk in de toekomst als boekje of brochure.
F. van Geldorp, Genealogie. Huwelijksbijlagen, huwelijksafkondigingen, overlijdensakten.
H.M. Lups, Familiewapens. Verdere indeling van het schild. De verschillende kleuren en hun benaming.
F. van Geldorp, Nederlandse archieven. Het Rijksarchief in Friesland, richtlijnen, nuttige wenken, Akten en bijlagen Burgerlijke stand, Voor 1811, Rechterlijke en notariële archieven.
F. van Geldorp, Archiefnieuws. Streekarchief Gooi en Vechtstreek, Gemeentearchief Liden, Inventarissen.
F. van Geldorp, Een "ongewilde" verschrijving. In huwelijksakte v.d. Heijden/Malingré 1853.
F. van Geldorp, Beroepen van toen. Boksenmaker, bollenbakker, bombazijnwerker, bontwerker, boodschapper, boogmaker, borduurder, bossemaker, bouwman, brandewijnbrander, brandewijntapper.
W.H. Morel van Mourik, Het gelegenheidsgedicht. Bronnen, dichters, tijdsbeeld.
H.M. Lups, Genealogische verenigingen. Er zijn veel genealogische verenigingen, ieder met een reden van bestaan. Een aantal zal worden besproken. Nederlandse Genealogische Vereniging.
H.M. Lups, Paleografie. Enkele algemene trekken. Af te schrijven stuk.
W.J. Scholl, De voordelen van een computer. Bespreking van de voordelen. Toelichting aan de hand van het programma Gens-Data/D90
Lezerspost. R. Maassen, Hooge leeftijd ook vroeger wel. A.D. van der Kade, Diverse schrijfwijzen voor dezelfde naam..
F. van Geldorp, Boeken en tijdschriften. Jaarboekje Gruoninga, De Familiegids nr. 2, 1993.
Genealogische vragen.


Ons Erfgoed 1e jaargang nr. 6, november - december 1993

F. van Geldorp, Van de redactie. “Ontoegankelijkheid begeleiding naar Ver. Centrum N.G.V.” Aandacht voor programma handleidingen..
F. van Geldorp, Genealogie. Doop-trouw en begraafboeken. Grote veranderingen.
H.M. Lups, Familiewapens. Kleurencodes.
F. van Geldorp, Nederlandse archieven. RA. Drenthe.
F. van Geldorp, Archiefnieuws. Van RA in Zeeland, Gemeentearchief Haarlem, Gooi- en Vechtstreek en Kwartier van Oisterwijk.
F. van Geldorp, Beroepen van toen. Bratwerker, brillenmaker, broodbakker, broodweger, brouwer, buskruitmaker, bussemaker.
F. van Geldorp, Genealogische Wegwijzer. Aankondiging verschijning.
Aankondiging banden Ons Erfgoed.
H.M. Lups, Paleografie. Deel boedelbeschrijving Elisabeth Schot (1729, G.A. Delft)
JW. Koten, Genealogie in Limburg. Een introductie voor “Hollanders”.
R.M. Malingré, Computergenealogie (Pro-gen). Invoeren, zoeken, sorteren en printen.
J.A. Diebrink, LAN-versie Haza-Data. Netwerkversie gerealiseerd.
F. van Geldorp, Boeken en tijdschriften. Dossier Swart, boeiende familiegeschiedenis.. Geslacht Van Stein.
Genealogische vragen.
Naamregister Ons Erfgoed 1993 en Zakenregister Ons Erfgoed 1993.


Ons Erfgoed 2e jaargang nr. 1, januari - februari 1994

H.M. Lups, In memoriam. Plotseling overlijden Frans van Geldorp.
H.M. Lups, Van de redactie.
F. van Geldorp, Genealogie en kwartierstaat. Onderscheid stamboom en genealogie, kwartierstaten.
H.M. Lups, De stukken in het schild. Herautstukken.
F. van Geldorp, Het Rijksarchief in Overijssel. Speurwerk, zelfbediening, Geautomatiseerd.
Nieuw in de Betuwe. Streekarchivariaat KLEM-gemeenten
F. van Geldorp, Familieadvertenties. Over de advertentie, enkele oude kranten, geen persvrijheid. Eerst geboorte en overlijdensadvertenties, geldheffingen, advertentiën en andere berichten..
F. van Geldorp, Beroepen van toen (Ca-Ci). Caffawerker, Cementmaker, Chirurgijn, chocoladewerker, Cipier.
H.M. Lups, Paleografie. Overdracht van een huis.
H.M. Lups, Computer en genealogie. Haza-Data, De Dienst Computergenealogie van de N.G.V.
Dienst wordt afdeling, GensData/VRW. Onderzoekruildienst, Bidprentje, uit de lezerspost.
H.M. Lups, Korte berichten. Teleaccursus genealogie, Familievereniging Biesbroek, Maas en Waalse Genealogische dag.
F. van Geldorp, Zakenregister Groninger Volksalmanak. Zakenregister maakt Groninger Volksalmanak toegankelijk. (Inmiddels achterhaald en niet meer verkrijgbaar)
F. van Geldorp, Boeken en tijdschriften. Besproken worden Nederlandsche.geslachtsnamen, De weg naar een familiewapen, De Familiegids, Zouaven tussen Vecht en Eem, Jaarboek 1993 CBG, Burgervaandelen. Een bevolkingslijst uit 1659.
Genealogische vragen.


Ons Erfgoed 2e jaargang nr. 2, maart - april 1994

H.M. Lups, Van de redactie. Overgangsfase na het onverwachte overlijden van Frans van Geldorp.
H.M. Lups, Iets meer over de kwartierstaat. Verschillende systemen.
D. Dees Sr., Zeeuwse families met adellijke voorouders. Familieonderzoek naar Axelse families.
H.M. Lups, Stukken in het wapenschild. De voornaamste variaties van het kruis.
H.M. Lups, Nederlandse Genealogische Vereniging, afdeling Heraldiek. Deze afdeling werd 22 januari 1994 opgericht. Naast beoefening van de heraldiek ook aandacht voor zegelkunde, huismerken en vlaggenkunde. Ook wapenregistratie en eigen tijdschrift.
M.P.J. Kok en H.M. Lups, Het Rijksarchief in Gelderland. Korte geschiedenis, Eerste oriëntatie, Inhoud Oud Rechterlijke Archieven
H.M. Lups, Archiefhieuws. Wijzigingen in de dienstverlening.
F. van Geldorp, Bidprentjes als secundaire bron. Begrip, ontstaan en ontwikkeling.
F. van Geldorp en H.M. Lups, Beroepen van toen.. Coffyschenker, copiist, courantier, cruydenier, damastwercker, dansmeester.
JW. Koten, Het Mosaïk-Archiv in Kleve. Vereniging en archief.
P.H. Berben, Berben en Teuten. Waar komen de Berbens vandaan, de Teuten.
Ir. H.L. Asser, Geneac, een genealogieprogramma voor de pc. Uiteenzetting van het programma rn de mogelijkheden.
H.M. Lups, Boeken en tijdschriften. Van Mauderick 1270-1695, de geschiedenis van een schildboortig geslacht (W.H. Morel van Mourik), Zestiende-eeuwse bewonerslijsten van Groningen (W.G. Doornebos), De Weesper Courant van 1916 (G.L. de Boer), Bulthuis-Drayer Genealogie (J. Bulthuis-Drayer).
Genealogische vragen.


Ons Erfgoed 2e jaargang nr. 3, mei - juni 1994

H.M. Lups, Van de redactie. Redactionele versterking door  W.J. Scholl en JW. Koten. Public. De bij Fr. van Geldorp in bewerking zijnde Genealogische Wegwijzer en Kwartierstatenboek verschijnen door zijn overlijden voorlopig niet.
H.M. Lups en W.J. Scholl, Parenteel en stamreeks. De parenteel en nummering daar bij. De stamreeks.
H.M. Lups, Gewone stukken in het schild. Kenmerken en overzicht..
H.M. Lups, Archiefnieuws. Streekarchief Bommelerwaard, Stadsarchief Vlaardingen, Gemeentearchief Zaanstad, Rijksarchief Zeeland: Collectie Zeeuwse Genealogieën, Verzameling Genealogische afschriften, C.B.G.: Ondertrouwregister Scherpenisse 1752-1810.
H.M. Lups, HSN en AKON. Historische Steekproef Nederland, Opzet gegevensbestand, aard van de gegevens, mogelijkheden tot onderzoek, proefonderzoek, start in Zeeland, Akom-project.
F. van Geldorp, H.M. Lups, Beroepen van toen. Darmsnarenmaker, Dekker (dakdekker), delver, Destilleerder.
H.M. Lups, Paleografie, brief Beatrix Steen(1764). Deel brief aan haar rechters.
W.H. Morel van Mourik, De adel door de eeuwen heen (1). Huidige toestand in Nederland, erkenning, inlijing en verheffing. Situatie in Engeland, België en Spanje, samenstelling van de adel, van adelstand naar adeldom, titels.
F. van geldorp, Tijdrekenkunde. Dateringen, stijlen, kerkelijk jaar, Juliaanse kalender verouderde hervorming, Gregoriaanse kalender, Republikeinse kalender.
O.R.J. de Bie, Dirk de Bie, een vondeling te Amsterdam in 1815. De familieoverlevering, De werkelijkheid. Het vervolg van de rode draad.
L.J. Suverein, Verwarring bij de Burgerlijke Stand. Verwisseling met halfzuster.
W.J. Scholl, Wapens tekenen met de computer. Onderscheid Bit-map plaatjes en vectoriële plaatjes, aalgemene werkwijze, het aanbrengen van kleur.
H.M. Lups, Boeken en tijdschriften. Groninger Repertorium van familiewapens (W.G. Doornbos), Heraldische bibliografie (J.C. van der Borne), Noordbrabants Wapenrepertorium (A.H. Hoeben), Het geslacht Groenwold (A. Brouwer), Westerwolders en hun woningbezit van 1568-heden. (C.J. en R.M.A. Wegman)
Genealogische vragen.
Boekenmarkt. Enkele boekjes uit de serie van F. van Geldorp.
Genealogische contacten
.


Ons Erfgoed 2e jaargang nr. 4, juli - augustus 1994

H.M. Lups, W.J. Scholl, Het geneagram, symbolen. Het geneagram. Symbolen en afkortingen in gebruik bij tabellen, staten en aantekeningen.
H.M. Lups, Natuurlijke stukken: het menselijk lichaam. Komt in de Nederlandse heraldiek betrekkelijk weinig voor.
J. Wieland, Het Rijksarchief in Flevoland. Jongste rijksarchief in Nederland. Beheert archief van het provinciaal bestuur en voorgangers, archieven van rijksinstellingen in de provincie en particuliere archieven en cllecties.
H.M. Lups, Archiefnieuws. Archievenoverzicht Rijksarchief Zuid-Holland, Rijksarchief Utrecht, Stadsarchief Vlaardingen, Streekarchiefdienst Hollands Midden, Studiegroep Genealogie Westland, Zoetermeer en Zegwaard.; verdwijnen persoonskaart.
W.H. Morel van Mourik, De adel door de eeuwen heen (2). Ridderschap, Ridders en knapen, Van boer tot knape, Zestiende eeuw, En boer en edelman – sustinerende van adel toe syn…
JW. Koten, Registratie van de sterfte en doodsoorzaken (1). Situatie 1500-1750, nieuwe inzichten aan het einde van de 18de eeuw. De invloed van de Franse bezetting.
G. Zomer, Doodsoorzaken in begraafregister. Oorzaken + verklaring van de gebruikte termen.
H.M. Lups, Beroepen van toen. Diamantbewerkers, Diefhenker, Diefleider, Dienstbode, Dienstman, Dieper, Dijkbaas, dijkbode, dijkbestuur, dijkgraaf, dijkmeester, dijkmeter, dijkrechter, (dijkrichter), dijkschepen, dijkschrijver, dijkwerker (dijker), dischmeester, dobbelmeester.
H.M. Lups, Paleografie. Attestatie Soetje Putmans.
F. van Geldorp. Dagen, weken, maanden (1). Diverse variaties schrijfwijze dagen, weken en maanden.
Sjef Daverveld, Historische Vereniging Tweestromenland (1). Doel van de vereniging, Maas en Waals documentatiecentrum, Tijdschrift Tweestromenland, Tweestromenlandreeks, Werkgroep Maas en Waalse geslachten.
Boeken en tijdschriften. Bouwbureau J.E. Baalbergen & A. Volkers, Transcripties Zwollerkerspel.
H.M. Lups, Programmanieuws. HaZa-Data, HCC-Genealogie-Gebruikersgroep, NGV afdeling Computergenealogie.
J.M. den Dekker, Nummering t.b.v. stamboom en Parenteel. Uitgangspunten, de uitwerking.
Antwoorden op vragen.
Vragen van lezers.
Boekenmarkt.
Genealogische contacten.


Ons Erfgoed 2e jaargang nr. 5, september - oktober 1994

H.M. Lups en W.J. Scholl, De Verwantschapstabel en een blik vooruit. De verwantschapstabel. Een bllik vooruit; inleiding, o.a. opzetten familiearchief, immigranten, bijzondere groeperingen..
JW. Koten, Het Rijksarchief in Noord-Brabant. Inleiding, restauratie, collecties, genealogische faciliteiten, automatiseringsprojecten.
Archiefnieuws. Streekarchief Bommelerwaard, Stereekarchiefdienst Hollands-Midden, Stadsarchivariaat Rijnstreek, Rijksarchief i Zuid-Holland.
J.J. van Dort en H.M. Lups, Dienst micorofiches N.G.V. N.G.V. in Verenigingscentrum vrijwel zelfde mogelijkheden als de centra van de Mormonen. Wat men vindt in Naarden.
H.M. Lups, Westerwolders en hun woningbezit. Hoewel veel verloren is gegaan is ook veel bewaard gebleven. In de vroegere heerlijkheid Westerwolde zijn vader en zoo al jaren actief. In een reeks van negen forse delen onder mer van alle kadastrale nummers de opeenvolgende eigenaars met hun gezinnen, waarbij vooral de periode voor 1750 ruime aandacht, uiteraard met bewijsvoering.
A.A. Arkenbout, Het gebruik van het doopboek. Enkele complicaties en wenken.
W.H. Morel van Mourik, De adel door de eeuwen heen (3). Heren en ambachtsheren. Een titel uit het buitenland. Ambachtsheer. Andere mogelijkheden. “Standsverbetering achttiende eeuw”. Het einde.
JW. Koten, Registratie van de sterfte en doodsoorzaken (2). Ontwikkelingen na de Franse bezetting tijdens begin van de negentiende eeuw. Toestand rond 1850, Nabeschouwing.
H.M. Lups, Beroepen van toen. Dokter (medicus), doodgraver, draayer.
H.M. Lups, Paleografie, deel koopakte Disselwerff/Roosmalen. Enkele letters plus eerste deel koopakte. Betreffende dossier tijdens brand begin 2009 verloren gegaan.
F. van Geldorp, Dagen, weken, maanden (2). Van Martis t/m Zonendage.
S. Daverveld, Historische Vereniging Tweestromenland (2). Beeld over het leven van toen. Een huwelijksketting. DE scharenslijper. Maria van Hurk trouwt met haar oom. Vier keer gehuwd.
H.M. Lups, Besteldiensten HCC Gen.gg. en NGV afd. Comp.genealogie. Inlichtingen worden op aanvraag gesteld.
H.M. Lups. Familieverenigingen. Enkele familieverenigingen: Fam. Ver. Biesbroek, Stichting Familie Van der Kooij, Familiever. Van het Geslacht Smakman.
Boeken en tijdschriften. Groninger Bronnen en toegangen, Als deel 6: Voogdijaanstellingen van voogden in de stad Groningen, deel 1, auteur H.J.E. Hartog. Als deel 7: Zestiende-eeuwse bewonerslijst van de stad Groningen 1580-1594, auteur W.G. Doornbos. Archievenoverzicht Rijksarchief Zuid-Holland uitverkocht. Geen herdruk door samengaan met Algemeen Rijksarchief.
W.J. Scholl. Bespreking Genealogie-Bulthuis-Drayer.
Nagekomen berichten. Vierde Limburgse genealogische contactdag en Verhuizing Rijksarchief Limburg.
Genealogische contacten.


Ons Erfgoed 2e jaargang nr. 6, november - december 1994

Drs. J.F. van Gemund, De Duitse immigratie in Nederland en de Werkgroep Genealogisch Onderzoek Duitsland (W.G.O.D.). De Duitse immigratie. De Werkgroep Genealogisch Onderzoek Duitsland (W.G.O.D.)
H.M. Lups, Heraldiek. Natuurlijke stukken: Zoogdieren. De leeuw, Overige zoogdieren.
H.M. Lups, Archiefnieuws. Gemeentearchief Goes, Rijksarchief in Zeeland, Streekaarchiefdienst Hollands Midden, Streekarchieven Nassau-Brabant en de Markkant; Dode zeerollen verder ontcijferd met infra-rood.
W.H. Morel van Mourik, De adel door de eeuwen heen (4). Gelijkheidsideaal werkt in de praktijk niet. Hypothesen oer de oorsprong van de adel.
JW. Koten, DNA-onderzoek en genealogie (1). Een eerste antwoord op twee vragen: Wat houdt DNA-onderzoek precies in? Krijgt DNA-onderzoek in de toekomst een rol bij genealogish onderzoek.
Antwoorden op en vragen van lezers.
Genealogische contacten.
Naam en Zakenregister Ons Erfgoed 1994
.


Ons Erfgoed 3e jaargang nr. 1, januari - februari 1995

R.C. Kroes Computerfaciliteiten voor de genealoog bij de LDS (Mormonen) ( 1). Ervaringen bezoeker aan de bibliotheek van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. De LDS bibliotheek in Salt Lake City. Het computerprogramma Family-Search, Bronnen om in te zoeken.
JW. Koten, Het Rijksarchief in Limburg. Situering, historische achtergrond, genealogie in Limburg complexe aangelegenheid, faciliteiten voor de bezoeker, projecten voor het toegankelijk maken van archiefbestanden, plannen automatisering.
Archiefhieuws. Provinciale genealogische dag Noord-Brabant, Gemeentearchief Amsterdam, Rijksarchief in Noord-Brabant, Sint Philipsland, Gemeentearchief Zwolle.
Limburgse Varia. Drs. H.J. Kobossen, Staatkundige ontwikkelingen betreffende Limburg; JW. Koten, Vereniging “Limburgse Hamers Genealogieën, Stichting Geschiedkunde “De Maaskentj”.
JW. Koten, DNA-onderzoek en genealogie (2). DNA-technologie en genealogie in elkaars verlengde. Identificatie gezin van de Tsaar van Rusland. Naundorff. Betekenis voor gewone genealogie moeilijker te voorzien.
W.J. Scholl, Romanovs geïdentificeerd. Voorgeschiedenis, mysterie en mystificatie, De vondst.
C. Sluimer-deGroot, Erfelijke kenmerken. Bepaalde lichaamskenmerken blijken ook aanwijzing.
H.M. Lups, Memories van successie. Inleiding, wat bevat een memorie van successie? Wat is de waqrde voor de genealogie? Waar en hoe worden deze memories bewaard, Tafel V-bis.
Standenvolgorde in Parijs 1485. Ontleend aan J.P. Mackenbach, Ned. Tijdschr. v. Geneeskunde 1994.
F. van Geldorp, Almanakken, Vorm en inhoud middeleeuwse almanakken.
H.M. Lups, Beroepen van toen. Drapenier, dro(o)ger, drogist, droller (drollster), drooggasterijhouder.
H.M. Lups, Paleografie: koopakte Disselwerff/Roosmalen, vervolg.
J. van Ingen, Geboorte-inschrijving met hiaten. Problemen door fouten bij geboorte-inschrijving.
L.J. de Beer, O wonder. Doodgeboren kind bleek alsnog te leven (augustus 1699).
P.M. Stevens, Een nieuwe handreiking. Aanbod familiedag te organiseren.
Boeken en tijdschriften. Historische en Heemkundige Studies in en rond het Geuldal (Jaarboek 1994), Familieboek “de Heus”, Limburgse Voorouders, auteur Regis de la Haye, Over Holland. Een journalistieke reis 1773-1774, auteur Denis Diderot, Friese testamenten tot 1550, auteurs G. Verhoeven en J.A. Mol, De Tijdgids, zakkalender voor 16 eeuwen, auteur A.M. Overwater Computergenealogie (besteldiensten).
Antwoorden en vragen van lezers.
Genealogische contacten.


Ons Erfgoed 3e jaargang nr. 2, maart - april 1995

R.C. Croes, Computerfaciliteiten voor de genealoog bij de LDS (Mormonen) (2). U.S. Social Security Index, Military Index, Family History Library Catalog, Personal Ancestral File TM (PAF), Gedcom, nuttige adressen, Hulp in Salt Lake + voorbeelden.
H.M. Lups, Nederlandse Centra Mormonen. Bronnen ter beschikking in Nederlandse centra.
H.M. Lups, Archieven en archiefhieuws. Rijksarchief in Noord-Brabant, Nieuwe genealogische bronnen, Nieuwe bestanden op film, een blik naar de toekomst in het RA in Noord-Brabant, wisseling rijksarchivarissen, Streekarchief Delden, Stichting Genealogisch Centrum Zeeland, proefpproject dagbladen op microfilm.
W.H. Morel van Mourik, Genealogisch onderzoek in Drenthe. Als voorbeeld boekje van Ter Maet.
W.H. Morel van Mourik, What's in a name? (1). Naam deel van iemands persoonlijkheid In dit nummer aandacht voor voornamen, historisch in de juiste volgorde.                                             
Moord te Hilversum. 1698 is Jacob Dierten vermoord. Bron: Hilversum, (oud)Katholiek begraafboek.
JW. Koten, De betekenis v.d. genealogie bij het moderne wetenschappelijk onderzoek. Meer aandacht van wetenschappers uit verschillende disciplines.
H.M. Lups, Natuurlijke stukken: de leeuw. Vele variaties waarvan een aantal genoemd.
H.M. Lups, Wapenregistratie in Nederland. Wapenregistratie mogelijk bij C.B.G., sedert 1986 ook bij afdeling Delfland van de N.G.V. Gang van zaken.
H.M. Lups, Zeventiende-eeuws en ambtelijk Nederlands. Enkele aspecten.
H.M. Lups, Oude termen (a t/m aequali gradi). Oud-Nederlands, ambtelijk en Latijn.
H.M. Lups, Testament mr Joan Putman. Eerste deel als paleografische oefening.
H.M. Lups, Beroepen van toen (dro-ess). Droogmeester, droog- of doekscheerder, drossaard, drijver, duinmaaier, duinman, duinmeyer, eekschiller, essayeur (assayeur).
JW. Koten, Pestilentie, hongersnood, overstromingen en andere rampen. Aanzet tot een Kalendarium van rampspoeden in Nederland, pest, rode loop (dysenterie), Engels Zweet, cholera, hongersnood, watersnood. Opgave aantal bronnen.
Ir. H.L. Asser, Genealogie en de administratie van familieverenigingen. Geneac, een programma dat genealogie en administratie van familieorganisaties integreert.
H.M. Lups, Boeken en tijdschriften. Huiseigenaren van de stad Groningen (P.J.C. Elema), Burgerboek van de stad Appingedam (W.G. Doornbos en D.F. Kuiken, Bewonerslijst stad Groningen 1710 (W.G. Doornbos en H.J.E. Hartog), Genealogische bibliografie van de provincie Groningen (W.G. Doornbos), Familieboek Wijffels, Stamreeks ‘van Rijst’, (Mevr. Grout-Fischer).
Antwoorden en vragen van lezers.
Genealogische contacten.


Ons Erfgoed 3e jaargang nr. 3, mei - juni 1995

Ir. P.H.H. Scharp, Op zoek naar een overlijdensdatum. Problemen inzake achterhalen juiste overlijdensdatum van in Kamp Sachsenhausen in 1943 gefusilleerde vader.
R. Brongers, Weten en geweten. Inhoud Wet persoonsregistratie. Wat te publiceren. Primair familiegeschiedenis. Voorzichtigheid geboden.
JW. Koten, Rijksarchief Utrecht. Vestiging. Opsomming belangrijkste historische feiten in de provincie. Collecties. Genealogische faciliteiten. Automatiseringsprojecten. Enkele statistische gegevens.
H.M. Lups, ‘Het Archief der mensheid'. Het waarom van de Mormoonse archiefvorming. Op zoek naar een veilige en centrale opslagplaats. In de rotsen bij Salt Lake City. Verwerking en beheer van het materiaal.
Archiefhieuws. Gemeentearchief Zaanstad. Het Indisch Familie Archief. Het gemeentearchief in Den Haag.
JW. Koten, Conservering en restauratie. Aanhoudende zorg voor de archieven. Vereisten. Materialen. Conserveren.
W.H. Morel van Mourik, What 's in a name (2). Aandacht voor de achternamen.
JW. Koten, Huwelijksregistratie. Het huwelijk voor de tijd van Napoleon. Tot en met de late middeleeuwen. Het concilie van Trente (1563). Invloed van de hervorming. Toenemende staatsbemoeienis.
H.M. Lups, Natuurlijke stukken; overige zoogdieren.
E.B. van Rijn, Wapenregister afd. Heraldiek NGV. Oprichting op 22 januari 1994 oprichting van de afdeling Heraldiek. Een van de taken is aanleggen landelijk wapenregister. Opzet. Gang van zaken.
H.M. Lups. Genealogische woordenlijst (ae-bu).
H.M. Lups, Paleografie. Deel testament Cornelis Putman.
H.M. Lups, Beroepen van toen. Factoor, fo(e)lieslager, frizeerder, garbuleerder, garenman, garentwijnder, geelgieter, geneesheer, gewrochten.
JW. Koten, Rampenoverzicht. Jaar, aard van de ramp, gebied, geschat aantal slachtoffers.
F. Berkhof, FaRéLis. FamilieRelatie Informatie Systeem voor Windows. Nieuw programma.
Boeken en tijdschriften. Kadastrale Atlas Raalte 1832. Repertorium op de Overstichtse en Overijsselse Leenprotocollen, 1379-1805. Brabanders gezocht.
Antwoorden op vragen van lezers.
Genealogische vragen en contacten
.


Ons Erfgoed 3e jaargang nr. 4, juli - augustus 1995

JW. Koten, Graden van verwantschap en huwelijks dispensatie. Ontwikkeling gezin tijdens de eerste eeuwen. Kerkelijke invloed. Incestverbod. Huwelijksbeletselen op grond van bloed- of aanverwantschap. Germaanse telwijze. Romeins-Canonieke telwijze. Dispensatie.
JW. Koten, Nederlandse Kring voor Joodse Genealogie. Een belangrijke motor voor de studie van de genealogie van de Nederlandse joden.. Doelstellingen en activiteiten.
H.M. Lups, Het notariaat in de noordelijke Nederlanden. Voorgeschiedenis.
Archiefhieuws. Streekarchief Bommelerwaard. Rijksarchief Overijssel. Rijksarchief in Noord-Brabant.
W.H. Norel van Mourik, What 's in a name (3). Dubbele namen. Ontstaan.
JW, Koten, Beroep op ijdelheid en trots. Oplichting met familiewapens en valse genealogische gegevens.
Wapenregistratie in Nederland (3)
. Registratie bij het Centraal Bureau voor Genealogie.
H.M. Lups, Beroepen van toen. Glasblaaser, glaase maaker, glasschilder (glasschrijver), glaskunstenaar, glasgraveur.
H.M. Lups, Paleografische oefening. Brief Laurens Reael
H.M. Lups, Genealogische woordenlijst (ca-coll).
R.C. Hubert, My Family Ancestry 1.0. Genealogisch computerprogramma, geheel compatibel met Personal Ancestral File.
W.J. Scholl, Gedcom. Ontstaan, wat het is, wanneer het nodig is.
A. Harlaar, Nederlandstalige genealogische software. Overzicht Nederlandstalige genealogische software.
Boeken en tijdschriften. Prisma Nederlandse plaatsnamen, Zoeklicht bij Zilver.
Genealogische vragen en contacten.


Ons Erfgoed 3e jaargang nr. 5, september - oktober 1995

JW. Koten, Militaire rangen (1). Rangen geleidelijk ontstaan. Globaal overzicht militaire organisatie in Europa. Het ontstaan van grotere legereenheden – het ontstaan van huurlegers. De militie, een ambacht. De betekenis van Napoleon. Het Hollandse leger, een huurleger, Vooral buitenlanders. De militaire compagnie. De subalterne officieren. Invloed van Maurits. Hogere rangen. Generaals.
H.M. Lups, Het rijksarchief in Zeeland.. Dit jaar 105-jarig bestaan. Primaire bronnen. Secundaire en tertiaire bestanden.
Rijksarchief Overijssel digitaal.
H.M. Lups, Beroep op ijdelheid en trots (2). Malafide handel in familiewapens. Reacties op het door de heer v.d. Mooren ontvangen wapen, geleverd door Heraldica. Ook Dienst Heraldisch Archief geregeld met vragen en klachten over dat bedrijf geconfronteerd.
H.M. Lups, Wapenregistratie in Nederland (4). Bespreking Fryske Rie foar Heraldyk. (Raad voor wapenkunde in Friesland).
JW. Koten, Herkomst Naundorff/DNA-methode. Er zal DNA-onderzoek plaatsvinden.
H.M. Lups, Het notariaat in de noordelijke Nederlanden(2). Regelingen voor en werkterrein van het notariaat. Wie waren en werden notaris. Wat is er van het notariaat tot de Franse tijd bewaard?
H.M. Lups, Oude termen (coll-cons).
H.M. Lups, Beroepen van toen. Gleiwerker, Gort- en pelmolenaar, goudborduurster/der, Goudleermaker (goudpatser).  
H.M. Lups, Paleografie: overdracht obligatie.
JW. Koten, Reunion voor de Mac. Goed Nederlandstalig programma voor de Mac.
W.J. Scholl, Familie Stamboom. Programma uitgebracht door Data Beckers, dat onder Windows draait. Invoer, uitvoer en bijzonderheden. Geen gedcom. Aardig voor beginners.
Boeken en tijdschriften. Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht.
Genealogische vragen en contacten.


Ons Erfgoed 3e jaargang nr. 6, november - december 1995

JW. Koten, Militaire rangen (2). Situatie na de vrede van Utrecht. Militaire betekenis schutterijen. Franse inval. Herwinning souvereiniteit. Samenvatting. Beknopt woordafleidingsoverzicht van rangen,  eenheden en wapen.
Archiefiueuws. Archiefwet 1995, Algem. Maqtregel van Bestuur voor advies naar Raad van State. Haags Gemeentearchief, Bestuursdienst provincie Gelderland, Rijksarchief in Noord-Brabant, Rijksarchief in Overijssel, Gemeentearchief Rijswijk (Z.H.). Stichting Streekarchief IJsselmonde, Gemeentearchief Zwolle.
H.M. Lups, Archiefonderzoek (1). Inleiding. Openbaarheid. Gratis raadpleegbaar. Automatisering bij het opvragen. De openbare overheidsarchieven. Provinciale rijksarchieven. Gemeente-, streek- en waterschapsarchieven. Particuliere archieven. Speciale verzamelplaatsen.
A.J. Witte, Genealogisch onderzoek in Zeeland. De archieven. De Genealogische Werkgroep Zeeland. Afdeling Zeeland van de N.G.V. “Van Zeeuwse Stam”. Genealogisch Centrum Zeeland. De ‘Prae-1600-Club”. In den Vreemde.
H.M. Lups, Het notariaat in de noordelijke Nederlanden. De Franse tijd. Deontwikkeling na de Franse tijd.
H.M. Lups, Oude termen (cond-cost).
H.M. Lups, Beroepen van toen. Graveur.
H.M. Lups, FaRéLis, bijzondere aanbieding v. abonnees van Ons Erfgoed.
Boeken en tijdschriften. Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht. De havezaten in Twente en hun bewoners.
Antwoorden en vragen van lezers.
Genealogische contacten.
Naamregister Ons Erfgoed 1995.
Zakenregister Ons Erfgoed 1995.


Ons Erfgoed 4e jaargang nr. 1, januari - februari 1996

H.M. Lups, Van de redactie. Blik op de toekomst.
C.A.G. van der Vlis. What is in a name. Gedicht over naamgeving en genealogie.
JW. Koten, De schutterijen... niet alleen in Limburg. De ontwikkeling van de schutterijen. Ook in Noord-Nederland belangrijk. Millenium-oud instituut. Broederschappen en gilden worden schutterijen. Vanuit Vlaanderen de wereld over. Voetboog een geducht wapen. Het vendel de kiem van de krijgsmacht. Naast vechten spelen en feesten. Invoering vuurwapens, de kloveniers.
Archiefhieuws. Rijksarchief in Noord-Brabant. Rijksarchief in Zeeland. Gemeentelijke Archiefdienst Amsterdam. Leidschendam heeft gemeentearchivaris.
H.M. Lups, Archiefonderzoek (2).  Aanwijzingen.
H.M. Lups, Beroepen van toen. Greinnering, greinreder, greinwerker, griendbaas, griendwerker, groefbidder.
JW. Koten, Nogmaals ... graden van verwantschap. Aanvullingen op artikel uit nr. 4, 1995.
H.M. Lups, Overzicht familierelaties (Latijn).
JW. Koten, Automatiseringsnieuws uit Limburg. Complexiteit: Limburgs grondgebied bestond destijds uit dertig verschillende territoren, bestuurd vanuit verschillende machtscentra.
H.M. Lups, Paleografie, Brief van Jacob v. Wassenaar.
Verenigingsnieuws. Maas en Waalse Geneal. Contactdag. Jubiledumdag Veluwse Geslachten.
Publicaties (aankondigingen en besprekingen). Eigendomsregistratie der percelen 1655, 1700-1811 (Nijmegen). Genealogie Geldrblom. De Griffioenen. Leidse Lasten. Westerwolders en hun woningbezit van 1568-1829. (Kerspel Onstwedde, het dorp). Zoeklicht bij zilver.
W.J. Scholl, Familiewapen Clips. Computerprogramma voor liefhebbers van de heraldiek, uitg. van Data Beckers.
H. de Vries, WINKWAST voor WINDOWS. Windows-versie van GENKWAST.
Antwoorden en vragen van lezers.
Genealogische contacten.


Ons Erfgoed 4e jaargang nr. 2, maart - april 1996

JW. Koten, De schutterijen ... niet alleen in Limburg (2). Het unieverdrag en de positie van de schutterijen. Samenstelling stedelijk vendel. Uniformering. Schuttersmaaltijden. Schuttersrangen. Plattelandsschutterijen. Verval. Ontevredenheid kloveniers. Vrijkorpsen. Schutterij tijdens en na de Franse bezetting. Onduidelijke status. Mobilisatie schutterij (1830). Organisatie en uitrusting. Bron van spot. Studentenweerbaarheid. Informatie. Ondergang als rijksinstituut.
Archiefhieuws. Gemeentearchief Amsterdam. Gemeentearchief Reimerswaal (A. Kuiper-Timmerman). Gemeentearchief Zaanstad. Rijksarchief in Zeeland.
J. Ligterink, Aanv. brief Jacob van Wassenaer.
J.P.C. Hoogendijk. Kan de heraldiek eigentijdser? Ook eigentijdse stukken?
De Brugwachter
. Voordracht van een 86 jarige moeder op cassettespeler.
De Indische Genealogische Vereniging (IGV)
. Waarom opgericht. Doel. Verschenen bronnenpublikaties. De Indische Navorcher.
H.M. Lups en W.J. Scholl, Paleografie. Paspoort uit 1639. Verlengd in 1641, 1642 en 1643.
H.M. Lups, Beroepen van toen. Grofschilder, grofsmid, grofwerker, grootknecht, grootwerker, grosseerder, gruiter, grutmolenaar, grutter, guichelaar, handschoenmaker.
JW. Koten, Paspoorten en andere reisdocumenten als genealogische bron. Reisdocumenten ouder dan de weg naar Rome. De post-Romeinse periode. Situatie middeleeuwen. Introductie woord paspoort. Andere functie. Rondtrekkende kooplieden en kramers. Invloed Franse bezetting. Andere reisdocumenten in de 19e eeuw. Paspoort wordt identiteitsdocument.
H.M. Lups, Verenigingsnieuws. Centrum voor familiegeschiedenis Apeldoorn. Geneal. Werkgroep Zeeuws-Vlaanderen (werkgroep sas van Gent). Geneal. adviesdag N.G.V.
J. Diebrink, Bronverwerking in Haza-Data. Standaardmogelijkheden. Module Bron-Documenten. Volledige integratie. De uitvoer. Toepassingen.
JW. Koten, Reunion, een goed genealogisch programma voor de Mac (en Windows). Invoerscherm. Hulpprogramma’s. Output. Hardware eisen.
Antwoorden en vragen v. lezers.


Ons Erfgoed 4e jaargang nr. 3, mei - juni 1996

J.W. Koten, De bokkenrijders (1). Geschiedenis historische vervalsing. Recente en oudere publicaties. Betekenis voor de genealogie. Sociaal- en economisch historische achtergronden. Limburg na de vrede van Utrecht (1713). Economie op het platteland. Marskramers. De economisch machtigen. Wie bevolkten de rechtbanken? Omvang bokkenrijdersprobleem. Criminalityeit niet zo erg als werd aangenomen. Wie waren zij. Perioden van de bokkenrijders.
Archiefnieuws. Nieuwbouw Groninger Archieven.
W.H. Morel van Mourik, Kwesties rondom een grafstede. De zerk van Johan Nicolai Rentinck in de Grote kerk in Vollenhove.
H.M. Lups,Termen van vroeger. cour-debiet.
J. Ligterink, Paleografie. Bonhaesers (beunhazer).
H.M. Lups, Beroepen van toen. Haringvisserij. Aan boord: afhouder, haringkaker, reepschieter, spilloper, wantaanhaalder, wantheffer, wantstaander; bij de verwerking: haringdroger, haringjager, haringko(o)per, haringpakker/pakster, haringwerker, haringre(e)der. Haringtrekkers.
G.E. Spies, Een wondervolle genezing. Betreft Euphemia Koedijk (1825) te Rijssen.
H.M. Lups en W.J. Scholl, Een genealogische verzameling beheren. Wat is een genealogische verzameling? Wat komt men tegen en hoe wordt de verzameling opgezet? Wat moet een genealogische kaartenbak bevatten. De opbouw van de documentatie/wijze van bewaren. Ordening en registratie.
H. Erkelens, Nauwkeurige bronvermelding bij schrijven publicatie of boek. Noten. Bronvermelding. Bronvermelding en literatuurverwijzing ook op kopieen.
H.M. Lups, Verenigingsnieuws. Stichting HaZa-Data-gebruikers, HCC Genealogie Gebruikersgroep, Stichting Indisch Familie Archief, Nederl. Kring v. Joodse Genealogie. Pro-Gen Gebruikersgroep, Fam. ver. Smakman, Gouden Jubileum NGV.
Boeken en tijdschriften. Mr. J.G. Hibbeln, Wilhelm Hibbeln, de Glasmof, Geschiedenis familie Mathijsen, De Leek (I, II en III)
Computergenealogie. H. de Vries, Update WINKWAST. L.P. van Kessel. Ervaringen met GENKWAST/WINKWAST.
Genealogische contacten.


Ons Erfgoed 4e jaargang nr. 4, juli - augustus 1996

JW. Koten, De bokkenrijders (Slot). 1741 kentering rechtshantering en procesvoering. De executies. De tweedebokkenrijdersperiode, Conclusie.
Archiefhieuws. Rijksarchief in Groningen. Limburgse archiefdiensten. Gemeentearchief Amsterdam. Gemeentearchief Utrecht. Streekarchief Rijnstreek.. Gemeentearchief Goes. Gemeentearchief Middelburg, Rijksarchief in Zeeland. Streekarchivariaat Schouwen-Duiveland.
H.M. Lups, De weeskamerarchieven. Belangen van wezen en halve wezen. Het ontstaan van weeskamers. Spreiding van de weeskamers. Organisatie en taakomschrijving. Archieven.
H.M. Lups. Een el is geen el. Problemen met uitleg lengte bij militaire keuring, maar i.p.v. termen metrieke stelsel bleef men de oude namen van maten gebruiken.
H.M. Lups, Beroepen van toen. Haakbusschutter, harnasmaker,, harnasveger, harmoenier, heier, hengstensnijder, hengstmenner, hennepklopper, heuker.
A.G. van der Steur, De ontwikkeling v.d. geschreven familiegeschiedenis i.d. loop v. eeuwen. In de middeleeuwen werd het gebruikelijk dat het gezinshoofd een geschreven kroniek bezat die werd doorgegeven aan zijn oudste zoon. De jongeren kregen afschriften. Later ook wel in gedrukte vorm. In de zestiende eeuw begon men zich ook op genealogieën toe te leggen. In de negentiende eeuw wordt een genealogische publicatie wat meer “aangekleed”.
H.M. Lups, Termen van vroeger (deb-def).
J. Ligterink, Paleografie. Declaration sieckte ende Swackichheit van Seign. Claes Meiners Muntemeister.
Nogmaals Paspoort 19 dec. 1639 (aangevulde en gecorrigeerde afschrijving.
N. Bosma, Daar heb je weer zo’n oplichter. Ervaringen van het Nederlands Genealogisch Bureau.
H.M. Lups, Adellijke perikelen. Recente ontwikkelingen.
B. Pater, Organisatie Pater (FOP.) en ander verenigingsnieuws. O.a. organisatie bijeenkomst, oprichting Vereniging, meerdere families Pater, Neeltje Pater.
Computergenealogie. Stichting Haza-Data gebruikers, Pro-Gen Gebruikersgroep.
Boeken en tijdschriften. Noord-Brabant tijdens de Republiek der Verenigde Nederlanden (1572-1795). Catalogus 17, genealogieën van voornamelijk Nederlandse geslachten (Historisch Antiquariaat A.G. van der Steur.. H. Kuper, Genealogie van de familie Kuper van Veele.
H.M. Lups, Computergenealogie Family Tree Maker. Bespreking van dit buitenlandse programma.
Genealogische contacten.


Ons Erfgoed 4e jaargang nr. 5, september - oktober 1996

JW. Koten, Over schout, schepenen en nog veel meer (1). Inleiding. De eenheid van de macht: het leidende rechtsprincipe. Vlaanderen, de wieg van het staatsbestel van de Lage Landen. Bijzondere aspecten van de Nederlandse bestuurscultuur. De ontwikkeling van de rechtsstaat. De baljuw, de schout en de drossaard, lasthebbers van de vorst of souverein. Het machtsgebied en verdere functies van de schout. Invloed schout vermindert geleidelijk. Het lokale bestuur van het graafschap Holland. De vrije heerlijkheden.
H.M. Lups, Het Rijksarchief in Noord-Holland. De ontwikkeling van de bestuurlijke organisatie. De gevolgen voor de archiefvorming. Het rijksarchief in de provincie Noord-Holland.
Archiefnieuws. Rijksarchief in Drenthe, Rijksarchief in Gelderland, Rijksarchief in Limburg, Rijksarchief in Overijssel, Gemeentearchief Weert.
H.M. Lups. Met synen teecken gestelt. In de loop van de negentiende eeuw aandacht voor de Germaanse cultuur. Een van de randgebieden van de genealogie wordt gevormd door de hand-, huis-, hof- en beroeps. Hoe oud zijn deze tekens. Wat is de oorsprong. Bruikbaar als genealogische determinatiemogelijkheid?
H.M. Lups, Beroepen van toen. Hoedenmaker, hoekwever, hoepelmaker.
J. Ligterink, Paleografie. Sollicitatiebrief Henricus A. Zeist
H.M.Lups, Reactie's van lezers. Reacties over meer of minder bonafide genealogische/heraldische informatieverschaffers.
H.M. Lups. Geld en rekengeld. Beknopt overzicht ontwikkeling van het geld. Rekengeld. De koopkracht. + enkele voorbeelden.
Verenigingsnieuws. Familie Organisatie Pater, De Nederlandse Genealogische Vereniging, NGV afdeling Zuid-Limburg.
H.M.Lups. Het reproduceren van oude verbleekte foto's. Peter Leeman, knappe reproductie fotograaf.
Boeken en tijdschriften. C.L.Broekman, Drie eeuwen familieleven.
Expositie over heraldiek in Bergen op Zoom.
Computergenealogie. Programmainformatie: FaRéLIs, HCC Genealogie Gebruikersgroep, NGV afdelingf Computergenealogie, HaZa-Data-gebruikers, PRO-GEN-gebruikersgroep, VVF-Genealogie & Computer.
Genealogische contacten.


Ons Erfgoed 4e jaargang nr. 6, november - december 1996

J.W. Koten, Over schout, schepenen en nog veel meer (2). De opkomst van de steden. Een goed bestuur, een voorwaarde voor stedelijke overleving. Het grafelijke hof in Holland. De belangrijkste bestuurslichamen. De schepenen, de spil van het stedelijke bestuurlijk systeem. De stadsmagistratuur. Stedelijke besturen, een regentenkliek. De rol van gezworenen en raadslede., De werkwijze van de vroedschap. Hoe werd men stadsbestuurder.
H.M. Lups, De taak van de archivaris. De opvattingen in het verleden.
Archiefnieuws. Gemeentearchief Zaanstad. Rijksarchief in Noord-Brabant.
E. van Driesum, Een oud familiewapen, kans 1 op 3? Lijnen te ontdekken bij de geregistreerde wapens bij het C.B.G.? Nieuwe wapens ongeveer 70%.  Bij nieuwe wapens meestal ontwerper. Genealogisch onderzoek.
H.M. Lups, Schotse voorouders?. Caledonian Society.
H.M. Lups, Beroepen van toen.  Hondenslager, houtdraaier, houtgraveur, houthakker.
J. Ligterink, Paleografie, Inzake verzoekschrift Broer Janssoon
J.H.G. te Boekhorst, Op zoek naar Gelderse voorouders. Oprichting Algemeen Historisch Archief. Digitale opslagplaats van hoofdzakelijk Gelderse teksten.
Verenigingsnieuws. A.P.C. Vriens, Nederlandse Genealogische Vereniging. A. van Evelingen, Stichting Genealogisch Centrum Goeree-Overflakkee. Familievereniging Smakman.
JW. Koten, De betekenis van de computer voor de genealogie (1). Inleiding. Invloed van technische mogelijkheden op de belangstelling voor de genealogie. Eerste generatie genealogische computeraars. Verdere ontwikkelingen. Gedcom, de internationale computertaal waarmee men gegevens kan importeren.
Boeken en tijdschriften. Brabantse biografieën.
Genealogische contacten
Naamregister Ons Erfgoed 1996.
Zakenregister Ons Erfgoed 1996.


Ons Erfgoed 5e jaargang nr. 1, januari - februari 1997

JW. Koten, Over schout en schepenen en nog veel meer (3). Belangrijke functies. Burgemeesters, Poortmeesters, stadsklerken, pensionaris, andere dienstlieden, dijkcolleges of heemraadschappen de vierschaar, de hoge rechtscolleges, hoge nationale en bestuurlijke colleges.
Archiefnieuws. Gemeentearchief Dordrecht, RA Gelderland,, RA Groningen, GA Middelburg, RA Noord-Brabant, GA Schouwen-Duiveland, GA Vlissingen, RA Zeeland, Streekarchief Rijnstreek.
H.M. Lups, Zo maar een bron. Inleiding, Huurders Groningese Provinciegrond 1632-1720 en 1755.
W.H. Morel van Mourik, Fout in de Burgerlijke Stand. Man in 1818 in echt verbonden met overleden moeder.
A.H. Hoeben, Op zoek naar een familiewapen. De oorsprong en vroegste periode. Wie gebruikten een heraldisch wapen?
JW. Koten, Van wie stammen we af? Inleiding: DNA, chromosoom, DNA-profiel. Vaststelling familieverwantschap. Hoever terug? Vaststelling verwantschap tussen mannen in de mannelijke lijn. Wat leert dit onderzoek. Tweede erfelijke weg: mitochondriaal-DNA. mt-DNA en bevolkingsstudies.
G. de Heus, Droogscheerdersscharen. Droogscheerdersscharen in de heraldiek. Een vraag.
H.M. Lups. Beroepen van toen. Houttelder. Houtvester. Houtvlotter. Houtzager. Houwer. Huidenkooper. Huide(n)vetter. Huikmaker. Huisman.
Open Dag Sas van Gent.
J. Ligterink, Verbod verkopen hout enz. door scheepstimmerlieden (Paleografie).
Ing. D. Korbee, Genealogische vereniging Prometheus. Algemeen. Tijdschrift “Kronieken”. Mededelingenblad. Kwartierstatenboeken. Publiceren in Kronieken of Kwartierstatenboeken. Posters. Internet. Heraldisch tekenen met de computer. Bijeenkomsten. Nationale Genealogische Dag. Abonneren op Kronieken.
Stichting Genealogisch Centrum Goeree-Overflakkee.
W.H. Morel van Mourik. Grote gezinnen. Diverse voorbeelden.
H.M. Lups, Termen van vroeger (def-dem).
Brieven en reacties van lezers. Archiveren van een verzameling. Sherif/schaar. Aanvulling op ‘Met synen teecken gestelt”.
Boeken en tijdschriften. Nagelaten geschriften van Alexander van de Sandt J.U.D.
H.M. Lups Computergenealogie. Enkele ontwikkelingen in de archieven.
Gemeentearchief Zwolle. Internet-tentoonstelling.
Vragen en antwoorden van lezers.
Genealogische contacten.


Ons Erfgoed 5e jaargang nr. 2, maart - april 1997

JW. Koten, Ridderorden, voorheen en in de toekomst (1). Het ontstaan van ridderorden. Enkele middeleeuwse ridderorden die de tijd hebben overleefd. Ridderorden worden geleidelijk hoforden. Het ontbreken van ridderorden en onderscheidingen tijdens de republiek. De Franse periode.
Veilingen bij kaarslicht.
Archiefnieuws. Rijksarchief Flevoland, Algemeen Rijksarchief, Rijksarchief in Groningen. Gemeentearchief Haarlem. Rijksarchief in Noord-Brabant. Streekarchivariaat Tiel-Buren-Culemborg. Gemeentearchief Vlissingen. Gemeentearchier Weert. Rijksarchief in Zeeland.
E.C. Geerdink-van der Worp, Huisarchief borg Nienoord. Onvolledige en onjuiste gegevens kunnen een zeer lang leven hebben.
H.M. Lups, Genealogische bewijzen. Genealogiebeoefening beoogt het leggen van verbanden. De situatie vanaf de Franse tijd. De periode van ongeveer 1600 tot de Franse tijd.
H.M. Lups, Zo maar een bron (2). Boedelinventarissen. Het notariaat in de noordelijke Nederlanden. Rechterlijke archieven. Weeskamerarchieven. Archieven sociale instellingen. Archieven van de VOC en de WIC. Familiearchieven. Andere archieven.
A.H. Hoeben, Op zoek naar een familiewapen (2).  Op zoek naar het wapen onzer voorouders. Hoe moeten we het gevonden wapen interpreteren?
J. Ligterink, Paleografie. Huisarchief Rechteren inv. nr. 1045.
H.M. Lups, Beroepen van toen. IJker, ijkmeester, ijzerkramer, ijzerkoper, ijzersnijder, impostmeester, inktmaker, Inlands kramer, Ivoordraaier.
W.H. Morel van Mourik, Twee geloven op een kussen. Tot in de jaren vijftig van de vorige eeuw waterdichte schotten tussen de diverse geloven maar er was wel “grensverkeer”. Soms kijkje achter de schermen.
L.J. de Beer, Kerkelijke tijdrekening. Inleiding. Het kerkelijk jaar. Kerstkring. Paaskring. Overige feest- en boetedagen. Overzicht belangrijkste zon- en feestdagen.
JW. Koten, Irishroots (1). Ierse genealogie vele contrasten met Nederlandse genealogie. Enkele bijzondere aspecten. De clangedachte centraal bij de Ierse genealogie. Achterstelling katholieke deel leidde tot schaarsheid in de documentatie. Genealogische catastrofe, andere bronnen. Census. Grafstrenen. Testamenten en juristische handelingen. Kranten.
H.M. Lups, Computergenealogie. Haza-Data, NGV afdeling Computergenealogie. Pro-Gen.
Verenigingsnieuws. Heraldische Helpdesk N.G.V. Studiegroep Genealogie Westland.
Boeken en tijdschriften. Geldersen gezocht, Gids voor Stamboomonderzoek in Gelderland. Bibliografyske fynplakken fan de wapens en flaggen yn Frieslân.
Vragen en antwoorden.
Genealogische contacten.


Ons Erfgoed 5e jaargang nr. 3, mei - juni 1997

JW. Koten, Ridderorden, voorheen en in de toekomst (2). Koning Willem I. Militaire Willemsorde. Andere militaire eretekens. De Orde der Nederlandse Leeuw. Willem II en de orde van de Eikenkroon van Luxemburg. Andere eretekenen en onderscheidingen in de negentiende eeuw. Enkele civiele orden.
JW. Koten. Speuren in het Algemene Rijksarchief te Brussel. Wat kan men naspeuren. Nuttig: History Library Belgium Kocality Catalogue, opgesteld door de Genealogical Society of Utah.
Archiefnieuws. Gemeentearchief Amsterdam. Gemeentearchief Assen. Streekarch. Brabant-Noordoost, Rayon Land van Cuijk.. Groninger archieven. Gemeentearchief Leeuwarden.
'Een verwaarloosde opvoeding'. 24 april 1824 is de ter dood veroordeelde Jan Quint aan de galg gehangen. (O.a. herhaalde moord en diefstal).
JW. Koten, DNA - De beantwoording van vragen van lezers. Wat is DNA toch. Erfelijke code bestaat uit vier letters. Vals stuk DNA kan erfelijke ziekte geven. Genafwijking leidt niet automatisch tot erfelijke ziekte. Met moderne technieken DNA goed te bestuderen. DNA-onderzoek heeft veel toepassingen. DNA-onderzoek toegepast in de genealogie.
A.H. Hoeben. Op zoek naar een familiewapen (3). Stap voor stap naar de bron, overheidsarchieven, C.B.G.
H.M. Lups, Paleografie (deel 'memorij') ontleend aan De Paleograaf (1901-1902).
H.M. Lups, Zo maar een bron (Poortugaalse bronnen). Ontstaan werkgroep en tot eind 1996 verschenen en in bewerking zijnde bronnenpublicaties.
H.M. Lups, Beroepen van toen (kaa - kaf). Kaaimeester, kaaiwachter, kaaiwerker, kaarde(n)maker, kaarsengieter, kaarsenkoopman, kaarsenmaker, kaartenmaker, kaartenschilder, kaartschrijver, kaartsnijder, Kaffawerker.
H. van Brussel-Spook, Merkwaardigheden in Haarlem. Onderzoek naar familie Spook.
JW. Koten, Irish roots(2). Documentatie rond grondbezit. Genealogisch onderzoek in Ierland. Betekenis hongersnood 1845-1851. Situatie genealogisch onderzoek voor en na 1985. De laatste vijf jaar.
H.M. Lups, Romeinse cijfers. Grondregels en voorbeelden.
Verenigingsnieuws. Ons Voorgeslacht.
E.A.F.H. Tobé, Genealogische kaartenbak. Nieuw programma om genealogische gegevens op te slaan.
Reacties van lezers. Ervaring met de NGV, afd. computergenealogie. De heraut, Brief aan en antwoord van Antiquariaat en boekhandel “De Heraut”.
Boeken en tijdschriften
. Dr. A.J. de Jong/C.L. van Otterlo, Genealogie en heraldiek te Rhenen. C. Post Uiterweer-Roessingh, Karel Hendrik Roessingh 11-3-1886-1925., W.J. Klok van Dasselaar, 250 jaar Van Dasselaar.
Vragen en antwoorden.
Genealogische contacten.


Ons Erfgoed 5e jaargang nr. 4, juli - augustus 1997

JW. Koten, Ridderorden, voorheen en in de toekomst (3). Emma-Wilhelmina en de stichting van de orde van Oranje-Nassau. Problemen door het ontbreken van een ridderorde. Instelling Orde van Oranje-Nassau niet zonder slag of stoot. Instelling van de ere-medaille ON. Huisorde van Oranje. Een zwarte bladzijde. Mobilisatiekruisen. Burger=lijk onderscheidingsbeleid tussen twee wereldoorlogen.
Archiefnieuws. Algemeen Rijksarchief. G.A. Vlissingen. G.A. Zwolle.
H.M. Lups, Het huwelijksfonds van Clara van Sparwoude. Twee jaar na het overlijden van haar man maakte ze haar testament. Een groot deel van haar vermogen was bestemd als huwelijksgift van haar geslacht, die over onvoldoende middelen beschikten om te kunnen trouwen. Bij een wet van 3 april 1922 werd het fonds opgeheven. Rond 1927 is het resterende kapitaal geschonken aan een 4.000 rechthebbenden.
A.H. Hoeben, Op zoek naar een familiewapen (slot). Monografieën. Wapenkaarten van overheden. Slotopmerking. Algemene bibliografieën en repertoria. Wapenboeken en gelijksoortige uitgaven. Enkele tijdschriften. Algemene naslagwerken. 
H.M. Lups, Gedeponeerde archieven van kerken enz. van Kampen. Memoriën,. Vergaderingen. Andere maatschappelijke instellingen. Archieven en inventarissatie. Enkele voorbeelden.
H.M. Lups, Beroepen van vroeger (Vrouwenberoepen). De rol van de vrouw in de strijd om het dagelijks brood. Bronnen. Groepsgewijze behandeling. Boerenbedrijf en warmoeziers. Veenarbeid. Scheepvaart envisserij. Nijverheid. Handel en winkelbedrijf. Vervoer. Maatschappelijke zorg. Vrouwen in dienst vankerken en begrafenissen. Overheid en onderwijs. Dienst- en ontspanningssector.
H.M. Lups, Romeinse cijfers (corr.).
H. Kuiphof, Orde op (genealogie) zaken. Kuiphof-familie. Indeling in generaties. Het eerste cijfer in de generatie. Mannen en vrouwen zijn ongelijk.
H.M. Lups, Te oud voor een computer. Joop Giezeman, 90 jarige, dagelijks achter de computer.
Boeken en tijdschriften. Van boerenbedrijf naar de drukkerij/uitgeverij. Auteur J.Th. Thelissen. Notabele ingezetenen. Romotieonderzoek N. Bos. Het erfgooiersgeslacht Krijnen. Auteur B. Krijnen. Van Quackernaeck tot Kwakernaak. Auteur W.F. van Raaij. Het Wereldwijde …. Boek. O.a. internationale adressenlijst, Europese emigratiestromen. Catalogus 18. Documenten en manuscripten betreffende personen, families en plaatsen, uitg. van hist. antiquaritaat A.G. van der Steur.
Verenigingsnieuws. Familie Bartelsman. Vereniging Genealogisch Onderzoek Nijenoort opgericht.
Vragen en antwoorden.
Genealogische contacten.


Ons Erfgoed 5e jaargang nr. 5, september - oktober 1997

JW. Koten, Ridderorden, voorheen en in de toekomst (slot). De oorlog en de naoorlogse periode (1939-49). Onderscheiding milittaire acties buiten Nederland. Nog enkele onderscheidingen met (semi-)officiële status toegekend door niet gouvernementele organisaties. Overzicht thans gangbare Nederl. onderscheidingen in rangorde van belangrijkheid. Nieuwe opzet. Overzicht hiërarchie zoals dit voor kort gold. Belangrijke adressen.
Archiefnieuws
. Streekarchivariaat Achterhoek. RA in Noord Brabant, RA in Overijssel, RA in Zeeland.
Dr. A.J. Automatisering bij het C.B.G. CBG-Catalogus. Geenealogisch Repertorium. Internet.. Slot.
H.M. Lups, Voorouders in beeld. Niieuwe Telkeaccursaus in samenwerking met C.B.G.
JW. Koten, Oorzaak middeleeuwse ziekte mogelijk geïdentificeerd. Betreft Engels zweetkoorts (ziekte van Sweat)
W.H.Morel van Mourik. Ordelen van de etstoel van Drenthe. Doop- en trouwboeken in Drenthe vaak laat begonnen. Belangrijke bron: Ordelen van de etstoel in Drenthe. Gang van zaken en voorbeeld.
H.M. Lups, Termen van vroeger (dem-dep) .
JW. Koten, Het gildewezen (1). Inleiding. De oervorm. Gilden specialiseren. Ontwikkeling ambachtsgilde. De eerste ambachtsgilden in Nederland.
H.M. Lups, Beroepen van vroeger. Kam(men)maker, kammer, kammoeder, kanne(n)gieter, kantkloster, kantwerkster, kant reder, kappeplooister, kappe(n)maakster, kappezetster, kar(re)drijver, kargeleider, karrenoptrekker
H.M. Lups, Paleografie (verkoop erf/boomgaardje).
JW. Koten, Zilv. jub. viering gen. sectie LGOG. Feestgedeellte. Limburgse genealogie, een status aparte, het nieuwe rijksarchief. Voorgeschiedenis van het archiefwezen. Vertrek der Fransen. Eerste stappen naar vernieuwd Rijksarchief Limburg. Rondleiding doorhet gebouw. Licht vijand van papier. Functie van een archief. De conservering/restauratie-ateliers. Fraaie monografie van renovatie.
H.M. Lups, Jaarrijm Hugo de Groot. Oplossing overlijdensjaar.
H.M. Lups. Emigratie Zeeuwen naar Amerika. Elfde Historische Studiedag
H.M. Lups, DePrae-1600-Club. Doel van de werkgroep. Werkwijze. Werkgebied Zeeland en aangrenzende gebieden.
H.M. Lups, Handleiding joodse genealogie. Jubileumuitgave bij 10-jarig bestaan van de vereniging.
Genealogische contacten.


Ons Erfgoed 5e jaargang nr. 6, november - december 1997

JW. Koten. Het gildewezen (2). Kerkelijk aspect belangrijk. Doelstellingen. Opleiding en personeel. De leerlingperiode. De gezellen of knechten. De meesters.
Archiefnieuws. RA. in Drenthe. RA in Noord Brabant. GA Veere. GA Zaanstad..
G. Hamoen, De weg in kerkelijke bronnen. Inleiding. Eenstukje geschiedenis. Organisatie Nederlands Hervormde Kerk. Een Overzicht: Lijst van provincies, classes en ringen (1878). Paar voorbeelden. Wie was Van Alphen? Boekzaal der geleerde wereld.
W.H. Morel van Mourik, Paard en harnas. Ridder moest beschikken over paard en harnas. Harnas was duur, dus vele ridders kozen voor riddr af en heerboer. Anderzijds: als men een harnas kon bekostigen kon men schildknaap worden.
H.M. Lups, Termen van vroeger (dep-des) 245
L. van der Linden, Genealogie in de Maatschappij van Weldadigheid. De geschiedenis van de Mij. van Wekdadigheid in enkele cijfers en jaartallen. Het unieke en een beperking van de archieven van de Mij. Onderzoek op verschillende manieren.
P.P. Willeboordse. Leeftijdsverschil ouders en sexe eerste kind. Groot leeftijdsverschil tussen oudere man en jongere vrouw geeft meer kans op een zoon als eestgeborene.
Zeldzaam wapenboek naar Delft. Het Adelyk en aanzienelyk wapenboek van de Zeven Provinciën”van Abraham Ferwerda..
J. Ligterink, Paleografie (brief Cats).
H.M. Lups, Regels bij het transcriberen.
H.M. Lups, Beroepen van toen. Karveelschipper, kashouder, kassemaker, Kass(e)ijer, kastelein, katoendrukker, katoenspinnerij, ketelaar, ketelboeter.
Verenigingsnieuws. 50 jaar Gens Nostra op cd-rom. Ook 50 jaar “Ons Voorgeslacht”op cd-rom.
W.J. Scholl, Computergenealogie. Stamboom 1.5 De Luxe (TCL Domus) 259
Boeken en tijdschriften. Meestertekens op het dak. Auteur P. Steijn. Drie negentiende-eeuwse scheepskapiteins. Auteur H. Ehrhardt. Wapenboek Vereniging Veluwse Geslachten (2 delen). Auteur A.C. Zeven. Handleiding voor joods genealogisch onderzoek in Nederland. Auteur mevr. T. Spaans-van der Bijl. Extra oplage gedrukt.
Aanvulling op Gildewezen. Verklaring woord Hanze – Hansa.
Genealogische contacten.
Naamregister Ons Erfgoed 1997.
Zakenregister Ons Erfgoed 1997.


Ons Erfgoed 6e jaargang nr. 1, januari - februari 1998

JW. Koten, Het gildewezen (3). Het gildenbestuur. De bevoegdheden van de chirurgijns. De meesterproef geen sinecure.
Archiefnieuws. Gemeentearchief Delft, GA Vlissingen, RA in Zeeland, Archieven Waterschap Zeeuwse eilanden.
H.M. Lups, Historisch bewoningsonderzoek. De panden waar onze voorouders woonden kunnen ook genealogische gegevens opleveren. Er is al heel wat onderzoek gedaan, maar men kan ook zelf aan de slag.
Archieven gezocht. Sedert 1793 740 zendingsorganisaties opgericht, maar van zo’n 75 worden nog de archieven gezocht.
JW. Koten, De vroege jaren van het kadaster, een waardevolle genealogische bron (1). Enkele begrippen. Oude vormen van landregistratie. Invloed Franse bezetting. eerste openbare register. Eerste pogingen opzetten kadastrale registratie. Instelling onder Napoleon. Veldprocedure. Tijdelijk gemeentelijk ‘kadaster’. Koning Willem I drijvende kracht.
Een nieuwe rubriek: Agenda. De start.
J. Ligterink, Paleografie. Erfpachtakte.
H.M. Lups, Beroepen van toen. Keurslijfmaker, kiemzetter, kiepenkerel, kistenmaker, klandermolenaar, kleederlapper, kleedermaker, kleerbleeker, klepperman, klerk, klokkengieter.
H.M. Lups, Termen van vroeger (descri - desti).
H.M. Lups, Het Verenigingscentrum v.d. NGV. (Naarden). Wat vindt men in het VC?
H.M. Lups, Centra voor Familiegeschiedenis. De verschillende centra met adressen en openingstijden.
H.M. Lups, Kerkhoven. Niet alleen oude gebouwen maar ook oude graven zijn het waard behouden te blijven.
JW. Koten, De kerkelijke dispensaties. Oorspronkelijk kerkelijke dispensatie, later ook in de burgerlijke huwelijkspraktijk.
H. van Brussel-Spook, Genealogisch onderzoek in België. Informatie plus adressen.
C. Speek, Op zoek naar de herkomst van een familienaam. Herkomst naam niet altijd gemakkelijk te traceren. Voorbeeld de achternaam Spee(c)k. Uiteindelijk nog niet opgelost.
H.M. Lups, Verenigingsnieuws. HCC Genealogie Gebruikersgroep.
H.M. Lups, Genealogische Kaartenbak. Nieuwe versie verschenen.
W.J. Scholl, Coral Family Tree Suite. Schittered (Amerikaans) programma, wel op de Amerikaanse gang van zaken gericht.
Boeken en tijdschriften. Als nummer 3 in de serie Cahiers, oud schrift, uitgave CBG, auteur mevr. C.C. de Glopper-Zuijderland is verschenen Öude Schrift, 140-1600.
Vragen/Geneal. contactzoekers.


Ons Erfgoed 6e jaargang nr. 2, maart - april 1998

JW. Koten, Het gildewezen (slot). Voorbeeld van een meesterproef. De gilden tijdens de Republiek. Misstanden alom. Beunhazen. Concurrentie door het platteland. Naderende einde van de gilden. Onvermogen aanpassing aan industriële revolutie. Opheffing van de gilden. Situatie na de Franse inval. De situatie na het herstel van de monarchie.
Archiefnieuws. Algemeen Rijksarchief. GA Schouwen-Duiveland, GA Weert, GA Zaanstad, RA in Zeeland.
Uit het doopboek v. Oude-Tonge. Taalgebruik, ontleend aan Sibbe.
JW. Koten, De vroege jaren van het kadaster, een waardevolle genealogische bron (2). De meting van 1832 basis van het kadaster tot in onze tijd. Minuutplan. Oorspronkelijke aanwijzende tafels. Belastbare opbrengst. Supplementaire aanwijzinde tafels. Grote vernieuwingen 1838. Het openbare (hypotheek) register na 1838. Het register van overschrijvingen. Het register van inschrijving.
H.M. Lups, Westlandse bronnen. In Mededelingenblad Delfland opsomming diskettes met DTB-gegevens betreffende het Westland. Weergave van de betreffende diskettes.
H.M. Lups, Archieven en bestanden in particuliere handen. Inschrijvingen ‘Stefanus Glorieux’ te Delft is in particuliere handen. Door toeval inzage en toestemming het te kopieren. Rest archief naar GA. Delft. Heb althans een kopie van het betreffende boek kunnen verstrekken.
Paleografie. Verzoek Pieter Florisse v.d. Sallem. (Ontleend aan de Paleograaf)
H.M. Lups, Termen van vroeger (desti-dies).
H.M. Lups, Beroepen van toen. Kleingarenindustrie. Het spinnen. Het klossen.
W.H. Morel van Mourik. Valkuilen. Klakkeloos overnemen. Onachtzaamheid. Fouten in gepublicerde transcripties. Leesfouten bijv. 9bris is geen september, maar november. Bij overname weglaten van de vermelding dat het een onzekerheid betreft. Misidentificatie.
H.M. Lups. Samenst. kerkenraad Heukelum. In februarinummer van ‘Ons Voorgeslacht’ mogelijk ook interessant voor anderen.
Centra v. Familiegeschiedenis. Tijdelijke adreswijziging Breda.
H.M. Lups, Genealogisch onderzoek gericht op Indië. VOC belangrijk object voor genealogen. Slechte positie Indo-Europeanen. Eerst na afschaffing radicaal meer mogelijkheden. In 1919 Indo-Europees Verbond opgericht. In de 19e eeuw huwelijksverbod van kracht voor bepaalde ambtenaren en lagere militairen. Voor verblijf in de tangsi (kazerne) wel toestemming voor concubines(njais).
JW. Koten, De eerste Nassaus in Nederland. Identificatie van de Nassaus begraven in de Grote Kerk te Breda. Oorsprong van de familie. De Bredase Nassaus. Identificatie van gevonden resten.
Boeken en tijdschriften. Jubileumboek NGV Kennemerland. Kwartierstatenboek XIV Prometheus. Op zoek naar huis, straat of buurt. Handleiding voor historisch huizenonderzoek. Auteur Kees van der Wiel. Uit het duister van het verleden, auteur H.C.J.M. Kreijns.
Vragen en antwoorden.
Agenda.
Geneal. contactzoekers.


Ons Erfgoed 6e jaargang nr. 3, mei - juni 1998

JW. Koten. De vroege jaren van het kadaster, een waardevolle genealogische bron (slot). De Nederlandse topografie. Gevolgen van aansluiting bij het Europese driehoeksnet. De onroerendgoedregistratie na 1838. Ruilverkaveling en gemeentelijke herindeling. Bijzondere registraties. Recente vernieuwingen. Het kadaster een kostbare genealogische bron. Automatisering. Service verlening KADOR. Hoe kan men te werk gaan? Veel kadastrale gegevens bij de rijksarchieven. Inzet vrijwilligers.
Archiefnieuws. RA in Noord-Brabant. Ryksargyf in Friesland. Het Utrechts Archief.
JW. Koten, Onechte, buitenechtelijke en natuurlijke kinderen(l). Het huwelijk in vroeger tijden. Instelling van het huwelijk: uiting van welvaart. Familienaam, teken van een nieuwe trend. Kerkelijke bemoeienis – de invloed van de reformatie. Kinderrijkdom in het belang van de economische politiek van de staat. Kerkelijke huwelijksnorm steeds meer staatszaak. Invoering niiiiieuwe huwelijksgebruiken duurt ca. 100 jaar. Normen ook in zuidelijke gebieden strakker. Positie bastaarden voor de reformatie. Bij de adel veel bastaarden. Nieuwe situatie. Feitelijke verhoudingen.
H.M. Lups, Termen van vroeger (desti-discours).
Paleografie (Quotering van de Xe penning door G. Hagens, 1553). (De Paleograaf, juli 1902).
H.M. Lups, Beroepen van toen (klei-knoo). Kleinwerker, kleinwinkelier, kloksteller, klompenmaker, klompwacht, knokenhouwer, knoopmaker, knoopdraaier.
H.M. Lups, Nijmegen in kaart gebracht. In Nijmegen bij het gemeentearchief sedert 1985 vrijwilligersgroep “Nijmegen in kaart gebracht”actief.
H.M. Lups, Calamiteiten calendarium. Overzichtje beginnend in 1387.
H.M. Lups, Verenigingsnieuws. Historische Kring Kesteren en Omstreken. Hist. Ver. Tweestromenland. Kon. Nederl. Genootschap v. Geslacht- en Wapenkunde. Nederlandse Kring voor joodse genealogie. Vlaamse Vereniging voor familiekunde.
H.M. Lups, Thuis graven in de familiegeschiedenis. Genealogisch onderzoek thuis doen komt steeds dichterbij. Ontwikkelingen in de nabije toekomst. Veel van vrijwillligerswerk afhankelijk.
JW. Koten, Nieuws van Sittard. Belangwekkend automatiseringsproces in wording. Er zijn vier werkgroepen actief, ieder met eigen taakstelling.
Boeken en tijdschriften. Van Heteren, een genealogie en een familiegeschiedenis. Auteur ir. J.T.A. van Heteren. Westerwolders en hun woningbezit, deel 56, het Kerspel Onstwedde II ‘De gehuchten’.
Agenda.
Vragen en antwoorden.
Geneal. contactzoekers.


Ons Erfgoed 6e jaargang nr. 4, juli - augustus 1998

JW. Koten, De Franse wetten en de genealogie (1). De Franse grondslag. Frankrijk het begin. De nieuwe burgerlijke stand. Burgelijke Stand opgenomen in Burgerlijk wetboek. Droits civiques.
Speldengeld. Begrip en ontstaan.
Archiefnieuws. Algemeen rijksarchief, Gemeentearchief Delft. Rijksarchief in Drenthe. Rijksarchief in Gelderland. Indisch Familie Archief. Streekarchivariaat Langs Aa en Dommel. Rijksarchief in Noord Brabant. Rijksarchief in Overijssel. Gemeentearchief Tilburg. Gemeentearchief Zwolle.
J. Schuil, Genealogie van het heden en de toekomst. Veranderingen op komst: Adoptie kinderen. Naamproblemen. Trouwen en samenwonen. Alleen blijvende moeders (zaaddonorschap)
JW. Koten, Onechte, buitenechtelijke en natuurlijke kinderen (2). Napoleon. Treurige situatie begin 19e eeuw. Onwettige kinderen zonder vader groot probleem. Nieuwe status natuurlijke kinderen. Verandering publieke mening voor de eeuwwisseling. Sociaal geneeskundige belangstelling neemt toe. Sterke daling natuurlijke kinderen tussen beide wereldoorlogen. Situatie rond en na tweede wereldoorlog. Wat is betekenis voor genealogisch onderzoek.
H.M. Lups, Het boterbriefje. Ontstaan van het begrip.
J. Ligterink, Paleografie (Inzake buskruit).
H.M. Lups, Termen van vroeger (dis-).
N.A. Hamers, Wat vertelt een familiedossier uit een stalletje? Door H.M. Lups gekocht dossier betreft een echtpaar, waarvan de vrouw tot de Hamersfamilie behoorde. Wenken voor behandeling van een familiedossier. Bespreking van het echtpaar.
Dominees in het voorgeslacht? Nuttig is Repertorium van Nederlandse predikanten tot 1816, auteur F.A. van Lieburg.
H.M. Lups, Beroepen van toen. Kochel(in), kochelwaard(in), koddebeier, koddesleeper, koeboer, koedocter, koehelper, koeherder, koemeester, koemeid, koemelker, koeter, koewachter, koeke)bakker, koekprentsnijder, koekslijter, koeliemeester, koffermaker, koetsvoerder, koetser, kofkapitein.
H.M. Lups, Desolate boedels. Faillissementen. Voor de Franse tijd.
H.M. Lups, Interviewen van (oudere) familieleden. Nuttige wenken.
H.M. Lups, Er uit gelicht, contactzoeker De Reyger. De familie zou van adellijke afkomst zijn. Volgens de overlevering trouwde een zoon met een burgermeisje, Gesyn van Tarel en werd daarom door zijn stiefmoeder onterfd. Wie weet meer. Het antwoord werd later gevonden. 
H.M. Lups, Computer en verenigingsleven. Comkputer niet meer weg te denken. Er zijn verschillende goed programma’s. Ook verenigingsleven speelt hierop in.
J.J. Hoogenboom, Correctie op Onechte, buitenechtelijke en natuurlijke kinderen.
H.M. Lups, Geneal. en Her. Gedenkw. in en uit de Kerken van Nederland op cd-rom. De 13 delen van deze serie nu door de Stichting Historic Future op cd gezet.
JW. Koten, Boekbespreking, De wijze en verstandige schaapherder J.W. Koten (1796-1878), Handgeschreven manuscript verzorgd door dr. Hillegers.
Agenda / Ra Limburg vraagt vrijwilligers.
Vragen en antwoorden.
Geneal. contactzoekers.


Ons Erfgoed 6e jaargang nr. 5, september - oktober 1998

JW. Koten, De Franse wetten en de genealogie (2). Bestuurlijke achtergrond tijdens de Franse bezetting. Bestuurlijke vernieuwingen. Eerste nationale vergadering in Den Haag. Autocratische bestuursinrichting. Eerste koninkrijk. Holland = Frans. Aanzetten tot een Nederlandse burgerlijke stand.  Prof. J.H. van der Palm, een zegen voor Nederland. Ontwikkelingen burgerlijke stand tijdens Bataafse republiek en eerste Koninkrijk. Jan van Heekeren sterft te vroeg. Het eerste Nederlandse burgerlijk wetboek.
Archiefnieuws. Haags Gemeentearchief. Rijksarchief in Friesland. Rijksarchief in Noord Brabant. Streekarchief Rijnstreek.
H.M. Lups, Cultureel Maconniek Centrum Prins Hendrik. In Den Haag veel informatie over deze orde aanwezig. In voormalige koetshuis dat bij het orde gebouw behoort is sedert 1995 het Culltureel Maçoniek  Centrum “Prins Frederik gevestigd. Ordebibliotheek meer dan 40.000 delen.
H.M. Lups, Het Streekhistorisch Centrum te Stadskanaal. Aantrekkelijke mogelijkheid voor aanvullend onderzoek in die regio.
Te koop 100 jaarg. De Nederlandsche Leeuw. Verschenen op cd.
H. Nagtegaal, Heraldische databank. Deze databank is opgezet door het CBG. Opnamecriteria. Bron-materiaal. Bron-weergave. Heraldisch tekenen met de computer. Databank als centrale registratie. Identificatie-methode. Gebruik Databank. Nieuwe onderzoeksgebieden. Meest voorkomende figuren. Neven-effect. Vrijwillige medewerkers. Naschrift H.M. Lups: Gigantische klus. Voor- en tegenstanders.
J. Ligterink. Verzoek tot scheiding (Paleografie).
H.M. Lups, Termen van vroeger (disr-domi).
H.M. Lups, Beroepen van toen. Koffiehuisjongen, koffieman, koffiemeester, koffieopzichter, koffiepikster, koffieschenker, koffievrouw. Ronnom de beroepen van vroeger.
H. van den Broek. De zevende zoon die heet Louis. Zevende zoons in Frankrijk werden geacht geneeskundige gaven te ontwikkelen en kregen veelal de naam Louis.
H.M. Lups, Grafschriftenprojekt Nederland. Initiatief begonnen om zo veel mogelijk gegevens vast te leggen en voor de toekomst de behouden.
B. Hommelberg. Overzicht benaming voorouders (correctie).
JW. Koten. Kanunniken in de familie? Kanunnik, sleutelfiguur in de middeleeuwse stad. In de meeste oude Nederlandse streden koorkerk. Lange ontwikkelingsgang. De vroege kapittels.
H.M. Lups, SIS (Studiezaal Informatie Systeem). Opzet: alle computerbestanden in een archief doorzoeken op vermelding van personen om voor kleinere archieven voordeliger constructie dan Gen Lias te beschikken.
H.M. Lups, Boeken en tijdschriften. De graven in de Augustijnenkerk te Dordrecht (werkgroep Genealogie te Dordrecht. J.Th.A. van Keipsig: Vier eeuwen geschiedenis van de familie van Leipsig, van Lipzig, van Lijpzigh. Genealogische Werkgroep Twente: Transcriptie markeboek Lonneker. A. Brouwer: Parenteel Salomons (1650-1998). Div. auteurs: Parenteel Sap. een schippers- en handelsfamilie uit de Veenkoloniën in de achttiende eeuw. W.G. Doornbos en P.J.C. Elema: Het huwelijkscontractenboek van Fivelingo 1600-1811 (deel 1). Afd. IJssellanden: 40 jaar – 40 kwartieren. Genealogie en geschiedenis van het geslacht Mesdag. Catalogus 19 van het Antiquariaat A.G. van der Steur.
Agenda .
Vragen en antwoorden.
Geneal. contactzoekers.


Ons Erfgoed 6e jaargang nr. 6, november - december 1998

JW. Koten. De Franse wetten en de genealogie (3). Invoering Frans model. Aansluiting bij Frankrijk: Code Napoleon. Nieuwe lokale besturen. Franse burgerlijke stand, oprichtring gemeentearchieven. Naamgeving groot probleem. Problemen rond de naamsaanneming. Kind verwekt tijdens huwelijk krijgt naam vader. Registre Civique. In 1796 reeds volkstelling in Limburg. Herwonnen zelfstandigheid. Handhaving Franse wetgeving. Het Nederlandse Burgerlijk Wetboek.
Archieven en archiefnieuws. JW. Koten, Gemeeentearchief Weert.
H.M. Lups, "Streekarchief" te Delden. Documentatiecentrum in 1993 opgericht door de Historische Vereniging Schoutambt Delden en de Stichting Behoud Delden. Ook de Vereniging Heemkunde is gaan participeren.
H.M. Lups, Stichting Indisch Familiearchief. Verhuizing naar Den Haag. De Stichting is een particulier initiatief. Het beschikt veel materiaal betreffende  voormalig Ned. Indië.
C. Speek, Over enige "Costuymen van Bergen-op-ten Zoom en Hoochstraten". DTB-boeken van wisselvallige kwaliteit. De rechtsgewoonten(costumen of costuymen) die er bestonden geven informatie over de levensomstandigheden. In dit artikel twee documenten uit Bergen-op-Zoom besproken. Zij geven informatie over de organisatie van het bestuur aldaar. Over de “Costumen”, o.a. rechten ghehoude luyden aengaende ende van houwelijksche voorwaerden. Het stuk Van de Testamenten, gaat ook over huwelijksrecht. Van de “Weescamer” regelde de gang van zaken betreffende “onbejaerde kinderen. ende andere personen onmachtigh haere sinnen”. Van Hoogstraten, vrijheid binnen het hertogdom Brabant krijgen ook aandacht. o.a. Hoe men Schult halen sal achter een dooden, Van scheydinge ende deylinge, Hoe men een weeskindt onterfen mach ende anders.
J. Ligterink, Brief a.d. magistraat van Doesburg (Paleografie).
H.M. Lups, Termen van vroeger (domin-dria).
JW. Koten, Jefferson had nog een zoon. Via DNA-onderzoek bleek dat hij bij zijn schoonzusje-concubine (gemengd bloedig) nakomelingen had verwekt.
H.M. Lups, Familie De Reijger. Bewijsvoering adellijke afkomst. Zijn zoon had de titel jonkheer aan kunnen vragenmaar liet dat na.
H.M. Lups, CD-rom's in beeld. Ook in Nederland. verschillende en aantrekkelijke producties tot stand gekomen, waarvan een zevental beknopt besproken.
SIS-aanvulling. Ook de VVF in België is gebruiker geworden. Maker van het programma is ir. J.G.N. van der Zanden te Bavel.
Oproep Werkgroep Noord-Beveland. De werkgroep ontvangt graag persoonsgegevens van mensen die op Noord-Beveland zijn geboren.
Boeken en tijdschriften. Kwartierstatenboek XV, auteur B. de Keijzer. (HML), Het Limburgs Kwartierstatenboek (JWK) Uit Limburgs donkere verleden (JWK).
Agenda.
Vragen en antwoorden.
Geneal. contactzoekers.
Naamregister Ons Erfgoed 1998.
Zakenregister Ons Erfgoed 1998.


Ons Erfgoed 7e jaargang nr. 1, januari - februari 1999

H.M. Lups, Genealogische ontwikkelingen. Veranderende toegankelijkheid van de door ons gezochte gegevens. Nu uitgebriedere informatie gezocht. Heel veel vrijwilligerswerk. Invloed op de archieven.
JW. Koten, De genealogie in de toekomst. Theoretisch model voor discussie. Uitgangspunten van het klassieke historisch georiënteerd geneal. onderzoek. Bloedgroepenonderzoek. Regelingen rond adoptie. DNA-onderzoek soms sleutelrol. Veranderde huwelijksopvattingen. Polygamie in het licht van de multiculturele samenleving. Recente wetgeving. Nieuwe medische aspecten. De nieuwe werkelijkheid. Genealogie vanuit verschillende gezichtspunten. DNA. Biologisch gezichtspunt. Sociaal gezichtspunt. Legalistisch standpunt. Welk gezichtspunt volgt men? Ruimte ook voor sociologisch gezichtspunt. Doelstelling van het artikel.
Digitale stamboom Delft bijna voltooid. Digitale stamboom nadert voltooiing.
JW. Koten, Kanunniken in de familie (2). Iets over het koorgebed. Functie kannunnik evolueert van kloosterling naar bestuurder. Kathedrale Kapittels. Vorsten hebben invloed. Collegiale kapittels. Vorming van kapittels. Verschillende kapittelvormen. De bestuurlijke en economische drijfveren achter het stichten van een kapittelkerk. Samenstelling van een kapittel. Vorstelijke kapittels.
E.C. Geerdink-van der Worp, Het huisarchief Nienoord. Naast de bekende DTB-gegevens ook elders vaak onmisbare bronnen. Voorbeeld huisarchief Nienoord (RA in Groningen. Naast de meijersboeken Staatsboeken, niet alleen beschrijving van onroerend in bezit van de heer van de Nienoord maar ook van alle dijk-, buer- en zijlrechten, collatierechten, processen enz. Naast de boerderijen ontstond dorp Leek. Alle ondergrond behoorde aan Nienoord. De pachtlijsten belangrijk voor verschillende onderzoeken. Op grond van deze gegevens bewoningsgeschiedenis van Leek.
Cd-romnieuws. Nieuw: De nakomelingen van Wolff Ben Eleazer, De Wapenheraaut; cd-rom Gens Nostra uitverkocht.
C. Schenkel, Latijns-Nederlandse dateringen.
Paleografie. Gerechtsboode heerl. v. Noortwyck. De Paleograaf, 1e jrg. nr. 3 en 4.
C. Speek, Burgemeester v.d. Vrijheid v. Hoogstraten. Burgemeestersambt blijkt wel voor te komen.
A.J. Griens, Bidprentjes Bouten. Diskette met de bidprentjescollectie Boutens (25.000 st.) zijn nog verkrijgbaar na aanmaak nieuwe exemplaren.
De genealogische werkgroep AG-Infosys. Wat aan de oprichting vooraf ging. Oprichting van de werkgroep. Catalogus met 450 bronbestanden. Nieuwe activiteiten. Informatie.
R.J.P. van der Zalm, Van zegel tot familiewapen. De uitkomsten van een speurtocht. met Stamreeks Gijsbert Otten. Aan de hand van het zegelis door R. Vroomen een familiewapen ontworpen. Naschrift van de redactie.
H.M. Lups, Nog een Heraldische Databank. Naast de Heraldische Databank van het CBG is er ook een in Leusden. De heet J.P.C. Hoogendijk beschikt vermoedelijk over de grootste wapencollectie in Nederland, naar schatting zo’n 125.000 stuks. Naast de database uit de diacollectie is er ook een uit gedrukte boeken en periodieken. Voor de documentatie heeft de heer Hoogendijk een werkgroep om zich verzameld.
M. Lerk, Jan Leenderts Lerk, de Friese remplaçant. Reacties op de verschijning van dit boek. Jan ging als remplaçant, waarvoor een bedrag ineens en verder en wekelijks bedrag aan de echtgenote moest worden betaald.
Agenda.
Boekennieuws.  De Leek, auteur mevr. E.C. Geerdink-van der Worp.
Genealogische contactzoekers
.


Ons Erfgoed 7e jaargang nr. 2, maart - april 1999

JW. Koten, Kanunniken in de familie (slot). Het kanunnikencollege wordt stedelijke denk-tank. Misbruiken onvermijdelijk. Benoeming van een kanunnik. De opleiding, een grote uitgave. Speelt belangrijke rol, maar niet altijd.Toelatingseisen. Toestand na de reformatie. Kapittels in de Zuidelijke Nederlanden na de reformatie. Franse bezetting. Wat is de betekenis van dit artikel voor de genealogie? Kleine slotopmerking.
Archiefnieuws. Rijksarchief in Drenthe. Ryksargyf in Friesland. Rijks- en Gemeentearchief Maastricht. Rijksarchief in Zeeland.
H.M. Lups, Stichting Vrienden van Archief en Librije. Doel van de Stichting is het steunen van het Streekarchief Hollands Midden in zijn taak als regionaal-historisch contactcentrum. Soms financiele steun voor conservering oude documenten. Verder instelling Walvisprijs voor historisch artikel over Gouda of de regio.
J. Bartelsman, Johannes Jacobus Bertelman. Op 31 maart 1899 overleed J.J. Bertelsman. Hij werd onderwijzer aan de Openbare Teekenschool te Gouda,  Zijn levensloop en activiteiten (ook van betekenis voor Gouda).
H.M. Lups, Armenzorg van vroeger. Tentoonstelling in Delft betreffende 400-jarig bestaan van de voormalige Kamer van Charitate geeft goed beeld. Voor 1572 in handen van wereldlijke instellingen. In 1572/73 kwam de armenzorg in handen van de (NH)kerk. De oude Heilige geestkamer was rijk. Werd omgezet in Kamer van Charitaten, later samengevoegd met de diaconie. Enerzijds was men streng, anderzijds was  er toezicht op de kwaliteit van dat wat de armen kregen. Ook na de scheiding van kerk en staat in 1795 bleef stadsbestuur zijn meesters-regenten benoemen. De Armenwet (1854) vormde inleiding tot de opheffing. 1862 laatste vergadering. Daarna College van Diakenen.
JW. Koten, Bennekomse diaconie-rekeningen. De diaconierekeningen 1656 – 1837 van Bennekom getranscribeerd. Thans in boekvorm verkrijgbaar en op cd gezet, te bestellen bij Veluwse Geslachten.
H.M. Lups, Bestaat 'het' familiewapen? In het verleden zijn nauwkeurige en minder nauwkeurige tekenaars aan het werk geweest. Ook bij het uitsluitend moeten steunen op de blazoenering of op zegelafdrukken verschillen. Ook verwisseling en soms meerdere in een familie.
H.M. Lups, Beroepen van toen. Kogelgieter, kolenbrander, kolfdrager, kolfmaker, koloniaal, kolonier, kolvenier. Niet te traceren beroep: “Javaan”. Volgens WNT meesterknecht, onderbaas.
H.M. Lups, Termen van vroeger (dote-dura).
H.M. Lups, De hardleerse heraut. Nog steeds valse genealogische gegevens en wapens.
Werkgroep adelsgeschiedenis. Ons land heeft belangrijk adellijk verleden. In buitenland bestudering Europese adelscultuur grote vlucht genomen.  In ons land tot nutoe weinig belangstelling. Vandaar deze werkgroep. Gang van zaken en werkwijze.
R. van den Bree, (Te) weinig bekende genealogische bronnen. Nederlands Patriciaat. Jaarboeken C.B.G. Nederlandse Adelsboeken. Kwartierstaneboeken. De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. NGV/CBG.
H. Veerkamp, De Veerkamp Krant op cd-rom. Voordelen. Geen moeizame nalevering van geprinte edities, mooiere uitvoering en stimulering voortborduren op reeds vergaarde kennis.
Oproep a. genealogen met voorouders in N-H. Bij Universiteit van Amsterdam groot onderzoeksproject naar het vestigingsproces van migranten en hun nakomelingen.
W.J. Scholl, Het klimaat binnenshuis. Achten op relatieve vochtigheid.  Bewaren en verzorgen van papier en fotomateriaal.
H.M. Lups, Zoeken in telefoongidsen. Mogelijkheden via het internet. PTT cd-rom. (1999 leverbaar).
H.M. Lups, Voer voor genealogen. Vele gezagswisselingen (voor 1816) niet gunstig voor lokaliseerbaarheid.
J. Bax, Franse wetten en genealogie. Problemen door twee relaties.
H.M. Lups, Uw publicatie in boekvorm. Enkele doe het zelf tips.
H.M. Lups. Nagtegaal van Prometheus naar CBG. Na eerst tijd detachering van TU naar CBG nu in dienst. (Projektleider Hraldische databank en auteur Heraldische Encyclopedie.)
Boekennieuws. Kadastrale kaart Gelderland. De familie Van Dasselaar, auteur mevr. W.J. Klok-van Dasselaar. Genealogie Familie Pater Oost-Groningen. Claas Claasse Verweij en zijn nakomelingen. Auteur Rita de Groot.
Tentoonstelling bekende Oostzaners. (2000)
Geneal. contactzoekers.


Ons Erfgoed 7e jaargang nr. 3, mei - juni 1999

JW.Koten, Laten, lenen en heerlijkheden (1). Doelstelling. Het begrip feodaliteit. Veel omvattend begrip. In Holland niet zo drukkend. Elders pas recent afgeschaft. Vroege periode. Jern en oorsprong. Krijgstrouw basis. Bruikleen land. Toekenning. Grote betekenis leenhof. Verheffing leen. Leenkamer. Leenverduistering. Dienstbaarheid basis. Ridderlijke hofstede. Secundaire lenen. Leen bood zekerheid. De kerkelijke stand. De geestelijke stand. Kerkelijke tienden.
Archiefnieuws. GA Delft, Archiefdienst Bergen op Zoom, RA in Noord Brabant. Databank Kerk van Jezus Christus v.d. Heilgen der Laatste dagen op internet.
H.M. Lups. 'Met de billen bloot'. Oorsprong van het gezegde.
R.H.C. van Manen, Rekeningen als bronnen voor genealogen. De stadsrekening van Asperen over 1715. Overzicht van de posten met persoonsnamen.
H.M. Lups, Termen van vroeger (e-effi).
H.M. Lups, 'Keur van grafstenen'. Portugeesjoodse begraafplaats in Ouderkerk aan de Amstel. Bekend onderzoeker destijds D.H. de Castro (1826-1898). Publ. Keur van Grafstenen.
H.M. Lups. Eindelijk een begin. In Groningen als proefprojekt 50 markante kerkhoven hersteld.
Huwelijksakte Zoetermeer (paleografie). De Paleograaf, nr. 2 en 3, 1901.
H. van Giffen, De Groningse goudsmeden 'van Giffen'. Iets over de familie en de toetreding tot het gilde.
W.H. Morel van Mourik, De adel in de middelnederlandse letterkunde. In de middeleeuwen belangrijke plaats voor de ridderroman. (hoofse epiek). Bespreking van de Ferguut.
H.M. Lups, Uw publicatie in boekvorm (aanvulling). Opgave van een prijs. (125-250 familieboeken van 152 pag. rond 3000 gulden.
A. Moraal, Moraal = zwartkleurig. Onderzoek naar verklaring familienaam.
Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië. Vorming gesproken archief van mensen die tussen 1940 en 1962 in Indië verbleven.
K. Krone, Internet belangrijk medium bij ontsluiting genealogisch materiaal.
Veel aanbiedingen van programmatuur daarvoor. Stroomversnelling invoer Het Bildtregister vanaf 1737. Beschikbaarheid via internet spaart de eigenlijke archivalia.
H.M. Lups, Genealogische kaartenbak. Bespreking nieuwe versie van dit programma ontwikkeld door E.A.F.H. Tobé.
Boekennieuws. Het geslacht Halmingh van Smeerling. Auteur H. Kuper. Van Claas Claasse Verweij en zijn nakomelingen nog enkele exemplaren verkrijgbaar. Van schoenendoos tot familiearchief. Auteurs L. Kukler-van Gemert en I. Raben-van der Meulen.
Agenda.
Genealogische contactzoekers.
CD-rom Ind. Genealogische Vereniging thans verkrijgbaar.


Ons Erfgoed 7e jaargang nr. 4, juli - augustus 1999

F.G.M. Manche, Wat verstaat een genealoog onder een genealogie? Kind ongehuwde moeder. Criteria. Definiëring begrip genealogie. Probleemstelling actueel bij vervaardigen genealogische programma’s.
JW. Koten, Laten, lenen en heerlijkheden (2). Bruikleen wordt grotendeels eigendom. Verlies centrale macht betekent fragmentatie samenleving. Eenlingen weinig kans tot overleven. Kerk als buffer. Feodalisme krijgt kerkelijk ritueel. Hernieuwde centralisering van de macht. Oorzaken achteruitgang ridderklasse. Allodiale grondbezit neemt toe. Essen, enken, meenten enz. Lijfeigenschap wordt minder relevant.
Archiefnieuws. Rijksarchief in Drenthe, Gemeentearchief Rotterdam. Zeeuws archief
H.M. Lups,Termen van vroeger (effi - emphy).
H.M. Lups, Beroepen van toen. Kompasmaker, konijnman, kooiker, kooiophanger, kookvrouw, koolbrander, kooldrager, koolhouwer, koollosser, koolman, koolmeter, koolweger, koomen.
JW. Koten, Pauselijke onderscheidingen. Pro-Ecclesia et Ontifice. Ridderorden algemeen. Onderscheidingen speciaal voor vrouwen. De rangord. De Christus-orde. De Gregorius-orde. De Silvesterorde. Pracht en ceremonieel. Toekennen. Aanvraag.
J. Ligterink, Paleografie. Verkoop klooster te Windesheim.
H.M. Lups, Wereldleider in genealogisch onderzoek nu op internet. De FamilySearch Internet Genealogy Service is service van De Kerk van Jezus Christus van de Heilgen der Laatste Dagen. Verschillende opties. Beschikbare informatie. Vragen die gesteld worden en de antwoorden.
Centra voor familiegeschiedenis. Overzicht.
JW. Koten, Al weer het Y-chromosoom.
H. de Vries, Winkwast voor Windows. Bespreking genealogisch programmapakket. Ook leverbaar GENKWA voor Windows.
Specificatie van iconen op het archiefnet.
Adressen op internet.
JW. Koten, Kort Limburgs nieuws.
H.M. Lups, Verenigingscentrum NGV te Naarden.
Boekennieuws. Naar school in de ommelanden. Auteur J. Bottema, Genealogie Van Hövell. Auteur Ghislain baron van Hövell tot Westerflier, Instant aristocracy, How to make it into the titled aristocratic and royal ranks now. Auteur Anthony, marquess of Allelsio.
H.M. Lups,Alledaagse dingen. Nieuwsblad v. volkscultuur, regionale geschiedenis, folklore en volkskunst in Nederland en België. In inzagenummer o.a. De gestampte pot, huwelijksgebruiken, Ontwikkeling van de boerderij in Nederland
Agenda.
Genealogische contactzoekers.


Ons Erfgoed 7e jaargang nr. 5, september - oktober 1999

JW. Koten, Laten, lenen en heerlijkheden (3). Laatste periode feodalisme, Nieuwe vormen van grondeigendom en grondrechten. Laten. Cijnsregister. Laten geleidelijk eigenaar. Latenbank. Gewone pachters. Allodiale grondoverdrachten. De heerlijkheden. Ontwikkeling rechtspositie binnen de heerlijkheden. Justitie: belangrijke bron van inkomsten. Heerlijkheden gecommercialiseerd. Territorium van de heerlijkheid. Vrije heerlijkheden. De naasting van de kerkelijke goederen. Naasting omzichtig. Financiële verplichtingen feodaliteit tijdens Bondsrepubliek gehandhaafd.
Archiefnieuws. Ryksargyf in Friesland, Rijksarchief in Noord-Holland.
W. van der Wegen, Getorpedeerde schepen en verloren vaders. Archief herinnert aan inzet koopvaardij tijdens Tweede Wereldoorlog.
J. v.d. Berg, Bidprentjes. Bidprentje verzameling H.M. Lu[s ter beschikking gekregen, gesorteerd, vastgelegd en uitgebreid, toegankelijk gemaakt. Info op aanvraag.
H.M. Lups, Joodse beroepen van toen. Toegelaten beroepen. Beperkingen.
H.M. Lups, Paleografie: Brief Tesselschade/Krombalchs.
H.M. Lups, Iemand op de vingers kijken. Oorsprong van deze term.
JW. Koten, Nogmaals doodsoorzaken registratie en begraven. Aanleiding voor de begraafwet van 1869. Achtergronden. Aanstelling geneesheren belast met lijkschouwing. Wat regelt begraafwet. Noodzaak rechterlijk onderzoek. Medische doodsoorzaak. Doodsoorzaken niet geweldig nauwkeurig. Verbetering van de statistiek doodsoorzaken. Tweezijdige doodsoorzaken aangifte set. Crematie pas later als wettelijk erkend. De wet op de lijkbezorging.
H.L. Nagtegaal, De vanzelfsprekendheid in de heraldiek. Algemene beschrijvingsregels, gestanaardiseerd plaatsingsregels.
H.M. Lups, Heraldische databank C.B.G. nu. 7.000 wapens verwerkt. Bibliotheek wapenfiguren. Verzameling meest voorkomende wapenconstructies. CBG beschikt over zo’n 100.000 wapens.
W.H. Morel van Mourik, Op zoek naar een familienaam. Soms met weinig gegevens toch betrekkelijk veel wederwaardigheden te verkrijgen. Uitgewerkt voorbeeld.
O,H,H, Scharp. Ervaringen met cd-rom's. O.a.: Computer zoekt sneller. Computer vindt ook namen die maar een keer in een artikel voorkomen. Verschillende complicaties.
H.M. Lups, Volkstellingen op cd-rom. Centraal Bureau voor de Statistiek 100 jaar. Belang (digitale) volkstellingen. Toegang tot de gegevens. Gebruiksmogelijkheden voor genealogen. Cd-Romuitgave (2 sets).
H.M. Lups, Boekennieuws. Internetgids Stamboomonderzoek. Stichtenaren uit vroeger jaren, deel 2 (Afd,. Utrecht, NGV). Die Werdmüller, het vervolg. Auteur: S.I. Werdmüller von Elgg.
Agenda.
Genealogische vragen en contactzoekers.


Ons Erfgoed 7e jaargang nr. 6, november - december 1999

JW. Koten, Laten, lenen en heerlijkheden (slot). De neergang van het feodalisme. Verandering van de positie van de leenhof. Commerciële aspecten gaan zwaarder wegen. Fluwelen revolutie rond 1795. Eerste poging tot afschaffing feodaliteit. Pogingen tot herstel na vertrek Fransen. De kroondomeinen. Financiële aspecten opheffinbg blijven probleem. Afkoop dienstbaarheid. Bronnen voor genealogisch onderzoek.
Archiefnieuws. Streekarchivariaat Noord-Veluwe.
J. Renema, Naamproblemen in Oost-Gelderland.  Naamgeving Oost-Nederland. Introuwen. Verhuizen: nieuwe pachter/inwoner. Naamswijziging van huizen. Verrassingen en mystificaties. Aliassen. Bijlagen.
P.A. Harthoorn, Rapport genealogiepakket 'Van Iwaarden' . Genealogiepakket van “De heraut”. Algemene indruk. Nadere observaties. Geen enkel gegeven bleek juist. Eindconclusie. Naschrift.
J. Hogema, Naamsverklaring niet altijd simpel. Familie Hogema-Hoogma. Op zoek naar naamsveranderingen. Naamsverklaringen.
H.M. Lups, Beroepen van toen. Koopvrouw, koornbrander, koperblazer, koperdekker, koperdraaier, koperdrijver, koperdrukker, koperetser, koper(geel)gieter, kopergraveur, kopermeester, kopermolenaar, koperslager, kopersmid.
H.M. Lups, Termen van vroeger (employ-enum...).
H.M. Lups, Patentregisters. Patentrecht, vorm van belastingheffing. Gang van zaken. Patentplichtigen. Vrijgestelden.
H.M. Lups, CD-nieuws. Overzicht nieuw verschenen cd’s.
W.J. Scholl. Surplus. DTBgegevens soms summier. Soms extra gegevens.
H.M. Lups, Boeken en tijdschriften. Coevorder familieboek. Inmiddels 3 delen verschenen. Criminele heraut. Zakboekje voor wie onderzoek doet naar criminelen in het Sticht. Uitg. NGV Utrecht. Documenten & manuscripten, Ant. A.G. van der Steur. Het Schotse geslacht Davidson, Uit. van Hist. Ver. Suyder Kogge (Venhuizen). Historie, Geografie en Genealogie van het geslacht Van der Haven, auteur ing. H. van der Haven.
J. van den Berg. Bidprentjes: naschrift. Stand van zaken. Ingevoerde op internet. Enkele andere sites.
JW. Koten, Weer nieuwe gegevens voor genealogen bij modern DNA onderzoek. Europese volken. Verschil migratie van mannen en vrouwen. Ashkenazische Joden (Oost-Europese). Conclusie.
Genealogische vragen en contactzoekers.
Getorpedeerde schepen en verloren vaders (aanvulling/rectificatie).
Naamregister Ons Erfgoed 1999.
Zakenregister Ons Erfgoed 1999
.


Ons Erfgoed 8e jaargang nr. 1, januari - februari 2000

H.M. Lups, Nogmaals 'De heraut'. Moeilijk te stoppen. Thans ook gedetailleerd onderzoek voor 995 gulden. ook actief in België.
JW. Koten, Dokters, chirurgijnen en wat dies meer zij (1). Vroeg middeleeuwse ontwikkelingen. Rol van kloosters. Universiteitenb. De stadsdokter. Status van de dokter. Komst heelmeester.Verpleging taak nonnen. Werkverdeling medische sector. 17e en 18e eeuw. Universiteiten Medisch hoger onderwijs. Weinig aanzien dokter.
JW. Koten. GENLIAS. Genealogisch georiënteerde database. Bron-georiëntreerd. Bronvervangend. W#elke bronnen beschikbaar? Velden memories van successie, Velden trouwregister.
H.M. Lups, Beroepen van toen. Kopiïst, koppelaar, koppedraaier, kopster, korendrager, korenkoper, korenmeter
H.M. Lups, Termen van vroeger (envelopp - erreur...).
A. Simons, Genealogie - niet altijd alleen de eigen familie en verwanten. Ook naspeuren met naspeuren gegevens van derden, bijv. lokaal of regionaal, takken diverse huizen van Nassau.
A. Simons, Nassau-Ronse. Over de Nassaus als Heren van Ronse heel wat terug te vinden. Uitgebreid overzicht.
H.M. Lups, Paleografie (Verbondbrief graaf Floris V). Ontleend aan de Alg. Ophelderende Verklaring van het Oud Letterschrift (Nut van ’t Algemeen, 1818)
H.M. Lups, Historische woordenboeken en glossaria. (van de Nederlandse Rechtstaal). Initiatief Kon. Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten. Reeds veel informatie. In wording Historisch Woordenboek van de Nederlandse Rechtstaal.
Archiefnieuws. Streekarchief Regio Eindhoven, Rijksarchief in Noord-Brabant, Zeeuws Archief.
H.M. Lups, Verenigingsnieuws. Caladonian Society, Ned. Gen. Vereniging.
H.M. Lups, Genealogische cd-roms. Vaak worden door makers van cd’s nuttige door lezers gemaakte aantekeningen verwijderd. Er komt een ware weelde aan genealogisch interessante cd’s.
H.M. Lups, CD-romnieuws. De Gelderlander,.op cd maar niet te koop. In Friesland: Fryslân op de kaart – Histoariske atlas fan Fryslân. In Duitsland I. Degener-CD 250.000 namen en aanwijzingen. Die Comp-Gen. box aauf CD-Rom. WW-Person auf CD.
H.M. Lups, Boeken en tijdschriften. Jaarboek CBG, 1999. Onderscheidingen van de Koning-Groothertog. De Orde vande Eikenkroon. Auteurs C.P. Mulder en P.A. Christiaans. Kwartierstaat van Zijl/van Gaalen en Westlandse Stam- en Naamreeksen. (Studiegroep Genealogie ‘Westland)
H.M. Lups, Net-nieuws. Interessante homepages.
Agenda.
Genealogische vragen en contactzoekers.


Ons Erfgoed 8e jaargang nr. 2, maart - april 2000

JW. Koten, Dokters, chirurgijnen en wat dies meer zij (2). Medische concurrentie. Geneeskunde wordt empirisch. De apothekers. Samenwerking medici en apothekers. De drogisten ende chemici. De heelmeesters. Status chirurgijnen. Reizende meesters. De vroedmeesters. Vroedvrouwen in gedrang. Vervaging werkterrein dokters en heelmeesters. Heelkundige specialisaties. Militaire chirurgijnen. De halfprofessionelen.
H.M. Lups. Genealogie of familiekunde. Problemen met definiëring. Het ultieme doel veelal kennen eigen familie, eigenlijk familiekunde. Werkgebied. Toekomstige genealogiebeoefening. Voor wetenschappelijk onderzoek exacter voorouderonderzoek. Tweelingenonderzoek.
A.F. Koppert-van den Berg. DNA onderzoek ondersteunt genealogie. Medewerking Studiegroep Westland aan project van Forensisch Laboratorium voor DNA onderzoek.. Genealogie K(C)oppert. Uitwerking van een tweetal takken.
JW. Koten, Genealogie-DNA-USA. Genealogieonderzoek vanuit hobbysfeer rechtstreeks in centrum ultramoderne wetenschap. Diverse bedrijven voor DNA onderzoek.
H.M. Lups, Paleografie. Vondels verblijf bij de Bank van Lening.
H.M. Lups, Beroepen van toen. Korenstorter, korenwerker, korenzetter, korfloper, korfmaker, kornel, kornet, korsettenmaker.
W.J. Scholl, Surplus (1).  Doop- en trouwboeken veelal door de dominee of pastoor bijgehouden, de begraafboeken door de onderwijzer. Levert gegevens op over deze personen en men beschikt over hun handschrift.
H.M. Lups, Termen van vroeger. Stoffen gebruikt voor het maken van kleding, dedigsluden, knekelplaatje.
H.M. Lups, Het maken van een familieboek (1). Wat publiceer ik? Hoe? Financiële plaatje.
W.J. Scholl, Dateren naar feestdagen. Deel overzicht mogelijke katholieke feestdagen met korte toelichting.
JW. Koten, Archiefnieuws. Concentratie archiefwezen Nijmegen
H.M. Lups, Werkgroep genealogie Sliedrecht. Activiteiten, werkruimte, publicaties.
H.M. Lups CD-romnieuws. Nieuwe telefoongidsen. KPN-Telecom en Gouden Gids.
W.J. Scholl, Boeken en tijdschriften. Historie, geografie en genealogie van het geslacht Van der Haven, auteur ing. H. van der Haven,
Nieuwe versie genealogische kaartenbak. Nieuwe versie van deze opvolger van het Bidprentjesprogramma. Maker E.A.F.H. Tobé.
H.M. Lups, Stamboom 2000, een nieuw programma. Leuk instapprogramma, maar meer gevorderde genealoog mist een aantal mogelijkheden.
Agenda.
Genealogische vragen en contactzoekers.


Ons Erfgoed 8e jaargang nr. 3, mei - juni 2000

J.W. Koten, Dokters, chirurgijnen en wat dies meer zij (3). Eerste helft 19de eeuw. Tijdens de Bataafse republiek. Toename Franse invloed. Ontwikkelingen na einde Franse tijd. Wet van 1818. Opleiding geneeskundigen tweede stand. Veelheid van diploma’s. Heelkundige specialisatie. Apothekersopleiding. Militaire geneeskundige opleiding. Doodsteek klinische scholen. Concurrentie van officieren van gezondheid en scheepsheelmeesters. Maatschappij ter bevordering van de geneeskunde.
H.M. Lups, Een tweetal recepten van onze voorouders. Schaapen-ooren en Osseverhemelte.
F.G.M. Manche, Genealogie of familiekunde. Reactie op artikel van H.M. Lups. Genealogie als activiteit.en als presentatievorm.
H.M. Lups, Termen van vroeger (eroneus - exeptie).
W.H. Morel van Mourik, Met andere ogen - historische achtergronden bij genealogie. Door betrokkenheid van voorouders wordt geschiedenis met andere ogen bezien. Wederdopers.
H.M. Lups, Nog steeds worden genealogische bronnen ontdekt.  Enkele voorbeelden. Bij verbouwing scheuren opgevuld met rolletjes beschreven papier. Deze papieren, brieven, werden tijdens een recente restauratie ontdekt. Bij afbraak werkhuis in Oude Pekela wilde men de papieren op zolder verbranden. Werd echter gered en weggegeven. Achteraf bleek dit het oudste archief van de hervormde kerk aldaar te zijn. Ook archivalia van koning Willem I na een brand bijna verder verbrand, maar toch bewaard. Stukken betreffende Naundorff zouden in Russische archieven aanwezig zijn, volgens welke hij een onechte zoon van Lodewijk XVI was.
H.M. Lups, Beroepen van toen. Kortegaard, korve(n)maaker/vlechter, kostschoolhouder, koter, kousenbreier, kousenkoopman, kousenmaker, kousenverzoler, kraakschipper.
JW. Koten, Belangrijk nieuws uit Limburg. Leerboek Limburgse geschiedenis. Limburg-huis. Limburgs museum. Boek Geschiedenis van Limburg, deel1, Prehistorie tot 1800.
W.J. Scholl, Surplus. Vaak moeten wij het doen met doop-, ondertrouw en begraafdatum, maar soms is langs omwegen meer te vinden bij aandachtige verwerking. Aantal voorbeelden.
W.J. Scholl, Dateren naar feestdagen (2). April en mei.
H.M. Lups, Het maken van een familieboek (2). De technische voorbereiding. Toelevering van de kopij. Foto’s.
H.M. Lups, CD-romnieuws. De Navorscher, Van Zeeuwse Stam, Kwartierstatenboeken Prometheus.
H.M. Lups, Programmanieuws. Stamboom 2000.
Boekennieuws. De geschiedenis van de Delftse tabaksnijverheid. Auteur L. Bracco Grtner. De nakomelingen van Mutsart-Mutsaerts-Mutsaers-Musters en andere hieraan verwante families, 1270-2000. Auteur J.C.F. van Osch. Overijselaars gezocht. Redacteur J. ten Hove. Een relatie uit Groenewoud. Kwartierstaat Quaedvlieg – van Bergen. Auteur (?) J.J.M. Quaedvlieg. De Zwolse schepenzegels. Auteurs drs. C.C. Hesselink-Melchior, G. Leussink-Stam en J.K. Pruim-Reinders.
Agenda.
Genealogische vragen en contactzoekers.


Ons Erfgoed 8e jaargang nr. 4, juli - augustus 2000

JW. Koten, Dokters, chirurgijnen en wat dies meer zij (slot). De ontwikkelingen na 1865. De klinische scholen verdwijnen. Overgangsregelingen. De apothekersopleidingen nieuwe stijl. Apothekersassistent, nieuwe beroepsgroep. De medisch specialistische zorg. Gasthuis wordt ziekenhuis. De specialisten registratie. Doorvoering ziekenfondsenbesluit. Tandheelkundigen. Verpleegkundigen. Paramedische beroepen.
W.H. Morel van Mourik, Welgeborenen in Nederland. Inleiding. Eerste kennismaking. Belang van welgeborenschap. Historische belangstelling. Ontmoetingen met welgeborenen. Huidige opvattingen. Van der Spek.
J. Bartelsman, Eppendorf nr 4, de oorspronkelijke woonstee van de 'Bartjes'. J. Bartelsman. Eerste kerkje op grond van deze boerderij. Historische ontwikkelingen.
Enkele begrippen. Couli, klopvrouw, vinder (v.e. ambacht)..
JW. Koten, Genealogie in Duitsland.  Het doen van onderzoek frustrerend. Drie redenen.
H.M. Lups, Wees op uw hoede. Bij overlijdens en ontruimingen worden te gemakkelijk documenten, foto’s en bidprentjes weggegooid.
A. Simons, Genealogische puzzels. Bij genealogiebeoefening vele puzzels op te lossen. Als voorbeelden onderzoek naar afstamming Christine van Dietz en Jan Gillis van Bautersum..
H.M. Lups, Termen van vroeger (exeptie litits fïnitae - executorie).
Paleografie (Extract inzake authorisatie overheden).
H.M. Lups, Paleografie en archiefonderzoek. Vroeger gebruik voorbeeldboeken. Zelf ook voorbeelden verzamelen.
H.M. Lups, Beroepen van toen. Nogmaals kousenbreien, kraanmeester,
P. Kistemaker, De naam moet behouden blijven. Uit Sibbe, twede jaargang. Tweede zoons veelal naar de vader van de vrouw vernoemd.
W.J. Scholl, Surplus (3).  Onduidelijke afkortingen waarvan betekenis moeilijk te achterhalen is.
Archiefnieuws. Zeeuws Archief.
H.M. Lups, Het nieuwe Verenigingscentrum v.d. NGV. Weesp per trein bereikbaar. Keurige moderne inrichting.
Stichting 'Uit welke beker'.  De stichting verzamel bronnen en gegevens van personen die de naam Kroes of een variatie daarvan dragen.
W.J. Scholl, Dateren naar feestdagen (3). Naast dateren naar heiligen en hoogtijdagen werd ook de zondag vaak op bijzondere wijze benoemd. Past njiet goed in een “Heiligenkalender”. Enkele voorbeelden plus Heiligenkalender juli.
H.M. Lups, CD-romnieuws. De Navorscher, Régistre Civique (1e deel), Programma cd-rom, Nederlands Patriciaat, Nederlands Adelsboek. Woordenboek der Nederlandsche taal.
Boekennieuws. Brouwer in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Auteur Z. Erkelens-Aanen. Heraldiek van de basiliek. Auteur ir. A. Daae. Joods Rhene (1634-1916). Verdwenen maar niet vergeten. Auteur W.H. Strous. Een nieuw millennium. Auteur drs. G.J. den Besten.
Agenda.
Geneal. vragen en contactzoekers.


Ons Erfgoed 8e jaargang nr. 5, september - oktober 2000

JW. Koten, Van genootschappen, sociëteiten en andere verenigingen (1). Het verenigingsleven in genealogisch perspectief. Weinig verenigingen voor 1750. Broederschappen een der eerste vormen. Na 1750. De nieuwe media. De type- en stencilmachine. Doelstelling artikel. Verenigingsverslagen kostbaar erfgoed. Ook belangrijk voor genealogie. Opzet artikel.
M. van Loon, Genealogische (klooster-)adders. Verschillende schrijfwijzen naam. Ook bij kloosterlingen. Genealogisch onderzoek naar families en achtergrondinformatie nonnen klooster Waalwijk. Archieven verdwenen kloosters vaak niet meer aanwezig of te achterhalen. Het obituarium (jaargetijde of dodenboek) vaak interessant, maar ook foutieve aantekeningen. Over kwezels, geestelijke dochters en begijnen weinig bekend.  Toch wel aantal gegevens. Aantal voorbeelden. Kloosternamen en familienamen. Leeftijd en professiejaren. Vertrek uit een klooster.
A. Simons, Nog meer puzzels. Tijdens eerste wereldoorlog niet alleen mensen maar ook archieven verdwenen: Duitsland, /Frankrijk, België. Tijdens eerste wereldoorlog vluchtten vele Belgen naar Nederland. Deel terug naar België, ook mensen naar Engeland (arbeiders voor oorlogsindustrie).
H.M. Lups, Vermiste personen. Na 1850 bevolkingsregisters. In vroegere perioden o.a. attestaties, Doopsgezinden/Doopsgezinde Broederschap. Waalse hervormde gemeenten. Remonstrantse Broederschap. Evangelisch Lutherse Kerk, Evangelische Broedergemeenten, Rooms-katholieken. Akten van indemniteit of readmissie.
H.M. Lups, Archief Veenkantoor. In feite Archief van de rentmeester van de stadsbezittingen. Rekeningboeken, staatboeken, erfpachtcontracten.
H.M. Lups, Beroepen van toen. Kraanzager, kralenmaker, kramer, krotenspitter, kruier, kruikenkoper, kruitmaker/kruitmolenaar, kruitverleser.
JW. Koten, Nieuwe vruchten van het DNA-onderzoek. aantal mythen ontzenuwd. Interessante vondsten, 10% kinderen niet van officiële vader. In Amerika veel DNA-onderzoek inzake bevestiging ouderschap.
H.M. Lups, Het groene hart in kaart. Cd-rom kaarten van Gouda en omliggende plaatsen).
J.Th.A. Leipsig. Dagboek Joannes Warning, vroed- en heelmeester (1). Dagboek, bijgehouden vanaf 8 april 1801 – 7 oktober 1851. Letterlijke tekst dagboek. Nuttig als egodocument, maar ook informatie lokale geschiedenis.
H.M. Lups, CD-romnieuws. CD-roms Bewerkingen rechterlijk Archief Oldambt, GDL03 (Limburgs Genealogisch Databestand) Deel 3. Genealogische kaartenbak, versie 4.02. Nederland’s Patriciaat.Nederlands’Adelsboek, Régistre Civique: foutje in de programmering.
Archiefnieuws. Drents Archief, Rijksarchief in Ovferijssel, Streekarchiefdienst Hollands Midden.
Boekennieuws. De Nederlandse deurwaarder. Fascimile uitgave van dit boek van J. Franse is vervaardigd naar de druk in 1875 door A.M.E. van Dishoeck.
W. Scholl, Dateren naar feestdagen. 2 pausen zalig verklaard. Meer zaligverklaringen op komst. Heiligenkalender september en oktober.
Agenda.
Geneal. vragen en contactzoekers.
 


Ons Erfgoed 8e jaargang nr. 6, november - december 2000

Nieuw samenwerkingsverband. Samengaan van Kronieken met Ons Erfgoed. Redactie van Ons Erfgoed uitgebreid met redactielid van Prometheus.
JW. Koten, Van genootschappen, sociëteiten en andere verenigingen (2). De rederijkers, origine, devies en blazoen. Rederijkerskamers belangrijk voor taalvorming en volksopvoeding. Rederijkers vooral “feestcomités”. Muziek belangrijk element. Grote politieke invloed. Landjuweel. Neergang. Wat voor genealoog belangrijk. De academies, nieuwe verenigingsvorm. Wetenschap en genootschap, Leden. Situatie in Nederland. Belangrijke genootschappen in de Verenigde Provinciën. Betekenis. Betekenis voor genealogie.
H.M. Lups, Waterschapsarchieven. Globale ontwikkeling. Soms zeer oud. Waterschapsbestuurders. Nuttig voor genealogen? Helaas veel verloren gegaan maar ook veel bewaard.
H.M. Lups, Beroepen van toen. Kuiper, kwastenmaker, lakendrapier, lakenkoper, , lakenverver, lakenvolder, lakenwever, lakmoesmaker.
Agenda.
Paleografie (ontvangsten impost begraven Rijswijk Z.H., nov. 1695).
J.Th.A. van Leipsig, Dagboek Joannes Warning, vroed- en heelmeester (2). Augustus 1833 – 1843.
H.M. Lups, Cartografie. Beknopt overzicht ontstaan van topografische kaarten en kaartenboeken
H.M. Lups, Genealogie en computer. ALDFEAR 2.1 (testversie). Wat biedt het programma?
H.M. Lups, CD-romnieuws. GENDALIM schijf nr 3 verschenen. Amstelodamum. Alle jaarboeken en maandbladen tot het jaar 2000.
W.J. Scholl, Dateren naar feestdagen (slot). Keuze in deze serie subjectief. Van der Linden bespreekt meer dan 9000 heiligen en maakt er op attent dat de meest uitvoerige verzameling, de Acta Sanctorum uit vele tientallen delen bestaat. Laatste 2 maanden, november en december.
Boekennieuws. Bijzonder Gewoon met als subtitel Het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (1944-2000) en de ‘lichte gevallen’. Auteurs mr. Sjoer. Faber en mr. dr. Fretha Donker. Documenten & manuscripten, Cat. 22 Antiquariaat A.G. v.d. Steur. Engga. Oorsprong en afstamming van een Friese familie. Aauteur mevr. K. Idzinga.
Oproep deelname aanmoedigingsprijs v. genealogie. Oprichting stichting die beoefening genealogie in Nederland wil bevorderen door instelling van een prijs. Vereisten. De jury bestaat voorlopig uit B. van Dooren, L.M. van der Hoeven, en W.J. Spies.
Geneal. vragen en contactzoekers.
Naamregister Ons Erfgoed 2000.
Zakenregister Ons Erfgoed 2000.


Ons Erfgoed 9e jaargang nr. 1, januari - februari 2001

JW. Koten, Van genootschappen, sociëteiten en andere verenigingen (3). Geheime genootschappen. Vrijmetselarij. Invloed. Weerstanden. Genealogische betekenis. Niet-publieke gezelligheidsverenigingen. Sociëteitsleven. Opkomst en neergang. Oorsprong en ontwikkeling van het clubwezen. Besloten karakter. Grondslag sportclubs. Workmanclubs. Doel. Prestige. Genealogische betekenis
L. Gijswijt. Genealogisch onderzoek in de Verenigde Staten. Contact met naamgenoten daar, www.familysearch “Mormonen”), USGen Web. Overzicht gevonden gegevens samenvatten in boekje en dit plus brief naar Historical Societies (Hist. verenigingen). Passenger- and immigration lists. De obituary. Military records. Census. Adressen.
A.C. Zeven, Kunst & Cultuur Programma 2000: concentraties van archieven. Voordelen. Beszwaren. Raadpleeglocatie. Duurder. Regionaal-Historisch Centrum.
JW. Koten, DNA-onderzoek, de stand van zaken nu. Wat is DNA, DNA code mens en enkele dieren bekend. Niet alleen mens. Vergelijking DNA enkele diersoorten. DNA-onderzoek moeilijk. Genealogische betekenis. Verhaal uit België. Doel onderzoek. Rol genealogen. Wat kan DNBA-onderzoek meer? Gevaar van de expansie.
HY.M. Lups, Namen en familienamen. Verklaring achternaam niet altijd eenvoudig. Bij invoering voorschrift vaste familienaam aan te nemen zijn veel fouten gemaakt. Moeilijker wanneer naam van herberg, boerderij of verdwenen of van naam veranderde plaatsen. Ongewenste namen.
H.M. Lups, Beroepen van toen. Lakwerker, landmeter, landschapsytiger, landssoldaat, lantaarnopsteker, lampbezorger, lapper, ledezetter (lidzetter), leerbereider, leerlooier, leertouwer.
V. Brandwijk, Genealogie Brandwijk.(van af rond 1620).
H.M. Lups, Jaarboek CBG dl 54. Presentatie + bespreking
J.Th.A. van Leipsich, Dagboek Joannes Warning, vroed- en heelmeester (3). September 1843 t/m 1846.
H. Klunder, Overzicht publicaties. Waar over welke families publicaties.
H.M. Lups, CD-romnieuws. Ansicht 1, Geboortekennisgevingen (Limburg), Nederlands’s Adelsboek.
Genealogische vragen en contactzoekers.


Ons Erfgoed 9e jaargang nr. 2, maart - april 2001

JW. Koten, Van genootschappen, sociëteiten en andere verenigingen (4). Enkele vormen van sociëteiten. Beroepsgebonden sociëteiten. SAtudentensociëteiten. Casino’s. Leesgezelschappen. Publieke verenigingen. Wettelijk kader. Bureaucratisch element.
H.K. Nagtegaal. Heraldische Databank. Stand van zaken. 10.000 bezoekers via internet. Bestelling wapen door 1100 personen.
H.M. Lups, Met DIANA op jacht. Naam staat voor Digitaal Apparaat Noord Brabantse Archieven, hulpmiddel bij het zoeken.
JW. Koten, Stadsarchief Maastricht. Bespreking.
J.Th.A. van Leipsig. Dagboek Joannes Warning, vroed- en heelmeester (slot). 1846=1852.
H.M. Lups, Beroepen van toen. Leerkoper, leerlooier, leeskabinethouder, leesmeester, leeste(n)maker. Legatuurmaker,-werker, -wever, legger, leggermaker, leidekker.
W.J. Scholl, Surplus (4). Soms aanvullende gegevens in de administratie met betrekking tot het begraven en overluiden van de doden,
H.M. Lups, Acte v. bekendheid Bastiaen v.d. Burcht en Maria Schockaerts (paleografie).
K.J. Slijkerman, Een uitgestorven geslacht Van der Sluys te Charlois (± 1555 – 1760).
J. Schaap, Stamreeks Von Stein.
H.M. Lups, Cd-romnieuws. Een kadastrale onderneming. Inwoners Zeeuws Vlaanderen 1795-1799; inwoners 1811 rest van Zeeland. Mededelingen 1991-1997. Contactblad NGV Zuid-Limburg.
A. van den Heuvel, Kopiëren genealogische cd's naar harddisk en toevoegen index file.
W.C. Hellinga, LAFAM Genealogie. Bespreking nieuw computerprogramma.
H. Klunder, Overzicht publicaties. Overzicht over welke families recent publicaties zijn verschenen.
H. Klunder. Aanwinsten bibliotheek Prometheus.
Boekennieuws. Het Goudse hofstedengeldregister ca. 1397 en andere bronnen voor de vroege stadsontw. Gouda. Zoeklicht op Nijmegen. Handboek voor de geschiedenis van Limburg, auteur dr. P.J.H. Ubachs. Joods leven in Maassluis (1688-1942), auteur drs. L.M. van der Hoeven. NGV, afd. Delfland. Div. auteurs. Jubileumboek met een veertigtal genealogische en historische bijdragen. Oorlogsgasten, Vluchtelingen en krijgsgevangenen in Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog. Auteur Evelyn de Roodt.
Schoolmeestersalarissen toen. Ontleend aan F. Bezemer Sr, Nieuws uit oude boeden.
Website streekarchief Hollands Midden ontsluit via askSam Webpublisher.
Genealogische vragen en contactzoekers.
Overzicht publicaties Alvo.


Ons Erfgoed 9e jaargang nr. 3, mei - juni 2001

JW. Koten. Van genootschappen, sociëteiten en andere verenigingen (4). De ontwikkeling van het Nederl. verenigingsleven. Kerkelijk/charitatieve organisaties. Niet kerkelijke charitatieve instellingen. De kruis-instellingen. Armoedebestrijding en volksgezondheid. Drankbestrijding
A.C. Zeven, Persoonsherkenning door de eeuwen heen (1). Inleiding. Verificatie. Moderne methoden. Persoonsnaam, resp. namen. Het persoonlijk merk. Het persoonlijk zegel.
H.K. Nagtegaal. Databanken bij het CBG. CBG Catalogus. Heraldische Databank. Toegang op de collectie Muschart. Repertorium. Biografische woordenboeken.
W.H. Morel van Mourik. Werkgroep weigeborenen in Holland. 24 april gestart.
H.M. Lups, Brief aan J. A. van der Goes (paleografie).
H.M. Lups, Termen van vroeger (executorien-expositie).
J. Bartelsman. Zinloos geweld in de twintigste eeuw. Uit de familie en algemeen.
J.F. Stoutjesdijk. DNA-onderzoek bewijst: alle Stoutjesdijken hebben gezamenlijke voorvader. Het Jacobus Isaaksenprobleem. DNA-onderzoek en resultaten.
JW. Koten, Wat is een DNA-vingerafdruk? Beperkte vraagstelling. Achtergrondkennis. Wat is DNA en waarvoor dient het. Wat zijn genen. Wat is junk-DNA. Wat zijn chromosomen. Wat zijn mutaties. Het DNA-profiel. Korte herhalingsketens. DNA-profiel hulpmiddel persoonlijke identificatie. Ouderschapsanalyse. Complicaties door mutaties. Wie onderzoekt DNA.
W.J. Scholl, Surplus (5). Rondom een dijkdoorbraak.
J. Krol, Kwartierstaat Coster-Riemersma.
H. Klunder, Overzicht publicaties.
A. van der Ploeg, Nieuwe versie Aldfear. (gratis te downloaden).
Boekennieuws. Van de Streek. DE weerspiegeling van dialecten in de familienaam. Dialectenboek 6. Uitg. Stichting Nederlandse Dialecten. Kwartierstatenboek XVI, uitg. Prometheus
Agenda.


Ons Erfgoed 9e jaargang nr. 4, juli - augustus 2001

JW. Koten, Van genootschappen, sociëteiten en andere verenigingen (5). De landbouworganisaties. Verzuiling. Boerenleenbanken. Vakorganisaties. Politieke partijen. Vrijetijdsactiviteiten.
A.C. Zeven. Persoonsherkenning door de eeuwen heen. Het persoonlijk wapen. Persoonlijke kleuren van het livrei, deur en luik. De handtekening.
H.K. Nagtegaal, Vragen over de Heraldische Databank. Welke criteria. Wapens uit de wapenregistraties van CBG en NGV in de Heraldisch Databank? Wapen afkomstig van De Heraut in de Databank? Waarom Collectie Muschart niet?
JW. Koten,Nieuw initiatief Stedelijk Archief Dordrecht. Actieplan cultuurbereik. Ook bronnen over plaatsen van de origine van immigranten.
H.M. Lups, Beroepen van toen. Leidselmaker, lemmetmaker, lepelgieter, leprozenmeester, lettergieter, -schaver, -snijder, -steker, lettertekenaar, letterzetter (platzetter, smoutzetter, .machinezetter), leurkramer, leyker.
W.J. Scholl, CD-romnieuws. DTB Bronnen op cd-rom (Winterswijk), DTB Bronnen op cd-rom (Aalten, Bredevoort, Dinxperlo, Hemden + Verpondingen 1640-1650), Ansicht 3 (Amersfoort).
Nieuwsbrief van Stichting Historie Future. Recente ontwikkelingen. Diverse nieuwe cd’s.
W.J. Surplus(6). Dijkdoorbraak en overstromingen in de Betuwe 1740-1741. Verdieping in een trouwinschrijving.
H.M. Lups, Familienforschungsstelle bisdom Osnabrück. Familienforschungsstelle geopend.
J. Krol, Kwartierstaat Coster-Riemersma (slot).
H.M. Lups, Invulling van de familiegeschiedenis. Mondelinge 19e eeuwse bronnen. Klaas Ris. Het levensverhaal. Het vraaggesprek van Multatuli met Klaas. Levensomstandigheden in het algemeen.
H. Klunder, Overzicht publicaties.
H.M. Lups, Net-nieuws. O.a. ontsluiting VOC-archieven.
Boekennieuws. Het Geslacht Toxopeus(1576-2000). Nederland’s Patriciaat.
Vragen en contacten.
Agenda.


Ons Erfgoed 9e jaargang nr. 5, september - oktober 2001

JW. Koten, Van genootschappen, sociëteiten en andere verenigingen (Slot). Sport, Jeugdorganisatie’s. Besloten verenigingen. Rotary Internationaal. De Lance-Club. Golfclubs. Betekenis verenigingsleven voor genealogie.
H.K. Nagtegaal, Alliantiewapens. Enkele voorbeelden.
H.M. Lups, Zijn heraldische tekenaars ondergeschoven kinderen?
de procedure vas af begin tot uitreiking
H.M. Lups Invulling van de familiegeschiedenis (2). Situatie Rotterdamse haven. Stelsel havenwerkzaamheden. De soiciale gevolgen.
H.M. Lups, Beroepen van toen. Licentmeester, lichter, lichterman, lichtopzichter, lijkbezorger, lijkbidder, lijkwagenverhuurder, lijmkoker, lijmmaker, lijmwerker.
W>J> Scholl, Surplus (7). Belangrijkst staatslieden der Zeven Verenigde Nederlanden. Politiek Prins van Oranje.
Accoordverklaring verdeling goederen wijlen Heijlken Jans Verweij (Paleografie). Ontleend aan de Paleograaf 10 en 11.
H.M. Lups, Foto’s oude auto’s. In Rijksarchief is van auto’s met kenteken G, GX of GZ de houder van het kenteken te achterhalen.
H.M. Lups, Familietijdschriften. Inhoud, verzorging en opmaak, het financiële plaatje.
H,M, Lups, Termen van vroeger (exposita-extremiteit).
Drs. K.A. Reuvers, Boonekamp (Herford(D), Amsterdam, Rotterdam. Inleiding. Veel secundair materiaal te vinden. Het onderzoek. De zeereizen. Geertje Arins. Genealogie.
H. Klunder, Overzicht publicaties.
H. Klunder, Toelichting bij 'Overzicht publicaties'.  Gebruikte bronnen.
H.M. Lups, Programmanieuws. Genealogische kaartenbak. Gedcom tool. Stamboom de Luxe.
Cd-romnieuws. Cd-roms Stichting Historic Future. A.J. Griens, Bidprentjes cd-rom.
Boekennieuws. 400 jaar Postma in woord en beeld, quteur K. Postma, De Meiernamen in kaart gebracht, auteur J. Spendel, Supplement familieboek Sinke, samensteller L.M. Sinke. Geschiedenis van Limburg, auteur J. Venner, (deel II)
Archiefnieuws. Rijksarchief in Overijssel, Gemeentearchief Rotterdam, Zeeuws Archief.
Vragen en contacten.
Agenda.
Overzicht publicaties uitg. Alvo.


Ons Erfgoed 9e jaargang nr. 6, november - december 2001

JW. Koten, Genealogische aspecten van de ambtelijke status (1). Inleiding, ambtelijke functies belangrijk voor geneal. onderzoek. Franse periode. Bataafse republiek. Oprichting ambtenarencorps. Ambtelijk apparaat. Regionale departementen. eerste koninkrijk, Koninklijke almanak. Nederland deel van Spanje. Overzicht Franse ambtelijke hiërarchie.
W.H. Morel van Mourik, Gezocht en gevonden – Brave. Herkomst familie.
W. Góebel.Glas, glas en nog eens glas. Familiegeschiedenis van het glasblazersgeslacht Góebel.
Het kanon gelost. Tentoonstelling te Gouda betreffende loge De Waare Broedertrouw in Gouda. Beeld van de vrijmetselarij toen en nu.
H.M. Lups, Historique. In België boekhandel antiquariaat “Historique” actief. Werkwijze als bij De Heraut.
J. Schuit. Opsporing verzocht. Hoe kwamen de Nederlanders in Denemarken terecht. Werving Nederlanders. Hun voordelen. Door branden in 1685 en 1700 veel archiefmateriaal verloren gegaan. Reconstructie per woonplaats vanaf 1677 tot ongeveer honderd jaar later. Vragen. Bronnen beperkt.
H.M. Lups, De levensomstandigheden van onze voorouders (3). Groningse predikanten in financiële nood tijdens de Franse overheersing en de eerste tijd daarna.
H. M. Lups, Beroepen van toen. Lijnbaander, lijndraaier, lijndrijver, lijnentrekker/lijntrekker, lijnloper, lijnschieter, lijnslager, lijntrekker.
Drs. F.N. Heinsius. Stamreeks Heinsius. Begin in Friese plaats Bergum. Stamvader Cornelis Heins.
H. Klunder, Overzicht publicaties.
H.M. Lups, Verenigingsnieuws. Mosaik, Familienforscher für das Klever Land e.V., Vlaamse vereniging voor familiekunde.
Boekennieuws. Woar ging jie vrogger noar Schoele. Uitg. Heemkundige Vereniging Nuwenspete, Nunspeet. Een goed voor de eeuwigheid, de Gelderse Vicarie Sancti Nicolai. Auteurs drs. C. Gietman en drs. A. Verschoor. Dagboek richter Hendrik Jan Bos (Historie van Twente in de achttiende eeuw). Transcriptie Stichting Genealogische Werkgroep Twente. Jubileumboek van de N.G.V.afd. Delfland ook bij uitg. Alvo verkrijgbaar.
Vragen en contacten.
Naamregister Ons Erfgoed 2001.
Zakenregister Ons Erfgoed 2001.


Ons Erfgoed 10e jaargang nr. 1, januari - februari 2002

JW. Koten, Genealogische aspecten van de ambtelijke status (2). Regeerperiode Willem I. Departementale indeling. Ambtelijke elitevorming. Ambtelijk rangensysteem. Overheidpersoneel in lagere functies geen ambtenaren. Lagere bestuursorganen. Plattelandsgemeenten. Posterijen. Beleid Willem I
H.M. Lups, Vondsten, die een genealogie verrijken. Enkele brieven van een familielid datin de Franse tijd dienst moest doen.
h.M. Lups, Maarten D. Etmans. Een bevlogen genealoog. Kopieerde in Indië veel  registers Burgerlijke Stand en teruggekeerd in Nederland met zijn echtgenote alle gegevens in computerbestanden omgezet. Later aanvullingen en correcties. Deel originelen is inmiddels in Indonesië verloren gegaan..
H.M. Lups, Een gedachtespinsel. Grafologie bruikbaar voor karakterbeschrijving voorouders?
W.J. Scholl, Paleografie (deel van een akte).
H.M. Lups, Doodgeboren kinderen. Doodgeboren kinderen van katholieke ouders oorspronkelijk in het ‘verdomhoekje’.
H.M. Lups, Beroepen van toen (lijnwaad/linnenverwerking). Lijnwaadspinster, lijnwaadwever, lijnwaadkoper/reder, lijnwaad bleker, lijnwaadsnijder, lijnwaadpakker, lijnwaadnaaister.
H.M. Lups, Pillegift. Pille = petekind. Gift begin van een spaarpot of voor een uitzet.
K.J. Slijkerman. Het geslacht Benschop uit Puttershoek.
H. Klunder, Overzicht publicaties (34).
H.M. Lups, Historisch kadaster Wageningen (ca 1550- 1860).
Bekendmaking van de Nederl. Aanmoedigingsprijs voor Genealogie voor het jaar 2000. Eerste winnaar A.A. van Nostrum uit Hoevelaken.. Tevens oproep voor 2001.
W.J. Scholl, Stamboom De Luxe. Bespreking versie 3.0
H.M. Lups, Verenigingsnieuws. NGV afd. Flevoland, Veluwse Geslachten, Historische werkgroepen Westland.
JW. Koten, Archiefnieuws. Heropening te Nijmegen. Heropening Born.
H.M. Lups, De Koninklijke Bibliotheek. Een korte geschiedenis. De KB ook voor genealogen en heraldici? Toegang.
H.M. Lups, Boekennieuws. Jaarboek CBG, deel 55, 2001.
Vragen en contacten.


Ons Erfgoed 10e jaargang nr. 2, maart - april 2002

JW. Koten, Genealogische aspecten van de ambtelijke status (3).Sociale veranderingen na 1870. Situatie na 1900. Rangenstelsel en salariëring. 
G. Verhoeven, VOC Kamer Delft op Internet. Salarisadministratie.(Soldijboeken). Hemden en broeken.
J.A. Paasman.Op zoek naar Nederlandse militairen in het leger van Napoleon 1810-1813. Nederlanders in Franse krijgsdienst. Uitvoering wet op de dienstplicht (conscriptie). Belangrijke bronnen. Andere bronnen. Plaatsvervangingscontracten. Nummerwisselingscontracten. Archieven van prefecten en onderprefecten. Bijlagen bij de huwelijksakte. Erfenissen en boedelscheidingen. Gesneuvelde ehn in een hospitaal overleden militairen. Vermisten. Nationale Militie. Medaille de Sainte Hélène. Herdenkingen. Recapitulatie. Adressen.
JW. Koten, DNA en genealogie, een update
Drs. A. Kroon, De Vrijmetselarij in Nederland. Oprichting OVN, stichting ter bevordering van wetenschappelijk Onderzoek naar de geschiedenis van de Vrijmetselarij.
J.Ch. Jansen-van der Waals, Kwartierstaat Van Houten-De Leeuw.
H. Klunder, Overzicht publicaties (35).
A. Simons, Toponymie = plaatsnaamkunde. Problemen bij zoeken naar plaatsen van herkomst als herkomstnamen geregeld problemen. Toegevoegd: Tabel van de officiële vertalingen van gemeentenamen (België).
H.M. Lups, Boekennieuws. Gedane Zaken. De twintigste eeuw in 32 portretten. Red. H. Gras en A. Schuring. Voorbeeld informatieve “oral history”. De Googelaars, 350 jaar bewoners op en rond de Oude Goog. Auteur Evert Boeve. ‘In spodt van alle vrome luokden’, Geschiedenis van de Coevorder Provoost. Auteur G. Kleis. Nederland een eeuw geleden geteld: een terugblik op de samenleving rond 1900. Samenwerkingsproduct van C.B.S. en NIWI. Vitae Abbatum Orti Sancte Marie. Auteurs H. Lambooij en H. Mol.
Vragen en contacten
.


Ons Erfgoed 10e jaargang nr. 3, mei - juni 2002

JW. Koten, Genealogische aspecten van de ambtelijke status (Slot). Situatie rond de Eerste Wereldoorlog. De ambtenarenwet 1929 en gerelateerde wetgeving. Situatie vanaf 1930. Gemeente. Samenvatting.
A.J.A. Struijk, Molens en molenaarsberoepen. Molentypen in Nederland. Het kruien. Molenaarsberoepen.
H.M. Lups, Leertouwer en zeemtouwer.
Th.J.H.M. van Steenes, Hoe vind ik mijn voorouders terug voor het jaar 1600. De speurtocht. 2001-1700. Het registreren. 1700-1500. 1400-1500. Van voor 1400. Van voor 1300. Waar vind ik wat? Het schrijven van het verhaal.
K.J. Slijkerman, Het geslacht Houtemolen uit de Zwijndrechtse Waard.
H. Klunder, Overzicht publicaties (36).
H.M. Lups: Computergeneaal. Nieuw, speciaal voor computergenealogen.
H.M. Lups, Extract 'Ten aanzien van het geslagt' (paleogr.). Ontleend aan een katerntje met geschreven extracten.
H.M. Lups, Zoeken naar voorouders uit Engeland. Historic census Web site crashte nauwelijks 24 uur na opening. Wanneer wel beschikbaar.
W.J. Scholl, Van zoekproblemen tot leuke vondsten. Zoeken op internet vraagtsoms spitsvondigheid. Problemen bij raadplegen genealogische bestanden. Soms aardige ontdekkingen. Enkele voorbeelden.
W.J. Scholl, Burgerlijke stand op internet. Steeds meer gegevens op internet te raadplegen. 
Paul Debry, DutchGenealog.com. Gefascineerd door verhalen Hollandse grootmoeder. Voor onderzoek via 27 microfilms de “Klappers van Zuid-Holland”ingevoerd. Ook door een vrouwelijke kennis ingevoerde vrouwennamen ( 250.000 stuks op de harde schijf, later op cd. Begin van ‘www.DutchGenealogy.com’ om ze ook aan derden ter beschikking te kunnen stellen..
H.M. Lups, CD-romnieuws. ANS-4, 1700 afbeeldingen van molens en klederdrachten, Gendalim o.4, Geteld voor Napoleon. Volkswtelling Napoleontischew tijd. Staten van inwoners Zeeland, 1796-1812., 100 jaar KNOB. De Kleine Meijerij.
H.M. Lups, Boekennieuws. Beschrijvinge van de Zeelandsche Adel. Auteur M. W. Smallegange aangevuld met aantal wapenkaarten. Bij Alvo herdruk. Het Boerema-nageslacht van Jannes Harms, kuiper te Godlinze en Wellemtje Ymels. Samenstellers G.H. Boerema en G.A. Boerema-Roeloffs.
Agenda.
Vragen en contacten
.


Ons Erfgoed 10e jaargang nr. 4, juli - augustus 2002

JW. Koten, De krant als genealogische bron (1). Lokale nieuwsbladen genealogische goudmijn. Doelstelling artikel. De vroege pers. Amsterdam handelsstad met rijke krantentraditie. Buitenlandse drukkers in Amsterdam. Binnenlandse drukkers. De oprechte Haarlemsche courant. Andere kranten buiten Amsterdam. Hoe zagen ze er uit; wie drukte ze. Betekenis voor genealoog. Opkomst krantenbelasting. Groei naar een vrije pers.
W.H. Morel van Mourik, Zonder geluk vaart niemand wel. Na een tip en veel problemen toch schilderij uit 1655 van persoon uit de familie van de echtgenote gevonden.
Agenda.
H.M. Lups, Trouwen vóórr de Franse tijd. Huwelijkssluiting tot in de zestiende eeuw. Trouwen in de Republiek vanaf eind zestiiende eeuw. Wettelijke regeling in Holland. Huwelijkstoestemming. Huwelijksintekening. Huwelijksinzegening. Wettelijke regelingen in de overige gewesten. Ondertrouw. Buitentrouw. Enkele begrippen.
Th.J.H.M. van Steenes, Het wouter-manneken van het huis Hardensteen. Fabel met genealogie familie Van Bremt. Bij bezoek aan de Hoge Raad van Adel o.a. dossier van het huis Hardenstein met “Genealogie ofte Geslacht-Rekeningh van het gesslacht Bremt met een griezelige gebeurtenis in de periode van elfde tot de dertiende eeuw. Weergave met de fabel. (Handschrift plus transcriptie.
G. Verhoeven, Roerende Zaken. Huizengeschiedenis. Interessant om te weten wanneer het werd gebouwd, hoe het er vroeger uitzag, wie de eigenaren en de bewoners waren. Via de boedelinventaris na een sterfgeval mogelijkheden om te weten, hoe een huis in een bepaalde periode was gemeubileerd en aangekleed.
H. Klunder, Overzicht publicaties (37).
H.M. Lups, Beroepen van toen. Lintier (lintmaker, lintwerker, lintkramer, lintmolenaar, lintopmaakster, lintverver, lithograaf, lombard(ier)
H.M. Lups, Boekennieuws. Bellingwolde Vroeger en Nu, deel II. Uitgave landbouwvereniging Bellingwolde
Vragen en contacten.  


Ons Erfgoed 10e jaargang nr. 5, september - oktober 2002

JW.Koten, De krant als genealogische bron (2). Lokale pers geleidelijk meer betekenis. Distributie zwakke schakel. Inhoud van deze kranten. Familieannonces. De Franse periode. Napoleon breidelt pers. De Staatscourant. Ontwikkelingen tijdens koning Willem I. Organisatie perswezen. Belgische opstand. Vrijheid van drukpers in de grondwet geregeld. Overzicht belangrijkste kranten. Overheidsuitgaven.
H.M. Lups, Enkele termen rondom het begraven
.
H.K. Nagtegaal, Ontstaan van de Heraldiek. Oorsprong. Herauten en hun taak. Ontstaan zegelen. Persoonsgebonden. Tot eind 16e eeuw functioneel. Door in gebruik nemen achternaam en de invoering van de handtekening functioneel zegelen in verval geraakt. Voeren wapen niet beperkt tot regenten.. Alleen afstammelingen in mannelijke lijn recht om wapen onveranderd verder te voeren.
Agenda.
H.M. Lups, Beroepen van toen. Lompenscheider, lompenscheurder, loodgieter, loodklopper/loodslager, loods/loodsman, loodwitmaalder, loodwitmaker, loodwitwerker, loper, lulleman.
W.H. Morel van Mourik, Wie was Zwarte Hendrik? Vaak moeilijk  gegevens over uiterlijjke verschijning te vinden. Van Zwarte Hendrik wel wat gegevens maar geen verklaring van zijn naamsaanduiding.
Th.J.H.M. Steenes, De veroordeling van een commandeur en zijn Verboden geliefde (Paleografie). Met toelichting.
K.J. Slijkerman, Het geslacht (van) Lantsmeer in de Zwijn-Drechtse Waard.
JW. Koten, Warrige wortels. DNA-technologie binnen de genealogie al snel big business. DNA-vergelijking van het Y-DNA en het Mt-DNA kan niet alleen mate van verwantschap vaststellen, maar ook gebied waar de betrokken voorouders van afkomstig zijn. 
H.M. Lups, Afstammen van Karel de Grote. Volgens sommigen zou Karel de Grote een verzinsel zijn. Vele anderen claimen van hem af te stammen. Anderen denken dat er nog veel meer afstammelingen zijn, waarbij o.a. aan verkrachting door (huur)soldaten en aan bastaarden wordt gedacht. Hoe betrouwbaar zijn de oude stambomen. Bij middeleeuwse vooraanstaande geslachten zijn er al gauw lijnen naar Karel te trekken. Maar wat heb je van hem geërfd? De eerste generatie na Karel heeft de helft van zijn chromosomen, de tweede een kwart enz. Grens voor DNA-onderzoek nog zinvol tot 6 generaties terug (JW. Koten). Dan al meer voorouders dan het aantal chromosomen.
H. Klunder, Overzicht publicaties (38).
H.M. Lups, CD-romnieuws. Prijsverhoging Amerikaanse cd’s. Nieuwe cd van werkgroep Genealogie en Ansichten.
H. M. Lups, Boekennieuws. Tussen Termunter Ee en Eems, een Rozendalstamboom. Auteur G. Rozendal.
Vragen en contacten.


Ons Erfgoed 10e jaargang nr. 6, november - december 2002

JW. Koten, De krant als genealogische bron (3). Afschaffing dagbladzegel. Technische ontwikkelingen. Opkomst moderne pers. Vroegere kranten lijken saai. Ideologische kranten. Populaire pers. De geïllustreerde pers. Situatie rond eerste wereldoorlog. Den Haag als tweede perscentrum, Maastricht als perscentrum.
C. Speek, Het echtreglement voor de Generaliteit. Inleiding en weergave van dit Echtreglement.(94 punten).
H.M. Lups, Beroepen van toen. Maaier, maaksman, magistraat, magnesietmaler, mahoniewerker, majolicabakker, makelaar, mandenmaker, mangelaar, mantelmaker, mantelverhuurder, mastenmaker, matres, mattenbreier/mattenmaker.
H.K. Nagtegaal en J. Nagtegaal, Stamreeks Nagtegaal.
H. Klunder, Overzicht publicaties (39).
H.M. Lups, Cd-romnieuws. De Brabantse Leeuw. Handmerken uit Zeelan; Memorie van Successie eiland Tholen, inschrijflijsten voor de Garde Nationale 1813. Zeeuwse Kwartierstaatbi=oeken. Huwelijken Oostelijk Westfriesland. Quellen  für Familienforscher.
Archiefkaart.nl, de bezoekerspas. Ontleend aan R. Braad in Archievenblad nov. 2002. Ontwikkeling en gang van zaken.
Naamregister Ons Erfgoed 2002.
Zakenregister Ons Erfgoed 2002.


Ons Erfgoed 11e jaargang nr. 1, januari - februari 2003

JW. Koten, De krant als genealogische bron (Slot). Regionale persorganen. Katholieke pers krachtig in provincie. Veelheid nieuws- en advertentiebladen. Afkalving pers. Niet commerciële pers. Genealogische aspecten.
J.A. Paasman, Frauduleuze feiten in akten van de burgerlijke stand. Naast verschrijvingen ook wel bewust gefraudeerd. Aantal voorbeelden.
Mijn opa was een ...? Fotodag waar ieder militair historische foto’s kan laten determineren.
H.M. Lups, Het korps pupillen te Gombong. Zoon van een verwante KNILmilitair toch goede scholing. Regeling door luitenant-kolonel Von Lutzow voor scholing. Trok aandacht overheid. 28 oktober 1847 bij Koninklijk Besluit oprichting bevolen van een Korps Pupillen voor kinderen van Europese afkomst. Beschrijving van de ontwikkelingen en mogelijkheden.
H.M. Lups, Beroepen van toen. Mazelaar, meedelver, meekrapteler (stamper, drijver), meester van en met den zweerde (scherprechter, beul), me(e)ter. melkslijter.
Kwitantie Geertruid van Bleiswijk (1703). Paleografie.
H. Klunder, Overzicht publicaties (40).
L. van der Hoeven, Oproep Nederl. Aanmoedigingsprijs voor Genealogie 2002.
J. Pol en A. Pol-Snippe, Nationale militie 1811-1923. DE dienstplicht. Gemeentearchief Hoogeveen. Inschrijfregister. Lotingregister. Inschrijf- en lotingregister. Naschrift JW. Koten. (Napoleontische periode. Nederlands herstel. Loting. Remplaçanten.
A. Stiksma, Gewapende burgerwacht (Drenthe). Voorbereidingen ter bescherming van de ingezetenen in roerige periodes.
H.M. Lups, CD-romnieuws. Historische Tijdschriften Noord-Holland, Gendalim 4. CD-rom HCCdagen.
Boekennieuws. Jaarboek CBG 2002, deel 56. Boerderijen en hun bewoners van Voorne-Putten, Rozenburg en de Welplaat. Auteur J. Zeelenberg. Zwartboek van Nederland overzee. E. Vanvugt. Burgerlijke stand en bevolkingsregister. R.F. Vulsma
Archiefnieuws. Gemeente Archief Delft, Digitale Stamboom. Tresoar. Fusie.
Agenda.
Vragen en contacten.


Ons Erfgoed 11e jaargang nr. 2, maart - april 2003

JW. Koten, De landstrijdkrachten in de 19de eeuw in genealogisch perspectief (1). Het woord militie. Napoleon. Nieuwe vorm oorlog voeren. In Nederland ook conscriptie. De landstrijdkrachten na 1813. Gevolgen van de oorlogen. Aard strijdkrachten 19de eeuw. Belangrijkste onderdelen krijgsmacht. Infanterie. Cavalerie. Kleinere eenheden. De organisatie van het landleger.
P. Schaddelee, Opsporing verzocht (1). Persoon niet te vinden op de te verwachten plaats. Alternatieve mogelijkheden. Na 1811. Voor 1811.
J,W. Kle4in, Een bibliotheek met historie, een bibliotheek voor historie. Regionaal-historische bibliotheek van het Streekarchief Hollands Midden.
D. Boeckee, Transcriptie vorig nummer. Enkele fouten enonjuistheden.
H.M. Lups, Beroepen van toen. Messemaker, messenslijper, meterstokkenmaker, modderman, molenmaker, mollenvanger, muntheren (en hun medewerkers), muntgewichtmaker.
J.G. Koning, Von Dentzsch en de deserteurs van Namen. Von Dentzch, fragment genealogie.
J. Heemskerk, Aanvulling kwartierstaat Van Houten-De Leeuw.
Enkele beroepen uit de Registres Civiques uit het Frans vertaald.
H. Klunder, Overzicht publicaties (41).
H. Klunder, Redactieadressen van de periodieken.
Genealogische Vereniging Prometheus (aanwinsten bibliotheek).
JW. Koten, Privacy en genealogie. Nieuwe wet vanaf 1 september 2001 van kracht. Bespreking inhoud.
H.M. Lups, Fundatiën der Vrijvrouwe van Renswoude. Maria Duyst van Voorhout. Haar testament. Kort overzicht van de ontwikkeling van de Fundaties. Leerlingenlijsten.
H.M. Lups, Vergoeding voor verminkte zeelui. (1673)
H.M. Lups, Nieuwe generatie familiewapens vervaardigd met de computer. Bespreking techniek van de Delftse heraldicus Hans Nagtegaal.
Boeken- en tijdschriftennieuws. Didamse molens en molenaars. Bederstraten, kunstschilders uit de 17e eeuw. G. van der Most en E. Bartels. Nieuw genealogisch tijdschrift in Vlaanderen.
Agenda/Vragen en contacten.


Ons Erfgoed 11e jaargang nr. 3, mei - juni 2003

JW. Koten, De landstrijdkrachten in de 19de eeuw in genealogisch perspectief. De landstrijdkrachten tijdens de Franse periode (1795-1814). Oorsprong conscriptie. Franse conscriptie in Holland. Gewapende burgerwacht. Genealogische aspecten. De landstrijdkrachten na Napoleon (1814-1901). De nationale militie. Inhoud conscriptiewet 1817. Inschrijfregister. List en bedrog. Loting. Na de loting veel bier. Lotinglijsten. Vrijstelling. De remplaçanten. De beslissing van de militieraad. Bijlagen bij huwelijk van dienstplichtigen.
P. Schaddelee, Opsporing verzocht. Op zoek naar ouders. Behalve systematisch zoeken ook geduld, correspondentievrienden, netwerken, doorzettingsvermogen en een beetje geluk nodig.
S. den Haan, Archief weeskamer Zierikzee toegankelijk gemaakt. Geschiedenis van de instelling en het archief. Broodnodige bron. Registers dn losse stukken. Onderzoeksmogelijkheden. Historisch kadaster.
W.M. Overmeer, Stamreeks van het geslacht Overmeer.
H. Klunder, Overzicht publicaties (42).
H.M. Lups, Beroepen van toen. Naaikussenmaker, naai-matres, naaimoeder, naaldenkoopman/kramer, naaldenmaker, nachtbidder, nachtblazer (-waker), nachttrompetter, nachthoornblazer, nachtroeper (ook klapwaker), nachtwerker, nappendraaier, negotiant, nestelmaker, nestelkoetsier, nettenboetster (nettenbreier, nettenmaker)
Boekennieuws. Omzien naar Water. Auteurs R. de Neve en A. van Heezik. Waterschappen, veenpolders en particuliere polders in Midden en Zuid-Friesland). Auteur J. Hagen. Onderzoek bij het CBG. Het geslacht Nagtegaal in en rondom Utrecht. Auteurs H.K. Nagtegaal en J. Nagtegaal. Het Rotterdamse geslacht Bagtegaal. Auteur H.K. Nagtegaal.
Agenda.
Vragen en contacten.


Ons Erfgoed 11e jaargang nr. 4, juli - augustus 2003

JW. Koten, De landstrijdkrachten in de 19de eeuw in genealogisch perspectief  (slot). De Nederlandse krijgsmacht na Napoleon in de 19e eeuw. De  Belgische Opstand. De situatie van het leger 1840-1858. Duitse dreiging (1859). Frans-Duitse oorlog. Nadelen remplaçantenstelsel, de persoonlijke dienstplicht. Genealogische aantekeningen. Militaaire stamboek. Militaire paspoorten, pensionering. De stedelijke schutterijen. De weerbaarheidsverenigingen.
H.M. Lups, Het korps pupillen te Gombong (aanvulling). Bibliotheek Bronbeek. Aanvullend onderzoek M. Fornerod. Gouvernementspupillen.
H.M. Lups, Cd-romnieuws. Provincie Utrecht. Digitale kaarten en atlassen.
H.M. Lups, Beroepen van vroeger: Het recht van de waag en de ontwikkeling van de Amsterdamse stapelmarkt. Recht van de waag. Amsterdam als stapelmarkt. Organisatie stedelijk transport. Hulpbedrijven van de handel. Organisatie binnen de vemen. De vrijlieden. Werkzaamheden in en om de pakhuizen van de kooplieden.
Paleografie: Regeling verkoop v.e. huisje door de kerkenraad van Strijen. Ontleend aan de Paleograaf, augustus 1901).
H.M. Lups, Het loodje leggen. Term aan oud gildegebruik ontleend.
K.J. Slijkerman, Het geslacht (de) Wolf te ’s-Gravendeel.
H. Klunder, Overzicht publicaties (43).
Agenda.
H.K. Nagtegaal, De wapens van de magistraat van  Breda. Ontleend aan B.F. Immink, 1743. De Regeerende Magistraat der stad Breda.
Mededelingen Gen. Ver. Prometheus. O.a. 12e Delflanddag, viering 6e Lustrum, Nationale Genealogische Dag.
Boekennieuws. Heraldisch vademecum. Auteur H.K. Nagtegaal. Dolmans: Genealogie en Familie geschiedenis. Auteur J.H.M. Moers.
Vragen en Contacten.


Ons Erfgoed 11e jaargang nr. 5, september - oktober 2003

JW. Koten, Hoe rekende men vroeger? Korte geschiedenis. De invloed van de Arabische wereld. Hoe is Indo-Arabische rekenkunde tot ontwikkeling gekomen? Grote doorbraak. Toestand 16e eeuw. Rekenen met de abacus. Een rekenvoorbeeld. Rekenen na 1700.
H.M. Lups, Poorter-of burgerboeken. Het poorterboek van Zierikzee. Verwerving poorterschap. Verlies van poorterschap. Buitenpoorters, Onmondige kinderen. Borgen. Poorters in Kampen.
H.M. Lups, Beroepen uit het burgerboek van Zierikzee. (met een aantal vraagtekens)
Deel Beklag van Adr. Cornelisz. (paleografie).
H.M. Lups, Beroepen van toen. Nettentaander, noodslachter, notaris, oculist, olderman, olieman, olieslager (oliemolenaar), omlo(o)per, omroeper, onderman.
K.J. Slijkerman, Het geslacht Maes alias Vermaas uit Klaaswaal.
Kort redactioneel. Prometheus ontvangt weinig familieoverzichten uit andere regio’s.
H. Klunder, Overzicht publicaties (44).
Nuttige bestanden. C.A.E. Groot, gegevens Monnickendam. F. Harwig. Diverse DTB-boeken. H.M. Lups, Adresboek Bloemendaal 1936, F.A. van Liemburg, Repertorium Nederlandse hervormde predikanten tot 1816, Nummerbewijzen tot 1926 uit de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel, bruikbaar om oude foto’s te determineren en adressen te achterhalen.
H.M. Lups, Wandelende archieven. Steeds minder gemeentes. Nodig eerst oriënteren over feitelijke bewaarplaats.
Archiefnieuws. Nationaal Archief, Rijswijk. Het Utrechts Archief. Zeeuws Archief.
Boekennieuws. Het leven in de zestiende tot twintigste eeuw op het platteland in Westelijk Nederland. Kwartierstaat Bothof-Kool. Auteurs A. en C. Bothof. Zeeuwen gezocht, Gids voor stamboomonderzoek in Zeeland. Red. Leo Hollestelle en Albert Meijer. Doorploegen. Gids voor historisch onderzoek naar het boerenbedrijf in de provincie Utrecht. Auteurs T. Blekkenhorst, H. Renes, en R. Rommes.
H.M. Lups, CD-romnieuws. CD-rom Studiegrep Genealogie Westland.
Vragen en contacten.


Ons Erfgoed 11e jaargang nr. 6, november - december 2003

JW. Koten, Het Hollandse muntgeld tijdens de Republiek in genealogisch perspectief (1). Doelstelling artikel. Betekenis verschijnsel munt voor de genealoog.Inspectie plaatselijke muntateliers. Controle apparaat. Wisselbank. Hulpmiddelen muntcontrole. Waardering van de munten. Oorsprong van de munt. Numismatiek. Technisch hoogwaardig product.
A. Joseph, Familieonderzoek in voormalig N.O.I. Archiefbronnen. Burgerlijke Stand. Kranten. Jaarboeken. Andere bronnen.
H.M. Lups, CD-romnieuws. Aardrijkskundig Woordenboek A.J. v.d. Aa (CBG). 50 Jaar Brabants Heem.
G. Verhoeven, Digitaal huizenonderzoek in Delft. Sinds 1832 eigendom huizenbezit vastgelegd in kadaster. Voor de periode daarvoor is een databank tot stand gekomen in het kader van het project Delfts Erfgoed digitaal. Samenwerking met de gemeentelijke afdeling geoinformatie en de heren G. Buzing en W. Annema.
H.M. Lups, Het notariaat in Friesland. Voor 1809 hee weinig protocollen. In Friesland vrij notariaat. Eisen van benoeming. Eed van de notarissen. Over de akten. De praktijk van het notariaat. Notariaat na 1809.
Paleografie (Borgstelling t.b.v. Symon Jan Vechtersz.) (Bron: Amsterdams Gemeentearchief).
Agenda.
A. Verwey, Vrouw Maria. Zeilschip op weg van Amsterdam naar St. Petersburg op 3 okt. 1771 gezonken. Het schip had een kostbare lading aan schilderijen en beelden aan boord. Het schip en de bemanning. Genealogie Vissering. Coenraad Vissering eigenaar van het schip. De lading. Vaarroute en weersituatie. De schipbreuk.
H. Klunder, Overzicht publicaties (45).
H.M. Lups, Wapenregistratie nieuwe stijl bij het CBG. Advisering, gang van zaken en kosten.
H.M. Lups, Beroepen van toen. Onderkoopman, opdoener, opperknecht, opperman, opperkoopman, ornamentmaker, overwegwachter, paalmeester, pachters van den haardasch of straatvuilnis, pakker, pakloper, palfrenier, pander, pandmeester, panneboeter, panneman.
JW. Koten, Nogmaals de Franse conscriptie. De Bataafse periode en het eerste koninkrijk 1795-1810. Deel van Frankrijk. Grote mobilisatie voor de Russische veldtocht. Loting betrof vooral mannen uit arme gezinnen. DE algemene conscriptie. Genealogische kanttekeningen.
Vragen en contacten.
Archiefnieuws. Apeldoorn, Deventer, Maassluis.
Naamregister Ons erfgoed 2003.
Zakenregister Ons Erfgoed 2003.


Ons Erfgoed 12e jaargang nr. 1, januari - februari 2004

Van de redactie.
JW. Koten, Het Hollandse muntgeld tijdens de Republiek in genealogisch perspectief (2). De fabricage van munten. Munthuizen in de Republiek. Het personeel van de munt. De inspectie van de munthuizen. Muntsoorten en de waardering daarvan. De ontwikkeling van de belangrijke munten uit ons betalingsverkeer. De stuiver. De florijn. De daalder. Dukaat. Invloed Karel de Vijfde. Economische crisis 1640 - 1560, geknoei met geld. Belastingheffing Philips II leidt tot opstand.
D.J. Tang, De oorsprong van de zouaven en hun uniform. De oorsprong van het uniform. Een inspirerend voorbeeld? Zouaven van de paus. Beknopte bibliografie.
H.M. Lups, Strohulzen maken. Strohulzen en –matten vroeger enige soort verpakking voor flessen. Oorspronkelijk huisindustrie. Ontstaan strohulzenfabrieken. O.a. Catalonië. Eerst matjes naaien. daarna tot huls gebonden. Later rondnaaiers.
Bij Strohulzenfabriek familie Van Engelen, Straw Works W. van Engelen was andere producent. Meest vooruitstrevend was DICO. Eerst productie van strohulzenmachientjes voor thuiswerkers, later ook strohulzen vervaardiging. Ontwikkelden eerste volautomaat. Topjaren in de tweede helft van de vorige eeuw. Daarna snelle teruggang door nieuwe verpakkingsmaterialen: karton en plastic.
K.J. Slijkerman, Het rietdekkersgeslacht Decker.
H. Klunder, Overzicht publicaties.
Paleografie. Deel staat 40ste penning Voorburg 1603. (Ontleend aan de Paleograaf, jaargang 1)
D.S. Braunius, Op zoek naar de voorouders Braunius. Problemen, daarom hulp gezocht.
Mededelingen Prometheus nr. 1. Heruitgave niet meer leverbare publicaties. Gewijzigde openingstijden en pasjes bibliotheek. Aanwinsten bibliotheek.
H.M. Lups, Kentekenregistratie. Waar gegevens te vinden.
Agenda.
Vragen en contacten.


Ons Erfgoed 12e jaargang nr. 2, maart - april 2004

JW. Koten, Het Hollandse muntgeld tijdens de Republiek in genealogisch perspectief (3). De muntcirculatie tijdens de Republiek. Overzicht muntgeld in de Nederlanden. Verklaring enkele munten. Schrijfwijze, Pogingen tot centralilsatie. Grote geldwaarden. Pasmunt. Zuiderburen complicerende factor. Munthervormingen en geldsanering na 1691. Waardeaanpassing bestaande munten.
W.J. Scholl, Speurtocht naar de Middeleeuwen (1). Bronnen uit de tijd voor de DTB-boeken. Cognitieboeken Harderwijk: schuldbekentenissen. Uitgangspunt echtpaar dat leefde in de tijd van de aanvang DTB-boeken.
F.C. Hazekamp, Kraamkinderen van twee jaar. Niet zonder meer geloven wat anderen hebben uitgezocht. Voorbeeld kraamkinderen die bij hun overlijden twee jaar waren.
Vragen en contacten.
H.M. Lups, De brand in Enschede in 1759. In 1931 publicatie in boekvorm. De inhoud van het boek. De brand. Veel persoonsgegevens.
K.J. Slijkerman, Het rietdekkersgeslacht Decker (slot).
K.J. Slijkerman, Het geslacht Maes alias Vermaas uit Klaaswaal (aanv.).
H. Klunder, Overzicht publicaties.
Opgenomen vluchtelingen in Groningen 1725 (Paleografie).
H.M. Lups. Beroepen van toen. (Dak)pannenvervaardiging: pannensnijder, pannenbakker, pannendrager, pannenmaker, panovenbaas, panvormer, panwerk, panzetter. Pannensmid, panne(n)strijker, pannepopper, paperfabricage, papkoker, papper, parelzetter, passementwerker, pasteibakker, pastelleur, peerlegater, pegelaar.
W. Göbel, Familieband glasblazers en smeltpottenmakers aangetoond door DNA-onderzoek. Na contact met Duitse naamgenoot via DNA-onderzoek verwantschap aangetoond.
G.J.H.M. van Rossum, DNA-onderzoek mogelijk? Actuele situatie en een vraagstelling.
JW. Koten. DNA en genealogie, de laatste ontwikkelingen. Kern-DNA, drager van de erfelijkheid. Y-chromosoom van vander, Mt-DNA van moeder. Afstammingslijnen die duizenden jaren terug kunnen gaan. Mutaties. pectaculaire voorbeelden. Grote belangstelling bij genealogie. Recente ontwikkelingen. Groeimarkt. Hoe gaat DNA-onderzoek. Meer voorouders dan chromosomen.
L.M. van der Hoeven. Winnaar Nederl. Aanmoedigingsprijs 2002. Dit jaar niet toegekend.
Boekbespreking. De glaspioniers in het veen: historie van de glasindustrie in de venen van Drenthe, Groningen en Overijssel in de negentiende eeuw. Auteur ing. J.A. Zwaag.
Archiefnieuws. Streekarchief Hollands Midden. Rembrandtportretten van de familie Sijen. Nieuwe aanwinsten.
Afwerken van een familieboek. Grafisch Centrum Noorderkwartier.


Ons Erfgoed 12e jaargang nr. 3, mei - juni 2004

JW. Koten, Het Hollandse muntgeld tijdens de Republiek in genealogisch perspectief (slot). Op weg naar een nieuwmuntstelsel. De Franse periode. Koning Willem I, van oud naar nieuw. Grotere geldstukken in omloop en gangbaar in 1816. Geleidelijke overgang naar nieuwe muntstelsel. In augustus 1820 eerste munten van nieuwe muntstelsel. Grote schoonmaak tijdens Willem II. Inkomsten gemiddelde burger in de tijd van de Republiek en wat kon men er voor kopen?
Agenda.
W.J. Scholl, Speurtocht naar de Middeleeuwen (2). Recognitieboeken in Harderwijk beginnen in 1453. In de eerste periode van de DTBboeken vergelijking mogelijk. Beetje geluk speelt rol: de gezochten moeten enig bezit hebben gehad en gedurende langere tijd in Harderwijk of omgeving gewoond hebben. Overzicht van de eerstgevonden gegevens.
M. van den Dobbelsteen, BoekopCD. Initiatief en werkwijze.
H.M. Lups, BoekopCD 2. Samenwerking. Alvo wordt wederverkoper.
H.M. Lups, Zegels en het CBG. Ontwikkeling van het zegelen. Verschillende publicaties. Bij CBG zegelbank in ontwikkeling.
K.J. Slijkerman, Stamreeks De Hoogheyt.
K.J. Slijkerman, Aanvulling Maes alias Vermaas uit Klaaswaal.
K.J. Slijkerman, Aanvulling (De) Wolf te ’s-Gravendeel.
H. Klunder, Overzicht publicaties.
H.M. Lups, Beroepen van toen. Peilmolenaar, pekjongen, pel(le)wever, pelser, pel(le)tier, penningwarier, pennist, pensman, peperkoekbakker/verkoper, perkamentmaker, persdoekreinigster, persenmaker, pettenboorder.
Paleografie. Deel notariële akte april 1615 (Not. archieven 346, folio 73, Gem/ archief Amsterdam).
E. Hennekam, Het gebruik van standaard namen en afkortingen in bronvermeldingen bij archiefonderzoek. Eerste aanzet tot lijst met afkortingen en namen van archiefinstellingen en -bewaarplaatsen. (incl. lijst)
Boekennieuws. Van aakschipper tot zwikker. Gids van historische beroepen, Auteur Carl Denig. Toen mij uw boeken---; een analyse van de bibliotheek van Alexander van de Sandt J.u.D. (Xanten 166301721.  Auteurs M.A.J. van de Sandt en H.J.G. Onderdenwijngaard. Onze vroegste voorouders. Auteurs M. en C. van de Sandt.
Vragen en contacten.


Ons Erfgoed 12e jaargang nr. 4, juli - augustus 2004

JW. Koten, Van rakkers en gemeente-ezels (1). De politie in de loop der tijden (1400-1900) in genealogisch perspectief. Hoe werd orde en rust in vroegere tijden gehandhaafd. Begrip politie nog niet zo oud. Dubbelslachtige houding van de Nederlander t.a.v. de politietaken. 1. Weinig prestige. Slechte betaling. Politie in de volksmond. Drie breekpunten bij de ontwikkeling. Franse periode. 2. Thorbecke. Sterk versplinterde politieorganisatie. Politieke onwil. 3. Tweede Wereldoorlog. Aantal historische studies beperkt. Doelstelling artikel.
Agenda.
H. van Deelen, “Welgeborenen”. Verschenen literatuur. Toelichting en voorlopige namenlijst.
W.J. Scholl, Speurtocht naar de Middeleeuwen (3). Inleiding. Weer op weg. Nakomelingen Evert van Byssell. Verder onderzoek.
W.L.C. van Bavel, Oorlogsleed. Bezoek aan ereveld, Loenen op de Veluwe. Ongeveer 4000 graven waaronder 3 naamgenoten alle drie overleden 20-5-1940. Opsporing hoe overleden en familieverbanden.
Landelijke archievendag. 30 oktober 2004
K.J. Slijkerman, Het geslacht van Adriaen Willemz. te Ridderkerk.
H. Klunder, Overzicht publicaties.
F. Harwig, Raadsels in een trouwboek. Bij transcriptie trouwboek Diepenveen blijkt ds. Th. Wichman vette hoofdletters ingevoegd te hebben. Waarom?
E.K. Kam, De sociëteit; een genealogische bron? Via sociëteitsarchieven gegevens gevonden.
Mededelingenblad Prometheus, 13e jg. nr. 2. Terugblik op “Jaarvergadering. Vooruitblik op de “Dag van de Verenigingen”.Nieuwe cd te leen bij Prometheus  
Vragen en contacten
.


Ons Erfgoed 12e jaargang nr. 5, september - oktober 2004

JW. Koten, Van rakkers en gemeente-ezels (2). Politiediensten vanaf de 14de eeuw tot aan de Franse bezetting. Schout en schepenen, onderschouten, de roedragers, de stadskastelein, rakkers, het nachtwacht wezen.
W.J. Scholl. Speurtocht naar de Middeleeuwen (4). Erfenis en (verkoop) zijn gerelateerde gebeurtenisswen, terug te vinden in de Harderwijkse recognitieboeken. Uitwerking plus aanvullingen.
H.M. Lups, Beroepen van toen. Pettenmaker, peulder, peurder, piekenier, pijenwerker, pijnder, pijpenbrander, pijpendraaier, pijpenmaker.
K.J. Slijkerman, Een geslacht De Raet te Puttershoek en Leiden (1).
H. Klunder, Overzicht publicaties.
Raadsels in een trouwboek. Antwoord. Beginletter patroniem, gemakkelijk voor te maken register.
H.M. Lups, De enquête Staatscommissie van 1890. Onderzoek arbeidsomstandigheden. (1890). Enkele voorbeelden. Personen en omstandigheden.
H.M. Lups, Verenigingsnieuws. Lokale genealogische- en familieverenigingen. Nut voor genealogen en enkele voorbeelden.
Boekennieuws. Beroepsnamenboek. Auteur J.B. Glasbergen. 25.000 beroepsnamen en 10.000 spellingvarianten!
JW. Koten, Rage om bidprentjes. In België rage om bidprentjes.
Vragen en contacten.


Ons Erfgoed 12e jaargang nr. 6, november - december 2004

JW. Koten, Van rakkers en gemeente-ezels (3). Stadsschutterij. Politie tijdens Franse bezetting. Nationale gendarmerie. Nationale politie onder departement van politie. Nachtwacht wordt opgeheven. Politie na herstel onafhankelijkheid.
Rechtbankarchieven slechts beperkt openbaar voor publiek. Meded. Gelders Archief.
W.J. Scholl, Speurtocht naar de Middeleeuwen (5). In deze aflevering opsoren ouders Evert en glimp van zijn grootouders. Broers en zusters van Evert. Twee Gerrits.. De moecer van Evert. Twee Gerbrands. Raadsel. Aanvullingen.
H. Feikema. Had de maan zich nu maar netter gedragen. Afwijkend gedrag van de maan tussen 700 en 1300. Geschiedenis voor het jaar 1000 zou niet kloppen. Gevolgen voor genealogie.
H.M. Lups, Mediëvistiek. Twijfel aan waarheid voorgaand artikel. Verschillende mogelijkheden van tijdsbepaling.
H.M. Lups, Een familiewapen laten registreren? Een wapen zoeken of laten ontwerpen. Registratiemogelijkheden. Prijskaartje registratie. Zware straf voor oplichting met stambomen. Waar registreren?
H.M. Lups, Cd-romnieuws. Aankondiging eerste twee Alvo-cd’s.
K.J. Slijkerman, Een geslacht De Raet te Puttershoek en Leiden (Aanv. op 1).
H. Klunder, Overzicht publicaties.
Mededelingenblad nr. 3 Prometheus. Aanwinsten en schenkingen jan. tot dec. 2004. Nog verkrijgbare uitgaven. Presentatie cd.
Vragen en contacten.
JW. Koten, Boekbespreking. Ahnenforschung.
Naamregister.
Zakenregister.


Ons Erfgoed 13e jaargang nr. 1, januari - februari 2005

JW. Koten, Van rakkers en gemeente-ezels (4).
De plaatselijke politie: beloning, Amsterdamse politie; de nachtwacht: diensttijden, uitrusting, nachtelijke taken, corruptie; marechaussee: in Brabant en Limburg, taakomschrijving
K.J. Slijkerman,Gedood bij hevige storm en onweer 1677.
Ingentie Cornelis dodelijk getroffen door instortende gevel
W.J. Scholl, Speurtocht naar de Middeleeuwen (6).
Op zoek naar de afstammingslijn van Henrickje Lubberts via haar moeders kant omstreeks 1600.
H.M. Lups, Beroepen van toen (Pijpenmaker (2) -Plaatsnijder). Behandelde beroepen: pijpenmaker (orgelpijpen), pikster, pillendraaier, pisbeziener, piskijker, piskruier, pistolier, pistoolmaker, plaatdrukker, plaatslijper, plaatsnijder.
Drs. A. Meddens-van Borselen, De vredegerechten in Noord-Holland.
De archieven van de vredegerechten hebben de genealoog veel te bieden, toegelicht met verschillende voorbeelden.
Agenda.
K.J. Slijkerman, Een geslacht Molenaer uit Rhoon. Beginnend met Jacob Pietersz., geboren rond 1635 worden enkele generaties besproken. 
H. Klunder, Overzicht publicaties (52). Een aantal recent gepubliceerde familieoverzichten in diverse publicaties.
A.C. Zeven, Zegels van dertiende- en veertiende-eeuwse Schepenen van Arnhem.  ‘Coulissen van de macht’ is o.a. een bron van zegels van middeleeuwse Arnhemse bestuurders.
Bibliotheekkaarten Prometheus.
Gratis door abonnees van Ons Erfgoed aan te vragen. Geven toegang tot deze bibliotheek, ondergebracht in de bibliotheek van de TU te Delft
JW. Koten, Ziek van je voorouders. Stamboomonderzoek maakt het mogelijk het type van erfelijke eigenschappen op te sporen. Bespreking n.a.v. artikel in Medisch Contact.
JW. Koten, De risico’s van genealogisch DNA onderzoek. DNA onderzoek explodeert. Waarschuwing dit nieuwe gereedschap met omzichtigheid te hanteren. Goede regeling is noodzakelijk.
Mededelingen Prometheus nr. 1-2005. Aankondiging heruitgave Kwartierstatenboeken en Kronieken als cd-rom (delen I t/m XII plus alle jaargangen van Kronieken) Voorintekening tot en met 31 maart 2005.
JW. Koten, Belangrijk nieuws uit Limburg.
Wapenboek Veluwse Geslachten op cd-rom
. Aankondiging van deze cd met zo ’n 4500 wapenbeschrijvingen.
P. Sanders, Lokale genealogische- en familieverenigingen. Bespreking van het Genealogisch Tijdschrift voor Midden en West-Brabant.
H.M. Lups, Boekennieuws. Bespreking boek Adel en afscheiding. Ontwikkelingen in de periode 1813-1840
.
Vragen en Contacten
.


Ons Erfgoed 13e jaargang nr. 2, maart - april 2005

JW. Koten. Van rakkers en gemeente-ezels (5). De gevolgen van de gemeente- en politiewetgeving van 1851. De gemeentepolitie. Amsterdam, problemen nemen toe. Kermisoproer. Negatieve gevolgen van snelle uitbreiding politie. Palingoproer en gevolgen. Modernisering politie. Politie buiten de grote steden. Platteland. Overzicht sterkte gemeentepolitie. Groei gemeentepolitie. Grote invloed vakbonden.
W.J. Scholl, Speurtocht naar de Middeleeuwen (7). Inleiding. Zusters van Albert. Broer van Albert. Aanvullingen.
Akte vrijgeleide voor Johan Rengers te Post (1498). Paleografie.
H.M. Lups, In gesprek met Kees-Jan Slijkerman. Een van de productiefste onderzoekers/auteurs. Verhalen uit de familie begin hobby. In 1972 eerste artikeltje voor Gens Nostra. Met behulp van microfiches groot schaduwarchief opgebouwd (Eiland IJsselmonde), zodat thuis ook gewerkt kon worden. In 1981 koos hij voor een parttimebaan en werd hij beroepsgenealoog. Resultaat enige tientallen monografieën en bron uitgaven en een paar honderd artikelen. Prettig te weten dat al het vergaarde materiaal zo beschikbaar is. Nog lang niet uitgewerkt.
B. de Keijzer, Genealogie van der Meer (Van Gijsen en Casius).
H.M. Lups, Beroepen van toen. Plateelbakker (aardewasser, draaier, vormer, gever, schilder, vloerwerker, meester-bakker, kokermaker, houtklovers, tegelbakkers, estrikbakkers), platstrijkster, platijnmaker.
H.M. Lups, Het Aardrijkskundig Woordenboek van A.J. van der Aa. De auteur. Het Aardrijkskundig Woordenboek. Voor genealogen niet alleen nuttig om (verdwenen) plaatsen enz. te lokaliseren, maar ook aanvullende gegevens. Wanneer informatie over personen in de DTB-boeken ontbreekt waren dat veelal mensen die niet tot de gereformeerde staatskerk behoorden. Ook over dergelijke zaken informatie.
H. Klunder, Overzicht publicaties(53).
K.J. Slijkerman, Zwanger van de baas anno 1670. Nog in de late Middeleeuwen was het een alom aanvaard gegeven, dat er voor of tijdens een huwelijksverbintenis een of meer buitenechtelijke kinderen verwekt waren. Na Reformatie bastaardij steeds minder acceptabel. Getroffen regelingen.
Archiefnieuws. Fusie streekarchieven Hollands Midden en Krimpenerwaard tot Streekarchief Midden-Holland.
Mededelingenblad Prometheus. De cd-presentatie op12 april.
Vragen en contacten.


Ons Erfgoed 13e jaargang nr. 3, mei - juni 2005

JW. Koten,Van rakkers en gemeente-ezels (6). o.a. nachtwacht, de oprichting van de rijksveldwacht, organisatie rijksveldwacht, het verschijnen van het
algemeen politie- en opsporingsblad, de marechaussee
W.J. Scholl, Speurtocht naar de Middeleeuwen (8). In deze aflevering de speurtocht naar de familie Wit(te). De auteur komt dan terecht in de vijftiende eeuw.
H.M. Lups, Het geheime of vormloze huwelijk. Van een aantal huwelijken vindt men geen gegevens. Een van de oorzaken is het verloren gaan van de documentatie. Soms ook was er sprake van ‘geheime’ ofwel ‘vormloze’ huwelijken. In dit artikel wordt hierop nader ingegaan. 
K.J. Slijkerman, Het geslacht Palsrock uit Oost-Barendrecht (1). Een genealogie beginnend met Cornelis Michielsz. geboren rond 1500, landgebruiker te oost-Barendrecht.
H. Klunder, Overzicht publicaties (54). Overzicht van families waarover gegevens zijn gepubliceerd met een opgave van de tijdschriften waarin deze overzichten zijn geplaatst.
H.M. Lups, Beroepen van toen (platwerker - pokkenmeester). Bespreking van een aantal oude beroepen.
T. Hokken, In gesprek met Piet Sanders. De uitgever en redacteur van het in Brabant bekende Genealogisch Tijdschrift voor Midden- en West-Brabant.
H.M. Lups, Stichting Familie Veerkamp. Voorbeeld van een goed draaiende familievereniging.
H.M. Lups, Enkele maten en gewichten in de Republiek. Enkele nu minder bekende lengte- en oppervlaktematen en gewichten.
JW. Koten, Het menselijke genoomproject in IJsland. Men is doende om van alle IJslanders het dna in kaart te brengen en deze gegevens te koppelen aan de beschikbare medische gegevens en genealogische data.
H.M. Lups, Boekbespreking. The Book of Banning.
JW. Koten,Limburgse voorouders.
Oproep Noord-Hollandsarchief (Dit archief zoekt foto’s van winkels uit de periode ca. 1875-1975).
Vragen en Contacten
.


Ons Erfgoed 13e jaargang nr. 4, juli - augustus 2005

JW. Koten, Van rakkers en gemeente-ezels (7). De stadsschutterij; de politie tijdens het interbellum: de gevolgen van de agitatie van mr. Troelstra; versnippering van de politiediensten: voortdurende ambtelijke ruzies op hoog niveau, de gemeentepolitei, taken en bevoegdheden, rekrutering, gemeenteraad niet scheutig, Amsterdam, Rotterdam, de rijksveldwacht.
W.J. Scholl,Speurtocht naar de Middeleeuwen (9). Een speurtocht in de recognitieboeken van Harderwijk: Aeltje Symons blijkt af te stammen van Peter Wit(te), geboren rond 1410; de schoonfamilie van Albert Witte.
P. Uitenbogaart en H.M. Lups, Als het kind maar een naam heeft. De statistischewaarschijnlijkheid dat men inderdaad afstamt van de voorvader van rond 1600.
K.J. Slijkerman, Het geslacht Palsrock uit Oost-Barendrecht (slot). Beginnend met Va, Bastiaen Pietersz. Palsrock.
H. Klunder, Overzicht publicaties (55). Een overzicht van families/personen, behandeld in een aantal publicaties.
Cd-nieuws. Genealogisch Tijdschrift voor Midden- en West-Noord-Brabant en de Bommelerwaard op cd. Op deze dubbel-cd de jaargangen 1977 t/m 2004 van dit tijdschrift.
H.M. Lups, Beroepen van toen. polderwerker-postiljon.
J.W. Koten, Een goed huwelijk tussen heemkunde en genealogie. Bespreking van een uitgebreide studie van de heer Hovenkamp: van beddenplank en andere wetenswaardigheden. 
H.M. Lups, Armoede, welvaart en bronnen onroerend goed. Bezitsvorming, bezit onroerend goed, bronnen overdracht en gebruik van onroerend goed. 
H.M. Lups, Oosterse genealogie. Voorbeelden van zeer lange afstammingsreeksen, o.a. in China.
Boekennieuws. Het bloed kruipt … Op zoek naar Jacob Cats van Marjan Berk, Uit het duister van het verleden van Huub Kreijns.
Vragen en Contacten
.


Ons Erfgoed 13e jaargang nr. 5, september - oktober 2005

H.M. Lups, Redactioneel. O.a. aandacht voor de “stambomen” van de Stichting Genealogie Nederland” o.l.v. de heer (?) Pince van der Aa uit Den Haag.
JW. Koten, Van rakkers en gemeente-ezels (slot). Koninklijke marechaussee en politietroepen; politievraagstuk tijdens de crisisjaren, situatie na de oorlog, genealogische aantekeningen.
R. Oude Vrielink, Wat is de schakel tussen Raalte en Amsterdam. Aanvulling op het voorgaande artikel met foto’s.
H.M. Lups, Als het kind maar een naam heeft (2). Opstelling van een tabel. Rond 1300 hadden we in theorie meer dan 130 miljoen voorouders, terwijl de gehele bevolking naar schatting ongeveer 1,3 miljoen telde. Er is dus sprake van inteelt. Vraag: wat zijn de gevolgen?
JW. Koten, Een moeilijke vraag… een lang antwoord, helaas. Bespreking van de consequenties van de consanguiniteit (inteelt). Samenhang erfelijkkheid en genealogie pas van recente datum. Enkele zaken uit de erfelijkheidsleer.
H.K. Nagtegaal, Stamreeks (De) Nachtegael. De oudst bekende voorvader, Dirk Nachtegael (geb. ca. 1600) en zijn nakomelingen woonden in Rotterdam aan de Pottebakkerssteeg.
H. Klunder, Overzicht publicaties (56). Overzicht van families, behandeld in diverse publicaties
Mededeling Gen. Ver. Prometheus. Mededelingen nr. 3, Overzicht te lenen cd’s .
JW. Koten, De pest die geen pest was. Mede dank zij DNA-onderzoek is men geneigd aan te nemen dat de zwarte dood die in 1347 uitbrak en zo’n 40 % van de bevolking wegvaagde geen pest was.
JW. Koten, Wie was jhr. mr. dr. EA van Beresteyn. Korte levensbeschrijving. Ook in de wereld van de genealogie heeft hij zijn sporen nagelaten, o.a. oprichter Stichting Nederlands Patriciaat, stichter en beheerder van de Iconografische verzameling CBG en in 1935 oprichter en directeur van het CBG.
Boekennieuws. Korte bespreking van Brigade Raalte. Het Wapen der Koninklijke Marechaussee te paard in Raalte, auteur R. Oude Vrielink-van Zuidam.
Vragen en Contacten
.


Ons Erfgoed 13e jaargang nr. 6, november - december 2005

H.M. Lups, Redactioneel, o.a. nog geen verhoging van het abonnementsgeld
JW. Koten, Over mombers, binnenmoeders, regentessen en weesmeesters (1), de zorg voor onmondige ouderloze kinderen vanuit genealogisch standpunt. Historische ontwikkeling van de wezenzorg/voogdij
W.J. Scholl, Speurtocht naar de Middeleeuwen - een excurs (10), De Harderwijkse recognitieboeken geven ook een aardige indruk van zeden en gewoonten in vroegere tijden. In dit nummer de nadruk daarop.
H.K. Nagtegaal, Lakzegelcollecties op het CBG, Sinds een jaar worden met behulp van vrijwilligers alle lakzegels uit de collecties van het CBG die van een naam zijn voorzien gefotografeerd en in de Heraldische databank opgenomen en op het CBG te raadplegen.
H.M. Lups, Beroepen van toen (postiljon - praamschuiver). Behandeld worden: postiljon, postkruier, postmeester, potgieter, potte(n)bakker, pottendraaier, pottendrager, potvaarder, praamschuiver.
K.J. Slijkerman, Een familiegroep Van der Houff uit Maasdam, beginnend met Gerard of Gerrit NN, geb. rond 1530, geh. met Leentgen Willemsdr.
H. Klunder, Overzicht publicaties (57). Overzicht van families, behandeld in een aantal publicaties.
H. Klunder, Adressen Tijdschriftenoverzicht, (redactieadressen van in het Overzicht genoemde publicaties)
JW. Koten, Brieven van lezers. Beantwoording vraag controverse hoge ouderdom Joodse mensen en risico’s inteelt.
H.M. Lups, Herkomstplaatsen in Duitsland. Problemen door naamsverandering van Duitse plaatsen en het meervoudig voorkomen van een aantal plaatsen.
Mededelingen Gen. Ver. Prometheus. Openbare bijeenkomst op maandagavond 12 december (zie agenda)
A. Verweij, Het Genealogisch Koffertje. Een overzicht van te raadplegen bronnen.
Regionaal Archief Tilburg. Overbrenging Archieven van de Godshuizen in Geertruidenberg naar dit archief
Boekennieuws. Bespreking boeken ‘De genealogie van de familie Van Heur & Van Horne’ en ‘Molen en molenaar in familienamen’.
Vragen en contacten.
Naamregister Ons erfgoed 2005.
Zakenregister Ons Erfgoed 2005.
Een vreemde eend in de bijt?

Confict NGV en afdeling Computergenealogie? Een melding op het internet waarop wij t.z.t. hopen in te gaan.


Ons Erfgoed 14e jaargang nr. 1, januari - februari 2006

JW. Koten, Over mombers, binnenmoeders, regentessen en weesmeesters (2).
Wie had een voogd nodig, wie konden met de voogdijstelling worden belast, testamentaire voogdijstelling, datieve voogdij, de ontwikkeling van de voogdij tot ca. 1600.
W.J. Scholl, Speurtocht naar de Middeleeuwen (11). Geertgen Dageraets, van Geertgen naar Woutertje, een hypothese die bewezen wordt.
H.M. Lups, Beroepen van toen. Een aantal beroepen door mr. J. Soutendam aangetroffen in het “Register van het haertsteedegelt bynnen de stadt Dellf ende jurisdictie van dyen, opgemaakt in Nov. 1660”.
Paleografie (deel memorij). Stukje tekst plus transcriptie.
K.J. Slijkerman, Het geslacht van Goossen Anthonisz. Te Oost-IJsselmonde. Genealogie beginnend met Goosen (An)thonisch. alias Goossen Cornelis Anthonisz.
H. Klunder, Overzicht publicaties (58). Namen van besproken families. 
JW. Koten, Enkele moeilijke woorden uitgelegd. Begrippen voor beginners.
H.M. Lups, Bijzondere maatregelen tegen vagebonden en bedelaars. Er was niet alleen zorg voor de armen, maar er werd ook gejaagd op landlopers, die o.a. in (oorlogs) galeien te werk werden gesteld, met Aanvulling van W.J. Scholl.
Verenigingsnieuws, Ons Voorgeslacht 1946 – 2006. Speciale uitgaven i.v.m. het 60-jarig jubileum van de vereniging. 
Boekennieuws. Jaarboek CBG en Van Maas tot Mississippi, hoofdstukken uit de geschiedenis van de families Craapels en Krapels.
Vragen en contacten.


Ons Erfgoed 14e jaargang nr. 2, maart - april 2006

JW. Koten, Over mombers, binnenmoeders, regentessen en weesmeesters (3). Invloed hervorming. Consequentie overgang van katholiek naar protestant. Welke bronnen relevant. De weeshuizen. Grootte van de weeshuizen. Regentgen en regentessen. Directe zorgdragers. Financiering. De buitenvader. Toelating tot burger weeshuis. Lot overblijvers. Kleding. Armenweeshuizen. Wezen op het platteland. Genealogische aantekeningen. De weeskamers. Doelstelling. Leiding. Secretaris. Het lagere personeel. Honorering. Wat aan bronnen inhet weeskamerarchief?
W.J. Scholl, Varia Heraldica. Familiewapen niet wettelijk beschermd maar toch iets eigens. “Van ouds gevoerde wapen” het aantrekkelijkst. Ook vroeger aanpassingen om rechtszekerheid te behouden c.q. te verkrijgen voor stukken met nieuw zegel te bekrachtigen.
Fragment bisschop van Utrecht inzake dijkrecht in Sallandt. Paleografie.
H.M. Lups, Beroepen van toen. Practisijn, preekstoelenmaker, prentdrukker, prenter/printer, prentmaker.
H.M. Lups, Grafvondsten en DNA onderzoek in Vlaardingen. Begin 2002 deel duizend jaar oude begraafplaats opgegraven. Diversiteit van de oude bevolking. Onderzoek kern-DNA. Nakomelingen van de oude Vlaardingers gezocht. Ook ander nut van DNA-onderzoek.
Het echtpaar Etmans-Rijpstra. Lof van de heer Ringers voor hun gedegen rapportage.
JW. Koten, DNA-genealogie explodeert in de Verenigde Staten. Genealogie een van de belangrijkste hobbies. Vooral Afro-Amerikanen. Aantal ondernemingen aktief met redelijke reputatie. Afrikaanse Databases voldoende Y-chromosoomgegevens om land van oorsprong te lokaliseren. Ook belangstelling van afstammelingen van de oorspronkelijke bewoners (o.a. recht op inkomsten uit verschillende bronnen conform uitspraak federale hof.)
H.M. Lups, Acht maanden cel voor ‘stamboom’verkoper. Veroordeling door hoger-beroepshof in Antwerpen voor bedrijfsleider van uitgeverij Historique uit Leidschendam.
M.J.H. Becks, Stamreeks Becks.
Mededelingenblad Prometheus. Uitnodiging voorjaarsbijeenkomst.
JW. Koten, Enkele moeilijke woorden uit de genealogie uitgelegd (II). Begrip genealogie. Meest gangbare nummering in Nederland. Henry-systeem, Saragossa-systeem, Aboville-systeem. Het systeem van Villiers en Pama. Het familiewapen, De presentatie van een (patrilineaire) genealogie. Hoe verder? Grafische presentatie van een genealogie. Vrouwelijke (matrilineaire) genealogie. Biologische betekenis van een genealogie, het Y-chromosoom en het Mt-DNA.
Drs. S.E. Pronk, Raadsels rond Eduard Pronk. Problemen bij onderzoek.
Boekennieuws. Handmerken van Wageningen. Auteur A.A. Zeven. Archiefwijzer. Handleiding voor het gebruik van archieven in Nederland. Auteurs Y. Bos-Rops, M. Bruggeman en E. Ketelaar. Struinen door Enkhuizen. Auteur Frits Versluis.
Vraag.


Ons Erfgoed 14e jaargang nr. 3, mei - juni 2006

JW. Koten, Over mombers, binnenmoeders, regentessen en weesmeesters (4). Beëindiging voogdij, positie wezen op het platteland, de Franse periode, periode koning Willem I
T. Hokken en M. v.d. Waal, Den waren bloei en welvaert onzer Gemeente. Transcriptie document Rem. Gemeente te Rotterdam (inv. Nr. 127, Gem. Arch. Rotterdam) Aanbeveling om bij geloofsgenoten te kopen met overzicht beroepen en (Rem.) beoefenaars.
T. Chang, Epigenese of wel: het grote belang van onze voorouders! Epigenese voegt buiten het DNA een geheel nieuwe laag toe aan genen. Ook omgevingsfactoren kunnen een zeer grote rol spelen op het nageslacht.
Paleografie. Stukje doopinschr. Hengelo 1669 en enkele aandachtspunten bij het transcriberen.
T. Hokken, Digitaal fotograferen in archieven en verwante instellingen. Ervaringen en wensen.
H.M. Lups, Beroepen en functies van vroeger; grietmannen. Naast beroepen zal ook aandacht aan diverse functies worden gegeven.
K.J. Slijkerman, De Hoogheyt (aanvullingen).
K.J. Slijkerman, Van den Nes (Van Nes, Van Es) uit Rijsoord. Aanvullingen en correcties.   
H. Klunder, Overzicht publicaties (60). Familienamen voorkomend in diverse recente publicaties.
JW. Koten, Enkele moeilijke woorden uit de genealogie uitgelegd (III). Bespreking parenteel en geneagram.
K.J. Slijkerman, Een travestiet te Klaaswaal anno 1663. Men was toen niet wild op deze personen.
L.M. van der Hoeven, Geen winnaar v.d. Nederl. Aanmoedigingsprijs in 2004. Tevens inzending gevraagd van in 2005 verschenen publicaties, in te zenden tot 1 september 2006.
Hinderwetvergunningen als bron (ontleend aan publicatie van het Delfts Gemeentearchief) Waar vindt men ze en wat kan men er mee?
Archiefnieuws. Stand van zaken in het Zeeuws Archief.
H.M. Lups, Boekennieuws. Bespreking Procesgids. De Etstoel van Drenthe en Doorgaande wegen in Nederland (16e tot 19e eeuw)
Vragen en contacten
.


Ons Erfgoed 14e jaargang nr. 4, juli - augustus 2006

JW. Koten, Over mombers, binnenmoeders, regentessen en weesmeesters (slot). Kindersterfte vooral onder wezen rampzalig. DE nieuwe armenwet, grote rol voor de kerken. Opkomst weeshuizen met kerkelijke signatuur. Sociaal klimaat n weeshuizen wordt beter. Aantal katholieke weeshuizen verviervoudigd. Invloed moderne opvoedkunde. Genealogische kanttekeningen. Weeskamers worden overbodig. Nieuwe wettelijke regeling voogdij. Waar vindt men bronnen.
W.J. Scholl, Speurtocht naar de Middeleeuwen (12). Verder onderzoek in de recognitieboeken van Harderwijk. Het gezin van Willem Dageraet. De Dageraetsvicarie. De grootouders van Willem Dageraet. Nog een generatie verder. E(g)bert Dageraet.  Schema terug tot rond 1400.
H.M. Lups, Een moeilijk moment. Beeindiging Computergeneaal.
T. Hokken, Reizen in ruimte en tijd.  Interview met mr. G.J.J. van Wimersma Greidanus. Voor genealogen vooral bekend om zijn prachtig uitgegeven kwartierstaat in stamreeksen.
A.F.W. Duijverman, Stamreeks Duijverman.
H. Klunder, Overzicht publicaties.
H.M. Lups, Beroepen en functies van vroeger. Pres(t)meester, preter, priemvlechter, priemwerkster, prikster, principaelvinder, procurator, procurewur generaal, procureur postulaat, proefmeester, prosser, provisor, provoost, provoostgeweldige, pruikenmaker, pruimtabakmaker/handelaar, putbaas, put(ten)boorder, putgraver, putleeger, put(te)ruimer, putmeester, put(jes)schepper.
JW. Koten, Wat is een gen? Epigenetica. Invloed omgeving. Ontstaan erfelijheidsleer. Gregor Mendel. Wetten van Mendel herontdekt door Hugo deVries. Het vliegenlaboratorium. Chemische opbouw gen wordt ontsluierd. Wat is DNA. De komst van de erfelijkheidsspiraal. Genen kleine fabriekjes. Gen door omgeving gestuurd. Begin epigenetica.
Foutje in nr 1 van dit jaar. Nieuw overzicht aantallen voorouders.
H.M. Lups, De Verkeerde Wereld. Toelichting naar aanl. van vragen van lezers betreffende deze prent.
Boeken en cd-nieuws. Hollandse Bronnen, deel 1. Schoorsteengelden Ridderkerk 1638, 1644 en 1665 en het Kohier van Huishoudingen Ridderkerk uit 1680. Uitgave Ons Voorgeslacht. Nieuwe cd-rom Ons Voorgeslacht
Archiefnieuws. Groninger Archieven. Grootste Holocaust-archief wordt geopend. Westfries-Archief. Cursus stamboomonderzoek (Volksuniversiteit Alphen a.d. Rijn en HCC-Genealogiegebruikersgroep.
Vragen en contacten.


Ons Erfgoed 14e jaargang nr. 5, september - oktober 2006

Het erfgoed, gedicht Marcel Coole
H.M. Lups, Kortredactioneel.
JW. Koten, De onderwijzers, de intellectuele elite op het platteland (1). Inleiding. Onderwijzers ten onrechte matig imago. Complex beroep. Modernberoep ondanks lange voorgeschiedenis. Onderwijs en onderwijzer voor de Franse revolutie. De scholen na de reformatie. Positie joden.
H.M. Lups, Betrouwbaarheid van vernoeming en DTB-gegevens. Vernoeming kan hulpmiddel zijn, maar bewijsvoering is nodig. Familienamen soms lange tijd uit het gezicht. Patroniemen kunnen verwarring veroorzaken.
R. Oude Vreielink-van Zuidam, Een trieste huwelijksdag. Weigering ouders bruid toestemming te verlenen.
JW. Koten, Het eerste Nederlandse koninkrijk. Dit jaar herdenking tweede eeuwfeest van eerste Nederlandse koninkrijk. Enkele punten uit zijn leven.
H.M. Lups, Beroepen van toen. Quartiermeester, questor, quarantaine-beambten, quarantaine-dokter, Quarantaine-loods, questeerder, raambewaarder, raamwachter, raamzager, rachelaar, racker, raddraaier, rad(e)(n)maker, raswercker, ratelaar/ratelwacht.
Paleografie. Afkondiging te Amsterdam van huwelijk Adriaen Cornelisz. en Mary Gerbrants, 14 okt. 1581.
K.J. Slijkerman, De familiegroep met de namen Welboren en Keysersdijck uit West-Barendrecht (1).
H. Klunder, Overzicht publicaties.
Mededelingenblad Prometheus. Uitnodiging voor lezing over stadsrechten door drs. J.C.M. Cox.
H.M. Lups, Afkortingen voor genealogen. Op de site van André Dumont geneal. woordenlijst met 14.000 woorden. Ook gedrukte versie is te leveren.
JW. Koten, DNA-onderzoek en genetische privacy. DNA-onderzoek niet alleen interessant voor genealogen maar ook voor medisch onderzoek. Wel overheidstoezicht nodig.
JW. Koten, Een bijzonder Belgisch verhaal. Bijzondere bron via internet gekocht. Ook hier kan zich dat voordoen. Ervaring van H.M. Lups.
H.M. Lups, Zestig jaar “Ons Voorgeslacht”.
H.M. Lups, Waar gaan we met onze archiefinstellingen naar toe? Steeds meer archiefgegevens ophet internet gepresenteerd? In Delft damengaan van diverse instellingen: archeologie, het gemeentearchief, en de gemeentemusea. Ook toenemende contacten met de regiogemeenten.
Archiefnieuws. Historisch Fotoarchief, Burgerlijke stand Loosdrecht uit Utrechts archief, Gemeentearchief Kampen, Archieven Protestantse Kerk Nederland ondergebracht bij Utrechts Archief. Pince van der Aa actief in Frankrijk.
Boekennieuws. Persoonlijke was- en lakzegels in het gemeentearchief van Wageningen. Deel 1. Auteur A.C. Zeven. Voer voor genealogen: Friezen uit vroeger eeuwen; opschriften uit Friesland, 1280-1811. Auteur H. de Walle. Hic Conditur (Hier ligt begraven), De graven van de Nieuwkerk te Dordrecht.. Auteur A. Nelemans.
H.M. Lups, Fout in correctie (aantal voorouders per generatie).
Vragen en contacten.
Agenda.


Ons Erfgoed 14e jaargang nr. 6, november - december 2006

Van de redactie. O.a. het komend jaar weer enig computernieuws.
JW. Koten, De onderwijzers, de intellectuele elite op het platteland (2). Beeld van het onderwijs in de achttiende eeuw
A. van Nostrum, Valkuilen in de genealogie. Enkele voorbeelden van elders gepubliceerde foutieve gegevens die de stamboom van de auteur raken.
JW. Koten, Het Y-chromosoom nogmaals. Een eerste oriëntatie met name als men als genealoog bij de be studering van geboorteregisters met een geslachtskeuzeprobleem te maken heeft.
Ton Hokken, Interview met A. Maliepaart. Adrie Malipaard is een bevlogen genealoog, tegenwoordig meest actief als lokaal historicus.
J.C. Terluin, vice voorz. F.R.f.H., Fryske Rea goar Heraldyk (Friese Raad voor Heraldiek) 50 jaar. Een beknopt overzicht van de geschiedenis en activiteiten van deze Raad.
H.M. Lups, Beroepen van toen. Vervaardiging der halfkamgarens, sajetten of saaijetten. Beknopt overzicht van het productieproces en de binnen de sajetindustrie voorkomende beroepen. 
Paleografie. Fragment uit voideringhe der reynicheyt (voorschriften voor begijnen) met transcriptie.
K.J. Slijkerman, De familiegroep met de namen Welboren en Keysersdijck uit West-Barendrecht (slot). Dit slotstuk begint met Cleys (Claeys) Conelis Joppen alias Timmerman.
H. Klunder. Overzicht publicaties (63). Overzicht families waarover in een aantal publicaties aandacht is besteed.
Ton Hokken, 60 jaar Ons Voorgeslacht. Verslag van de forumdiscussie met als thema Ïnternetgenealogie, een nieuwe loot aan de stam?. Deze discussie maakte deel uit van het feestelijk dagprogramma ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan.
JW. Koten, Familiehuwelijken en erfelijke gevolgen. De gevolgen van familiehuwelijken en huwelijken binnen sommige etnische groeperingen.
Archiefnieuws. Nieuws uit Middelburg en Leeuwarden (Tresoar)
Naamregister 2006.
Zakenregister 2006.


Ons Erfgoed 15e jaargang nr. 1, januari - februari 2007

H.M. Lups, Kort redactioneel.
JW. Koten, De onderwijzers, de intellectuele elite op het platteland (3). De wet van 1806. Schooltypen. Hoe werd de opleiding geregeld? De werkelijkheid van het onderwijs. Samenvatting periode 1795-1815. Genealogische aantekeningen. Onderwijs tijdens Willem I en II. Het openbare lagere onderwijs. Goed werk schoolinspectie. Opleiding
T. Hokken, Personeel in dienst van de Hervormde Gemeente te Rotterdam in 1730. Inleiding. Lijst personeel benoemd door College van Kerkmeesters. Zitplaatsen in de kerk. Aanstelling organisten door College van Kerkmeesters. Transcriptie lijst. Honoraria.
42-jarige veroordeeld tot vijftig jaar werkhuis (paleografie).
Prof. dr. H.E. Schütte, Stamreeks Schütte (uit Münsterland).
H. Klunder, Overzicht publicaties. 
Penvoering van onze voorouders.
Hulpmiddelen bij ondertekenen akten.
JW. Koten, Enkele moeilijke woorden uit de genealogie uitgelegd (deel 4). Stamreeks. Matrilineaire lijn. Complexepresentatie. Nummeringen. Kwartierstaat (Kekulé)nummer. rafische presentatie. Scheve presentatie. Gemengde stamreeks. afstammingstafel. Kwartierstaatnummers. Verwantschapstafel. Genealogische reeks. Stamreeks.
Bibliotheekpas van de TU Delft. Pas niet meer gratis.
H.M. Lups, Cd-rom nieuws. Nieuw: Ridderschap van Nijmegen, Zutphen, de Veluwe en de Duitse Orde.
Boekennieuws. Boelens, een RK Groningse familie met een grote Bossche tak. Auteurs R. Boelens en O.J. Nienhuis. Schoonheten & de Bentincks. Auteur W. Hoogeland.
Unieke boeken over rechtspraak gemeente Weert blijven bewaard. Subsidie restaureren, verfilmen en digitalllliseren Marktrfechtboeken. Landelijk conserveringsprogramma. Vanaf 1501 veijwel zonder hiaten bewaard. Unieke serie.
GCV protesteert tegen herinvoering toegangs­pasjes per archief.


Ons Erfgoed 15e jaargang nr. 2, maart - april 2007

JW. Koten, De onderwijzers, de intellectuele elite op het platteland (4). Particuliere onderwijzersopleiding. Verbetering normaalscholen. Bevoorrechte positie Joden. Op- richting Nederlands Onderwijs Genootschap. In Amsterdam oefenschool ter opleiding van kwekelingen tot hulponderwijzer. Bijzondere onderwijsopleidingen. Invloed doleantie. Reveilbeweging. Opleiding onderwijzeressen. De matressenscholen. De eerste welingerichte bewaarscholen. De Franse meisjesscholen. Samenvatting periode 1815-1857. Genealogische aantekeningen.
M. van der Meijde- de Groot. Onderwijs in Zwartewaal. Relaas van Ariew de Groot, schoolmeester aldaar in de Franse tijd.
Plotseling overlijden heer R.F. Vulsma. Nestor van de NGV.
T. Hokken, De schoolmeester en de balk. Betreft schoolmeester Govert Grascamp. Functie en taakbveschrijving zijn bewaard gebleven. Transcriptie wordt weergegeven plus van enkele aanvullende documenten.
Uit doopboek Steenwijkerwold. Tekstfragment.  
Paleografie - verzoek G. Boucherije (1675)
.
G.J. Leferink, De Tiendaagse Veldtocht. Voorspel. De vlam in de pan.Jan Carel van Speijk. De veldtocht. Twentsschuttersoproer. Overijsselse Mobiele Schutterij. Gestorvenen tussen 1830 en 1837 in hospitalen. Metalen kruis. Verdedigers van de Citadel.
K.J. Slijkerman, Het Geslacht van GILLIS JANSZ, te Ridderkerk.
H. Klunder, Overzicht publicaties (65).
H.M. Lups, Beroepen van toen. Reder, reepafhouder, reepgast, reepmaker, reepmeester, reepschieter, reepvisser, reetrekker, reeuwer, rekenaar, remmingwerker, rentebesteller, repelaar(ster).
J.A. Uitenbogaart, Johannes Uytenbogaart stichter der Remonstrantsche Broederschap. Wie was hij en wat deed hij. Bestaande afbeeldingen.
JW. Koten. Kort DNA nieuws. Betekenis vaderschapsonderzoek in Europa doorgedrongen. Reactie’s.
Problemen met oudere cd's.
Boekennieuws. Familieboek Demuth, Demoed, Demoet, samengesteld door drie nazaten. Het streekdrachtenboek. Auteurs A. Brunsting en H. van Zutphen. Het boerderijenboek. Auteurs P. van Cruyningen, J. Goudeau, A. Viersen en J. van Zuijlen.
Compendium van het Overijssels recht voor 1811. Auteur Mr. E.D. Eijken.  
H.M. Lups, De kennis voor genealogiebeoefening wordt geprofessionaliseerd. Bij de Open Universiteit is een van de modules “Geschiedenis van het privéleven. Ook als  tekstboek o.l.v. P. Stokvis.
Vragen en contacten. 


Ons Erfgoed 15e jaargang nr. 3, mei - juni 2007

JW. Koten, De onderwijzers, de intellectuele elite op het platteland 95). Grondwet 1848. Grote gevolgen voor onderwijs. Wet 1857. Nieuwe opzet onderwijs. Gevolgen voor onderwijzend personeel. Verbeteringen onderwijswet 1878.
H.M. Kuypers, Bloedschande in Ammerstol in de 17e eeuw. Proces tegen man en vrouw, zwager, respectievelijk schoonzuster van elkaar. Strafzaak en vonnis.
H.M. Lups, Huwelijksperikelen van vroeger. Overheidsbelemmeringen bij huwelijken.
JW. Koten, Bloedverwantschap nader gepreciseerd. Verwantschapsketen. Graad van verwan tschap.
H.M. Lups, Beroepen van toen.  Reydmaker, riembeslager, riemenmaker, rietbinder, rietdekker, rietmaker,   rietsnijder.
K.J. Slijkerman, Het geslacht met de takken Romeyn, van Driel en van der Linde uit Groote Lindt (1).
K.J. Slijkerman, De familiegroep met de namen Welboren en Keysersdijck uit West Barendrecht. Aanvulling.
H.M. Lups, Beheer weeskamer. Weeskamerarchieven belangrijke bron. Deel voorschriften beheerscollege/leden van de vroedschap.
H. Klunder, Overzicht publicaties (66).  
H.M. Lups, Tijdrekening, een opfrissertje. Verschillende tijdrekeningen en afwijkende schrijfwijze.
J.W. Koten, Archiefwetenschap wordt academisch. Diverse universiteiten willen archivistiek op hun programma opnemen.
JW. Koten De herkomst van het woord moeder. Onderzoek naar oorsprong. Taalontwikkeling. Het woord moeder in diverse talen.
H.M. Lups, Wapensagen uit de Nederlanden. De Belgische heralicus en auteur Marc Van de Cruys heeft aantal Nederlandse wapensagen, aangevuld met enkele Belgische verzameld en op schrift gesteld.  
Archiefnieuws. Nieuws uit Amsterdam. Molensm maalderijen en meelfabruiken in Tilburg (o.a. 40 jaar onderzoek.
Computernieuws. Twee bestuursleden GCV afgetreden. GVC komt met nieuwe site. Gen Lias. NGV afd. Computergenealogie. Geneal. cd’s en dvd’s. www.buitenwatersloot-delft.nl. Kopen op internet.
Boeken op internet. In toenemende mate Boeke op internet, o.a. Arithmetica. Verdere ontwikkelingen.
Boekennieuws. Arminianen in de Maasstad, 375 jaar Remonstrantse Gemeente Rotterdam. Redactie T. Barnaard en  E. Cossee. Geschiedenis van de Nederlands/Amerikaanse familie Bothof/Bothoff. Auteur G.J. Bothof.
Vragen en contacten.


Ons Erfgoed 15e jaargang nr. 4, juli - augustus 2007

JW. Koten, De onderwijzers, de intellectuele elite op het platteland (slot). Geleidelijke gelijkstelling openbaar en bijzonder onderwijs. Christelijke beroepsonderwijs. Katholieke beroepsonderwijs. Gelijkstelling van openbaar en bijzonder onderwijs. De “kweek” wordt middelbare school. Problemen bij onderwijzers in de katholieke scholen. Onderwijzers in de crisisjaren. Genealogische aantekeningen. Literatuur.
J.R. Marquart, Een burgemeester in oorlogstijd. Doornse burgemeester H.J. van Bennekom mocht niet mee doen aan Tiendaagse Veldtocht.
H.M. Lups, Onderzoek naar huizen en percelen in Delft. Belangrijk hulpmiddel site van het gemeentearchief koppeling tussen kadastergegevens uit 1832 en pre-kadastrale bronnen.
H.M. Lups, Van wie ben jij er een? DNA-genealogie. Gemengdbloedigen. Tegenwoordig frequente partnerwisseling. Definities verschillende genealogische opstellingen. Wie bepaald de goede definities?
De archiefgids van de 'Baltec connections' is voltooid.
H.M. Lups, Beroepen van toen.  Rijglijfmaker, rijtuigbekleder, rijtuigmaker, ritser, riviervisser, roedragher.
Paleografie - Trouwinschr. De Korendijk, 1656.
K.J. Slijkerman, Het geslacht met de takken Romeyn, van Driel en v.d. Linde uit Groote Lindt (slot).
H.M. Lups, Oorlogsschatten op zolder. Oorlogs- en verzetsmusea op zoek naar tastbare herinneringen plus zo mogelijk het verhaal.
H. Klunder, Overzicht publicaties (67).
Gratis scans op archiefsite Almelo. Huwelijksakten 1811-1931 en overlijdensacten 1811-1936 op website te raadplegen.
H.M. Lups, Cd-rom/dvdnieuws.  Coproduktie CBG en Stichting Historic Future: Genealogie en Heraldiek in de oorlogsjaren. Ook bij BoekopCD diverse nieuwe cd’s.
Vernieuwde website VOC-opvarenden.
Enkele interessante internetadressen.
Boekennieuws. Je stamboom op de computer. Auteurs R. Balhan en R. van Drie. Een geslacht Verschoor, alias Van der Schoor te Charlois en Cromstrijen in de zestiende en zeventiende eeuw. Auteur K.J. Slijkerman. Abel Labouchere, de man die de Porceleyne Fles groot maakte.. Auteur G. Labouchere. Molens, de nieuwe Stokhuyzen. Bewerking in stand gekomen in samenwerking met De Hollandse Molen. Een kwestie van goed bestuur. Twee euwen armenzorg in Weesp (1590-1822). Auteur A. Zondergeld-Hamer.  
Vragen en contacten.


Ons Erfgoed 15e jaargang nr. 5, september - oktober 2007

JW. Koten, Nogmaals doodsoorzakenregistratie en begraven (1). Burgerlijke stand na 1830. Aanleiding begraafwet 1869 plus achtergronden. Aanstelling geneesheren belast met lijkschouwing. Verdere regeling. Noodzaak gerechtelijk onderzoek. Medische doodsoorzaak.
Correctie voorpagina vorig nummer inzake zalmvisserij.
H.M. Lups, Notariële protocollen niet alleen voor boedelscheidingen. Regulering notariaat ten tijde van Karel V. Praktijkmodellen. Niet altijd naar notarissen uit de streek van de voorouders. Boek van dr. F.L. Gehelen: Notariële akten uit de 17e en 18e eeuw. O.a. overzicht verschillende soorten akten: Trouwbeloften. Afstand van trouwbelofte. Huwelijksvoorwaarden. Testamenten enz. Genealogische aspecten.
JW. Koten, DNA en genealogie, recente ontwikkelingen. DNA-analyse in hoge mate geautomatiseerd. Ook te complementeren met kleine spelfouten met DNA-array onderzoek met behulp van DNA-chips. Verschillende bedrijven. DNA-bank politie (Groot-Brittannië) Bij oplossen misdaden vaak ook genealogie toegepast.
Drs. L.M. van der Hoeven, De schoolmeester en de balk (aanvulling). Consent Govert Grascamp in Delft (1646). Ook een Govert Govertsen Grascamp in Haarlem, 1648 met att. van ’s-Hertogenbosch.
H.M. Lups, Zo maar een bron. Maanduitgave uit ’s-Hertogenbosch met overzicht geboorten, huwelijken enz.
H.M. Lups, Beroepen van toen. Roeier (belastingen en scheepvaart), roeper, roerdrager, roerganger, roerruiter, roerschutter, roffelaar, rofster, roggebakker, roggemolenaar, rogmeter, rokkenwever, rondleurder, ronselaar, roodgieter.
H.M. Morien, Stamreeks Wagenaar. (Rengshausen-Elberfeld-Haarlem-Gouda).
H. Klunder, Overzicht publicaties (68).
H.M. Lups, Genealogisch onderzoek in Indië. Informatie ontleend aan de site van Roosje Roods, genealogisch onderzoeksbureau van het echtpaar Etmans.
JW. Koten, Hoe komen we aan woorden voor onze bloedverwanten (vervolg). Herkomst van de woorden  vader, ouders, stiefouders.
Fotoarchief Instituut voor Liturgie wetenschap. Op site http://kerken.eldoc.ub.rug.nl na te gaan welke foto’s aanwezig zijn (kerken en detailfoto’s). Bestellingen van foto’s, afgedrukt of digitaal, mogelijk.
Hollandse Genealogische Databank. Nieuwe website van Ons Voorgeslacht. Unieke databank. Opzet: twee delen, een openbaar en een besloten voor leden.
H.M. Lups, Nieuwe site Nederl. Geneal. Vereniging. Domeinnaam www.ngv.nl. Ook op nieuwe server met meer kracht en opslagruimte.
Geïmmigreerde voorouders. Project door Centrum voor Familiaire Geschiedenis en Genealogie van Birgham Young Universiteit uit Groot-Brittannië. Doel emigratieregisters van migranten uitpluizen. Ieder kan deelnemen.  
H.M. Lups, Nieuw: de self-service website voor de Genlias Monitor en Digitale Stamboom Monitor. Niieuwe website Bob Coret. Zie Genlias Monitor/Digitale Stamboom Monitor (http://mijn.coret.org/).
H.M. Lups, Verre Verwanten Radio, Geneal. en Geschied. 22-9-2007 in Nationaal Onderwijsmuseum Rotterdam met medewerking van JW. Koten.
Wageningse archieven digitaal bereikbaar.
Boekbesprekingen. 400 jaar Buren rond het Schielandshuis. Auteur R. van der Schans. De bastaarden van koning Gorilla en hun nakomelingen. Auteru Hanno de Iongh. De geschiedenis van het Privé-leven. Auteur P. Stokvis. Basisboek Geschiedenis Sociaal Werk in Nederland. Auteur M. van der Linde.
Vragen en contacten. 


Ons Erfgoed 15e jaargang nr. 6, november - december 2007

H.M. Lups, Terug- en vooruitblik. Waken over behoud verzamelde gegevens (elektronisch en op papier)
Deelnemers gevraagde voor het Projekt Genetische Genealogie in Nederland.
K.J. Slijkerman, Het geslacht met de takken van der Wiel, van Noort, Blijgeest en Grasdijck uit Ridderkerk in de zestiende- en zeventiende eeuw.
JW. Koten, Nogmaals registratie doodsoorzaken en begraven (slot). Registratie veelal niet nauwkeurig. Verbetering doodsoorzakenstatistiek. Privacyaspecten. Dubbele aangifteformulieren. Doodsoorzakenaangifte na 1900. Crematie pas later wettelijk erkend. Vervolg van de begraafwet: de wet op de lijkbezorging. Genealogische aspecten.
T. Hokken, Een nieuwe watermolen bij Rhoon in 1709. Kosten herstelafgewogen tegen nieuwbouw. Ramingen uit 1709 en bestek nieuwe. Toelichting. Lijst eigenaren van landerijen, in 1709 aangeschreven voor de omslag.
K.J. Slijkerman, De oudere generaties van het geslacht De Best uit Strijen (I).
H. Klunder, Overzicht publicaties (69).
Achterkant kunst ook interessant voor genealogen. Ontleend aan persbericht Zeeuws archief. Laurentius en zoon hebben honderden watermerken in kaart gebracht. Door tijd, dat watermerk werd gebruik ook ouderdom van o.a. prenten achterhaald. Echter ook nagemaakte watermerken. Mogelijk in de toekomst om oude ongedateerde stukken toch te kunnen dateren.
A.J. Coopmans, Huwelijksdispensaties. Begrip huwelijksdispensatie. Huwelijksbeletselen, bloedverwantschap. Overzicht berekening graden van bloedverwantschap.
H.M. Lups, Archief Leeuwarder Courant nu voor iedereen toegankelijk. Alle verschenen edities van 1752 op te vragen en te doorzoeken.
H.M. Lups, GenNetjes: Het moderne stamboomprogramma. Geschiedenis en belangrijkste eigenschappen.
Boekbespreking. Langs het spoor van de wagemaecker. Auteur E. Kastelein.
Mededelingenblad Prometheus (16e jg. dec. 2007). Laatste nieuws. In Memoriam. Hartelijk welkom op de Hollandse Genealogische Databank. Lustrum 2008.
Contactzoeker.
Naamregister Ons Erfgoed 2007.
Zakenregister Ons Erfgoed 2007.


Ons Erfgoed 16e jaargang nr. 1, januari - februari 2008

H.M. Lups, Redactioneel. In principe gaat Ons Erfgoed ook na 2008 door
JW. Koten, Grond(land)rechten in vroegere tijden (1). Rechtsgeschiedenis van het grondbezit. Juridische tradities betreffende het grondrecht in diverse perioden. Het grondbezit gedurende de Romeinse en Karolingische periode.
H.M. Lups, Naamkunde als deel van de onomastiek. Een eerste oriëntatie. Naamgevingsgeschiedenis. Vernoeming.
T. Hokken, Werken op de volmolen aan het Pompenburch in 1614 te Rotterdam. Arbeidsovereenkomst van Ot Jansz Otter Tilborch. Arbeidsovereenkomst voor een jaar als meesterknecht in de volderij. Document en transcriptie.
H.M. Lups, Beroepen van toen (rolbidder - runmolenaar).
K.J. Slijkerman, De oudere generaties v.h. geslacht De Best uit Strijen (slot).
H. Klunder, Overzicht publicaties (70). Overzicht van recente familieoverzichten in recent verschenen tijdschriften.
Uitgaven van Prometheus in HoGenDa. Samenwerkingsprojekt van 'Ons Voorgeslacht en Prometheus (http://www.hogenda.nl)
H.M. Lups, Je familiegegevens publiceren. (Laten) drukken of printen? Een andere mogelijkheid is publiceren op het internet. Voordelen van publiceren op het internet. Aspecten die daarbij een rol spelen.
H.M. Lups, Bronnen betreffende de spoorwegen in Nederland. De archieven van de Nederlandse spoorwegen, die beheerd worden door het Utrechts Archief bevatten vele interessante gegevens zoals betreffende personeel (voor zover aanwezig).
Streekarchief Midden Holland, Oproep voor 8e Walvisprijs. Winnaar ontvangt oorkonde + 500 euro.
H.M. Lups, Internet zegen of vloek of vloek en zegen. Een aantal mensen verfoeit het internet. O.a. bijv. inbreuk op onze privacy, gelegenheid tot fraude en kinderporno. Anderzijds vind men ook leuke en interessante treffers. Als voorbeeld een artikel dat een verrijking van de familiegeschiedenis was.
CD-rom/dvdnieuws:
Trefwoordenlijst Genealogie; Index Limburgs Tijdschrift voor Genealogie; GenDaLim 6 is klaar
Archief- en netnieuws: Opening eerste Historisch Ontmoetingspunt te Schoonhoven; Streekarchivariaat Liemers en Doesburg; Stadsarchief 's-Hertogenbosch
Boekennieuws. Michel Ball, Rotterdam 1600-1630; Een grote familie. Doopsgezinde elites in de Friese Zuidwesthoek 1600-1850.
Op de valreep. Welkom bij WatWasWaar.nl


Ons genealogisch Erfgoed 16e jaargang nr. 2, maart - april 2008

H. M. Lups, Kort redactioneel. Aanpassing naam van Ons Erfgoed ter voorkoming van verwarring.
JW. Koten, Grond(land)rechten in vroegere tijden (slot). Bespreking diverse vormen en registratie van grond(landrechten) en hun waarde voor genealogisch onderzoek.
H.M. Lups, Waar woonden onze voorouders? Tips om de woonplaatsen van onze voorouders te achterhalen.
H.M. Lups, Beroepen van toen (saaidrapier - scheepsjager). Overzicht van aantal verdwenen en verdwijnende broepen
R. Jansen, De geschiedenis van mijn voorouders in Wijster (ca. 1820 - heden) (1).
H. Klunder, Overzicht publicaties (71). Recent verschenen familieoverzichten in een aantal tijdschriften.
H.M. Lups, Je familiegegevens publiceren (slot). Enkele mogelijkheden om je familiegegevens op het internet te publiceren.
H.M. Lups, Tweede dag Genetische Genealogie. Gezien de grote interesse voor de eerste genealogische afnamedag heeft de Projectgroep besloten een tweede dag te Leiden te organiseren op 25 april.
P.H. Th. Dumon, Het begin van een familie. Via DNA-onderzoek werd vastgelegd dat de familie Dumon afstamde van de inmiddels uitgestorven familie "Van Dedem van den Berg"
Bibliotheekpas van de TU Delft. Gratis toegang (met pas) tot de Prometheusbibliotheek in de TU-bibliotheek. TU-bibliotheek zelf niet gratis toegankelijk.
Fusie GCV en HCC gebruikersgroep Genealogie. Nadere bijzonderheden over deze fusie.
Regerings-Almanak van Nederlandsch-Indië (1815-1942). De regeringsalmanakken zijn op 2 dvd's uitgebracht door het CBS en de Stichting Historic Future. Ook verkrijgbaar bij uitgeverij Alvo.
Genealogisch Vademecum. Op deze site van W.A. Groen kan men naar termen en woorden zoeken, die betrekking hebben op het genealogisch onderzoek.
Bibliotheekcatalogus Nationaal Archief online. Een nuttige mogelijkheid om de bibliotheekcollectie beter zichtbaar te maken.
Boekennieuws. Besproken zijn:
Spinnen in het web, Groningse regenten in relatie tot het omringende platteland tijdens de Republiek, auteur Hidde Feenstra; Het pauperparadijs met als subtitel: Een familiegeschiedenis. Auteur Suzanna Jansen; 'Van linie en stamme Hueff' met als ondertitel: Genealogie van het geslacht Hueff, auteurs G. Hueff en drs. L. v.d. Hoeven en Carticularum van de heren van Veere uit het geslacht van Borsele, 1282-1481, 1555.


Ons genealogisch Erfgoed 16e jaargang nr. 3, mei - juni 2008

JW. Koten, DNA-analyse: het nieuwe genealogisch gereedschap. Hoe wordt dat DNA-onderzoek technisch uitgevoerd met een stukje geschiedenis
Barbara Schaap, De collectie van de Koninklijke Bibliotheek: voer voor genealogen? Wat heeft de Kon. Bibliotheek genealogen te bieden?
H.M. Lups, Over de puthaak getrouwd. Hoewel 'over de puthaak' getrouwd, een putatief huwelijk is, heeft het woord "putatief " taalkundig niets met puthaak te maken.
H.M. Lups, Beroepen van toen. Deze keer scheepssjouwer - schijvenschuurder.
JW. Koten, De guillotine … ook in Nederland. Korte uiteenzetting over het ontstaan van de guillotine, het gebruik in Nederland en de medische erfenis van prof. dr. Guillotin.
H.M. Lups, Amsterdamsche Huishoudschool. Iets over de invloed van deze bekende huishoudschool.
R. Jansen, De geschiedenis van mijn voorouders in Wijster (circa 1820-heden) (slot). Deel van de familiegeschiedenis in de 2oste eeuw plus korte kwartierstaat.
H. Klunder,. Overzicht publicaties (72). Recent verschenen familieoverzichten in diverse periodieken.
Reacties van lezers. Enkele ervaringen van de heer J.F. Stoutjesdijk.
J.F. Koten, Naamsverandering. Enkele aspecten van de naamgeving vroeger en nu.
H.M. Lups, Familienamen. Enkele aspecten van de naamgeving naar aanleiding van reacties van lezers plus bespreking van twee boeken die recent verschenen: "Het dubbele namenboek"van Ten houten de Lange en De Jonge" en een nieuwe publicatie van Jan Spendel "Smid in familienamen".
H.M. Lups, Het bevolkingsregister. Hierin zijn vanaf 1850 alle gezinsmutaties vast gelegd. Niet altijd even duidelijk, want er werd niet altijd even fraai geschreven en bij vertrek werd gestreept. Vaak werd aangegeven waar het gezin naar toe trok. Handig voor aanvullende gegevens.
Het geslacht van Jacob Cornelis Boerin uit Maasdam. Aankondiging nieuwe Alvo uitgave, auteurs K.J. Slijkerman en W.T. Molema-Smitshoek
Boekennieuws. Bespreking Heerscopinc met als ondertitel: De geschiedenis van de erven en geslachten Heerspink, 1325-2000. Monumentaal werk, niet alleen vanuit genealogisch oogpunt, maar ook voor de geschiedenis van het grensgebied van Oost-Overijssel en West-Duitsland. Ook het Jaarboek 61 van het CBG, Veranderende levens met als ondertitel: Nederlandse families na 1850 verdient aandacht.


Ons genealogisch Erfgoed 16e jaargang nr. 4, juli - augustus 2008

J.W. Koten, Successierechten in vroeger tijden. Overzicht ontwikkeling van successierechten. Belangrijke genealogische bron.
E. Eijgelsheim. Een merkwaardig stukje familiegeschiedenis. Zilversmid Hellegers stal rond 100 gulden, moest 5 jaar het rasphuis in, maar nu nog werkstuk van hem in Rijksmuseum.
K.J. Slijkerman. Een geslacht Hoogvliet in de Hoeksche Waard. Genealogie beginnend met Wouter Claesz. als stamvader
H, Klunder. Overzicht publicaties (73). Overzicht van recent in andere tijdschriften behandelde familieoverzichten.
Van de administratie. 20 procent van de abonnees heeft nog niet betaald!
Mededelingen Prometheus 17e jg nr 2. Aankondiging Genealogische dag 22 november 2008 te Delft.
JW. Koten. Opsporen van de achternaam van de biologische vader. De BBC signaleert een geweldige toename van Y-chromosomaal onderzoek voor het opsporen van de achternaam van de biologische vader.
C.J. Kneppelhout m.m.v. R.F. van Dijk. Koepokinjectie anno 1797. Verslag inenting van betovergrootvader tegen pokken waarover destijds een dagboek was bijgehouden.
JW. Koten. Koepokken. Beknopte uiteenzetting over de verschillende technieken van inenting tegen koepokken.
H.M. Lups. Familieverenigingen en hun periodieken. Bespreking aan de hand van een nummer van De Veerkant Krant.
CBG digitaliseert Duitse Akten
JW. Koten. Zuster (zus). Deze keer de woorden zuster en zus en samenhangende termen van vroeger tot nu..
Site inzake Joodse grafzerken in Nederland. Aandacht voor de site stenenarchief.nl
Boekennieuws. Aanvullingen en errata bij Boelens, een RK-Groninger familie met een grote Bossche tak; Burgers, broeders en bazen, Hoe schrijf je een familiegeschiedenis.


Ons genealogisch Erfgoed 16e jaargang nr. 5, september - oktober 2008

H.M. Lups,Van de redactie. De grootste concentratie van mijn haplo-groep ligt in Ierland. Ierse soldaten de oorzaak? DNA gaat ook groter rol spelen in DNA-onderzoek. Oktober is de startmaand voor vele cursussen voor genealogen.
JW. Koten, Uit de kranten - DNA geeft aanwijzing voor herkomst van een persoon. De groep rond prof. dr. M. Manfred Kayser wist bepaalde erfelijke DNA-combinaties aan bepaalde streken te koppelen. Wat is de betekenis voor de genealogie?
G.P. Enter, Familienaam Enter. Onderzoekingen naar herkomst van de familienaam. Uiteindelijk bij de auteur een familienaam ontleend aan een botanisch beroep.
H.M. Lups, Beroepen van toen (schildpadwerker - schotter/schutter). Voortzetting van de reeks oude beroepen.
G.J. Leeuwenhoek, Het rampjaar 1672, de Hollandse Waterlinie succesvol. gevolgen voor inwoners van het dorp Waarder. Een overzicht van de huizen en hun bewoners in het dorp Waarder, een jaar nadat de Fransen weer vertrokken waren, opgenomen in het zg. Kohier van het Familiegeld 1674.
H. Klunder, Overzicht publicaties (74). Overzicht van familienamen, aangetroffen in verschillende genealogische bladen.
JW. Koten, Broeder. Het ontstaan van de begrippen broeder en broer. Voorvorm in het Sanskriet: bhraatha.
H.M. Lups, Cursussen. Aandacht voor de talrijke cursussen, o.a. in verschillende archieven. maar ook een aantal die via het internet zijn te volgen. Als voorbeeld cursus Van rustica tot hybrida, die de geschiedenis van het schrift behandelt van het jaar 0 tot 1500, gegeven te Gouda.
JW. Koten, Gratis DNA onderzoek gericht op genealogie. Gratis DNA-onderzoek is een service van de Sorensen Moleculaire genealogie fundatie, mits men naast het DNA-monster tevens gegevens over de familie toevoegt.
H.M. Lups, Sonttolregisters. Naast de database van de lijsten, van Nederlandse schepen, die de Sont passeerden, bijgehouden door de Nederlandse gezanten te Eiseneur, aanwezig bij het Nationaal Archief, is een onderzoeksgroep van de Rijksuniversiteit van Groningen (RuG) en het Fries Historisch en Letterkundig Centrum Tresoar in Leeuwarden bezig een elektronische databank aan te leggen met alle gegevens van de Sonttolregisters, waarin de tolheffing van de schepen die de Sont passeerden.
JW. Koten, Genealogie - heden en morgen (1). Een blik op de toekomst. Genealogie thans populairder dan ooit. Ook een zijlijn, de heraldiek heeft behoorlijke belangstelling. Genealogiebeoefening professionaliseert en is gedeeltelijk ook een academische discipline aan het worden mede door genealogische computertechnieken. Ook de forensische genealogie vindt via het DNA-onderzoek toepassing. Na een terugblik op de genealogiebeoefening voor de computer aandacht voor de nieuwe werkelijkheid.
H. Nagtegaal, Hollandse Genealogische Databank. Deze databank (www.hogenda.nl) heeft enorme uitbreidingen ondergaan. Recent is er een heraldische databank aan de website toegevoegd. Een deel van de databank is voor iedereen toegankelijk, een deel alleen voor leden van "Ons Voorgeslacht".
De Russische Veldtocht van 1812. Aankondiging en inhoudsopgave van dit werkje dat als BK00011 aan de Alvo-bestellijst is toegevoegd.
H.M. Lups, Watermerken. Een korte bespreking naar aanleiding van het tweede deel van 'Watermarks 1650-1700 van de hand van vader en zoon Laurentius. Maar ook via de site van de KB is een uitgebreide database van watermerken te vinden. Ze kunnen ook voor genealogen nuttig zijn.
H.M. Lups, Boekennieuws. Bespreking van het Kruis- of Doumaleen te Aldeboarn en Archiefwijzer maçonnieke Archieven.


Ons genealogisch Erfgoed 16e jaargang nr. 6, november - december 2008

H.M. Lups, Van de redactie. Vooruitblik.
JW. Koten, Genealogie heden en morgen (2). Een blik op de toekomst; genealogische software, genealogie en internet, toepassingen van Web 2.0: genealogische netwerken, samenwerking, Nieuwe problemen.
B. van der Wulp, Papier met een zwart randje. Restauratie van een verzameling half verkoold papier maakt althans gedeeltelijk toegang mogelijk tot het Delftse Weeskamerarchief van voor de stadsbrand van 1618.
H.M. Lups, Familienamen en genealogie. Familienamen kunnen bruikbaar zijn bij het genealogisch onderzoek maar ze kunnen ons ook op een verkeerd spoor zetten.
H.M. Lups, Beroepen van toen (schout - schulper). Bespreking van verschillende oude beroepen.
K.J. Slijkerman, Het geslacht Oosterman in de Hoeksche Waard (1). De bakermat van dit geslacht in de Hoeksche Waard ligt in het Land van der Mark in Noord-Brabant.
H. Klunder, Overzicht publicaties (75). Een overzicht van in verschillende andere bladen gepubliceerde genealogische overzichten.
H.M. Lups, Toelaten niet-leden tot Verenigingscentrum van de N.G.V. Tegen betaling kunnen ook niet leden onderzoek in dit verenigingscentrum onderzoek doen. Voorlopige proef.
JW. Koten, Grootmoeder en grootvader. Onderzoek naar de oorsprong van de verschillende termen, gebruikt voor grootmoeder en grootvader.
M. Tielemans, Familieband.nl: leuke aanvulling op genealogie. De website Familieband.nl combineert online stamboomonderzoek met een sociaal netwerk. Families kunnen gemakkelijk een stamboom aanmaken en tegelijkertijd op een leuke en eenvoudige manier contact met elkaar onderhouden.
JW. Koten, Forensische genealogie nu een feit. Er is een nieuwe wet in de maak die het DNA-onderzoek, gekoppeld aan genealogisch onderzoek mogelijk maakt.
JW. Koten, Nog meer DNA-nieuws vanuit Leiden. DNA-studies om de migratiestromen die zich in de loop van de millennia over de wereld hebben voorgedaan.
H.M. Lups. W.G.O.D. 40 jaar. Kort overicht van de geschiedenis van de Werkgroep Genealogisch onderzoek Duitsland en de waarde voor genealogen met Duitse voorouders.
Opening Hist. OntmoetingsPunt in Bibliotheekvestiging Waddinxveen. Ruimte voor activiteiten en veel naslagwerken en uitgaven van de regionale historische verenigingen.
Voorjaarscursussen in het Zeeuws Archief. Overzicht van allerlei cursussen. Ook als voorbeeld van mogelijk bij andere archieven te volgen cursussen.
315000 Bommelerwaarders online. Het indexeringsproject van alle Bommelerwaardse bevolkingsregisters over de periode 1810-1910 is voltooid.
H.M. Lups. Wat zetten we in een familiegeschiedenis. Niet alles is zonder meer publiceerbaar. Naast de privacyregels toch een zekere kiesheid betreffende de latere generaties in acht te nemen.
H.M. Lups, Westerwolde en Wegman. De heer Wegman heeft samen met zijn zoon niet alleen een aantal boeken met de bewoningsgeschiedenis van Westerwolde gepubliceerd, maar ook een stichting opgericht waaraan hij het grootste deel van zijn nalatenschap heeft nagelaten ten behoeve van Westerwolde.
H.M. Lups, Gens Humana. Korte toelichting over het derde themanummer van de HCC afd. genealogie.
H.M. Lups, Gemeentearchief Rotterdam deelt bewaartip. Bij dit archief kan als pdf-bestand een boekje worden opgeladen met bewaartips voor genealogen.
Duitse akten naar het C.B.G. 80.000 Duitse burgerlijke standakten zijn in 1947 overgedragen aan het Rode Kruis en kunnen nu bij het C.B.G. worden geraadpleegd.
In Boekennieuws de bespreking van ‘Familiewapens; Kentekens van verwantschap. (Auteur J.A. de Boo) door H.K. Nagtegaal.
Verder in dit laatste nummer van 2008 uiteraard de Naam- en Zakenindex.


Ons genealogisch Erfgoed 17e jaargang nr. 1, januari - februari 2009

H.M. Lups, Van de redactie. Mogelijke voortzetting van ons blad na dit jaar! Na brand woon- en werkadres enkele maanden elders; postadres blijft gelijk. Door de brand is achterstand in de uitvoering van de bestellingen ontstaan, maar ze zullen zo spoedig mogelijk worden uitgeleverd.
JW. Koten, Genealogie heden en morgen (3). Toenemende (wetenschappelijke) belangstelling, o.a. door grote steeds toenemende beschikbaarheid van data en explosie van biologische genealogie. Technische ontwikkelingen maken meer mogelijk. Verder is er (zeer) goede programmatuur beschikbaar. Voor diverse wetenschappelijke (o.a. biologische) disciplines is genealogie belangrijk.
Anderzijds wordt bijv. DNA-onderzoek bij genealogische vraagstukken.
W. Smeulers, Adressen – omgaan met veranderingen (1). Op zoek naar woonadressen van voorouders komt men allerlei complicaties tegen. De auteur is al jaren bezig met het vastleggen van panden in Rijswijk (ZH) en staat in de inleidende artikel stil bij mogelijke bronnen en de waarden van een adres.
H.M. Lups, Beroepen  toen (scuteman – setmeyer). Oude beroepen, in het Vroegmiddelnederlands enkel met een c geschreven, kregen later de h toegevoegd. Zo werd scalk schalk, destijds lijfeigene, dienstknecht als misdadiger en deugniet.
K.J. Slijkerman, Het geslacht Oosterman in de Hoeksche Waard (slot). Van IIIc, Ary (Arie) Jansz. Oosterman t/m IIIe. Ary Bastiaensz. Oosterman.
H.M. Lups, Brand toch niet zonder gevolgen. Een belangrijk deel van de documentatie ging verloren, een ander deel is tijdelijk niet beschikbaar door roet en rookschade en moet eerst worden gereinigd. Ook de gehele voorraad en een deel van de programmatuur ging verloren, terwijl het adressenbestand niet ongeschonden gered kon worden. Bij de reconstructie hebben we een 70 adressen meer, dan we volgens de laatste telling hadden, zodat een aantal lezers is opgenomen die hun abonnement reeds hadden beëindigd. Ook zij mogelijk niet alle mutaties verwerkt, zodat er mogelijk tijdschriften naar oude adressen zijn gezonden.
H. Klunder, Overzicht publicaties (76). Een overzicht van recent verschenen genealogische publicaties uit diverse bladen.
Geneal. Ver. Prometheus, Mededelingen, 18e jaarg. Nr. 1. Uitnodiging voor minisymposium op 14 maart in Den Hoorn. (zie agenda) 
JW. Koten, HAPLO, een nieuw begrip in de DNA-genealogie. Naar aanleiding van een artikel uit de NCR van de heer Moll, wordt uiteengezet hoe men tot een grove indeling van de mensheid komt op basis van haplogroepen, gevonden op basis van het DNA-profiel. Zo maakt antropologie gebruik van deze groepen om migratiestromen te duiden.
H.M. Lups, Van wie ben jij er een ? DNA onderzoek is voor genealogisch onderzoek niet altijd alleen zaligmakend. Er zijn o.a. verschillende oorzaken waarom het DNA van verschillende mensen met een gelijke achternaam en uit dezelfde familie toch niet gelijk is.
JW. Koten, De herkomst van het woord zoon. Het woord zoon is voor het eerst opgetekend in de negentiende eeuw. Zowel de oorsprong als de benaming in diverse talen wordt besproken.
Er is een hernieuwde DVD “Bronnen voor Indisch genealogisch onderzoek.
Wapenregistratie bij de Hollandse Vereniging voor Genealogie. Deze vereniging (Vroeger Ons Voorgeslacht) is ook gestart met de registratie van familiewapens, waarbij de wapens na registratie direct worden opgenomen in de databank van de Hollandse Genealogische Databank.
Boekennieuws bevat enkele besprekingen van boeken, interessant voor genealogen.
Aankondiging van de verschijning van het Eerste Jaarboek van de Indische Genealogische Vereniging.


Ons genealogisch Erfgoed 17e jaargang nr. 2, maart - april 2009

H.M. Lups Kort redactioneel. Gevolgen brand; nog enkele abonnees zoek; digitale ontwikkelingen.
JW. Koten, Nonnen, paters en andere heilige zaken (1).  Genealogische informatie is soms in een onverwachte hoek te vinden. Een zo’n bron wordt gevormd door katholieke kloosterlingen. In dit eerste deel een overzicht over de typen geestelijken, het begrip (klooster)orde, kloosters door de eeuwen heen.
A.E.D. Hartman van Rijnenburg, Genealogie en geërfde (?) herinneringen (1). Wanneer het kwartierstaatonderzoek vastloopt blijven in eerste instantie de menselijke intuïtie en mogelijk ook geërfde herinneringen om verder te zoeken, vooral als er oude familieverhalen zijn. De auteur achterhaalde bij familie een koffertje met oude stukken betreffende aangehuwde verre familie. Zo was een van de voorouders van moederszijde een zuster van kardinaal Willem van Enckenvoirt, vriend van de enige Nederlandse paus Adrianus VI wiens geboortejaar dit jaar wordt herdacht.
W. Smeulers, Adressen - Omgaan met veranderingen (2). Bij het speuren naar adresver-anderingen (omnummering van al bestaande adressen) kwam de auteur tal van onduidelijkheden en vreemdsoortigheden tegen. Adressen bleken  aan tijdvakken gebonden. Adressen vaststellen is onderdeel van maatschappelijke ontwikkelingen. Reeds vroeg maakte men plattegronden en hield men volks-tellingen. De overheid wilde weten wie waar woonde, o.a. ten behoeve van eigendomsregistratie en belastigheffing. Het toekennen van adressen ging/gaat niet vanzelf
CBG digitaliseert unieke wapenboeken. Het Centraal Bureau voor Genealogie heeft een subsidietoezegging ontvangen van de Stichting Nederland’s Patriciaat voor de digitalisering van een aantal zeer waardevolle eeuwenoude wapenboeken. De digitale afbeeldigen wworden opgenomen in de Heraldische databank van het CBG en omstreeks medio 2010 beschikbaar voor het publiek.
H.M. Morien, Familienamen. Naar aanleiding van een stukje over het ontstaan van familienamen  in een vroeger nummer van dit tijdschrift geeft de auteur een voorbeeld van boerderijennamen en een algemeen voorbeeld van patroniem tot toevoeging van een uitdrukking die tot familienaam leidde. (Oude Avenhuis, Judegaart).
H. Klunder, Overzicht publicaties (77). Overzicht van recent in diverse tijdschriften verschenen genealogische overzichten. Voor nadere informatie dient men zich tot de redactie van deze bladen te wenden.
JW. Koten, Tante. Deze keer de verwantschapbetrekking tante, een term die pas rond 1782 vanuit het Frans ons taalgebied binnendringt. Het verdrong ons woord ‘moei’, waarvan men diverse variaties kende. Als gebruikelijk een overzichtje van het woord tante in verschillende talen waardoor men mede kan zien hoe deze woordenschat in de diverse talen samenhangt.
JW. Koten, Sociale ontwikkelingen bij DNA-onderzoek. Hoewel DNA-onderzoek een vastgelopen genealogisch onderzoek weer op gang kan helpen, moet men duidelijke afspraken maken over wie wat doet en wie de verantwoordelijkheid draagt. Een van de aspecten is de privacy. Voorbeeld prins Harry, van wie men zich afvraagt of hij inderdaad een zoon is van prins Charles. Het DNA-vaderschapsonderzoek  kan ook maatschappelijke gevolgen hebben: Als de wettelijke vader niet de echte vader blijkt, wie betaalt dan voor de opvoeding van het kind?
H.M. Lups, Tjerk Vermaning. In een vroeger nummer kwam in het artikel “Van wie ben jij er een” werd als voorbeeld de amateur-archeoloog Tjerk Vermaning genoemd, waarbij werd opgemerkt dat deze naam mogelijk een verwijzing naar de doopsgezinden was. Van de heer E. Koets ontvingen we informatie die deze suggestie ondersteunt zodat we deze gaarne doorgaven. Het betreft niet alleen de herkomst van Tjerk, maar bevat ook enige informatie betreffende de doopsgezinden.


Ons genealogisch Erfgoed 17e jaargang nr. 3, mei - juni 2009

JW. Koten, Nonnen, paters en andere heilige zaken (2). De verspreiding van het Christendom, het ontstaan van de kloosterordes en verwante organisaties.
W. Smeulers, Adressen - Omgaan met veranderingen (3).  Het lokaliseren van oude adressen veroorzaakt problemen. Verwijzingen lopen via een ander medium dan de oorspronkelijke documenten. Vergissen is gemakkelijk. Bij onderzoek is het nodig nauwkeurig te registreren wat en waar men het vindt.
JW. Koten, Grote veranderingen op til bij gebruik van computersoftware. Na  de individuele genealogische computerprogramma’s, begint o.a. in Amerika een collectief genealogieprogramma via en met behulp van het internet tot ontwikkeling te komen. Hierbij kunnen meerdere personen samen aan een genealogie werken, bijv. leden van een familievereniging.
H.M. Lups, Over computergenealogie en MyHeritage. Enkele overwegingen betreffende het publiceren o.a. op het internet en de consequenties. Er blijkt reeds enige tijd een programma te bestaan, waar ook in het Nederlands collectief genealogie bedreven kan worden: MyHeritage
Linde Wolters, Internet en genealogie. Myheritage.nl is een sociaal netwerk, dat inmiddels 30 miljoen gebruikers kent. Het moederbedrijf zetelt in Israël. Meer dan 30 miljoen gebruikers hebben tot nu toe zo’n 6 miljoen stambomen gebouwd. DE website is beschikbaar in 34 talen, w.o. het Nederlands. Door een muisklik kunnen de familieleden, die verschillende talen spreken in hun taal toegang krijgen. In 2008 is gezichtsdetectie technologie op de site geintroduceerd, een automatische manier om foto’s te herkennen.
K.J. Slijkerman, Het geslacht (den) Decker alias Waardenburg. In dit te Puttershoek en Heerjansdam gedomicilieerde geslacht van voornamelijk schippers kwamen in de loop van de zeventiende eeuw de namen (den) Decker en Waardenburg in gebruik.
H. Klunder, Overzicht publicaties (78). Overzicht van genealogische publicaties in een aantal recent verschenen periodieken. Nadere informatie betreffende deze families zal men moeten inwinnen via de redactieadressen van deze publicaties.
H.M. Lups, De Nederlandse Aanmoedigingsprijs voor Genealogie. Deze is voor het eerste gewonnen door een niet Nederlander, Dennis De Witt. In 2007 verscheen zijn boek “History of the Dutch in Malaysia. De auteur is een afstammeling van in 1825 achtergebleven Nederlanders.
S. van der Woude, Nieuw licht op Friese Koopvaardij. De Sonttolregisters behoren tot de bekendste en belangrijkste geschiedenis van Nederland en Europa. Ruim de helft van alle schepen die in de periode 1600 – 1800 door de Sont voeren was in Nederlandse handen. Tresoar en het Arctisch Centrum van de Rijksuniversiteit Groningen hebben een subsidie gekregen waardoor het mogelijk wordt de inhoud van de Sonttolregisters digitaal te ontsluiten. Een en ander maakt het mogelijk zich in de Friese scheepvaart te verdiepen. In de achttiende eeuw kregen de schippers uit Friesland en de Waddeneilanden geleidelijk de meerderheid.
D. Kranen, Een zorgzame overheid. Een kleine (voorgeschiedenis van de enting met koepokken. Een ambtelijk schrijven in het archief van de Sint Elisabeth te Grave betreffende de enting met koepokken, gedateerd 7 juli 1808 was aanleiding voor de auteur zich in deze materie te verdiepen.
JW. Koten, Reactie van een lezer – opoe. De herkomst van het woord opoe.
R.A.P. van den Bree, Het aankleden van een stamboom. Het opzoeken van achtergrondgegevens over het persoonlijk leven van je voorouders is niet de gemakkelijkste weg, maar is ook mateloos interessant en boeiend. Het maakt een genealogisch overzicht wel veel interessanter. In dit artikel enkele tips.
AE.D. Hartman van Rijnenburg, Genealogie en geërfde (?) herinneringen (aanv.). Als men vastloopt met een genealogisch onderzoek, vooral als voorouders uit het buitenland komen, is een aanvulling over de geschiedenis van dat land of die streek een interessante aanvulling.
H.M. Lups, Armenzorg in vroeger tijden (boekaank.). De auteur, de heer JW. Koten, is primair bedoeld als een praktische leidraad bij het lokaliseren van bronnen die op de armenzorg betrekking hebben en belangrijk zijn voor genealogen.


Ons genealogisch Erfgoed 17e jaargang nr. 4, juli - augustus 2009

H.M. Lups, Redactioneel. Dit is nummer honderd! Korte terugblik.
JW. Koten, Nonnen, paters en andere heilige zaken (3). Explosie van kloosters. Overzicht van aantal kloosterorden. Voorbeelden van reguliere religieuze gemeenschappen, functies in het klooster.
W. Smeulers, Adressen - Omgaan met veranderingen (4). Ontbrekende adressen. Druk-, schrijf-, typ-, luister- en leesfouten. Voorbeeld o.a. vermenging wijk- en straatnaam, onvolkomenheden bij raadplegen van bronnen.
J. Alleblas, Boter, kaas en eieren, het handschrift van Wouter van Gouthoeven. Bespreking van het door Erfgoedcentrum DiEP verworven handschrift dat omstreeks 1600 ontstond
P. van Aardt en H. Morein, Stamreeks Van Aardt (1). Het voor en nageslacht van Gerrit Jansz. van Aart.
H. Klunder, Overzicht publicaties (79). Overzicht van geneal. publicaties die recent zijn verschenen.
H.M. Lups, Zoeken naar “onvindbare” voorouders. Enkele tips.
JW. Koten, Oom als verwantschapsterm. Ontstaan van de term ook en de verschillende andere benamingen, zowel hier te lande als elders.
Nieuwe bundel over bezit op Walcheren 1400-1700. Boekaankondiging.
A.D.A. Haertman van Rijnenburg, Het geheim van Lips. De zoektocht naar de dragers van een erfelijke kwaal.
H. Feikema, Genetische genealogie en het historisch model. Enkele vraagpunten. Wat is de invloed van de opvattingen van historici op genetische genealogie?
J.J. Arissen, Glossarium van waterschapstermen. In het tijdschrift voor Waterschapsgeschiedenis is een glossarium voor waterschapstermen verschenen, die waarschijnlijk ook interessant zijn voor genealogen.  
JW. Koten, Gedcom is stervende. Gedcom is niet meer toereikend voor de moderne genealogische programmatuur. Wat zijn andere mogelijkheden?
JW. Koten, DNA blijft hot topic. Er is een groeiende interesse om te weten of een kind echt van hun vader en moeder zijn. Er komt binnenkort een tv-serie over dit onderwerp.
M.J. Platt, Vraag (Aert van Linster/Lindsten).


Ons genealogisch Erfgoed 17e jaargang nr. 5, september - oktober 2009

H.M. Lups, Redactioneel. Enkele actualiteiten, het nut van genealogische bladen en verenigingen ondanks de vele gegevens die op het internet zijn te vinden. D. Kranen, volgend jaar uitgever van het blad, stelt zich voor en vertelt iets over zijn plannen.
JW. Koten, Nonnen, paters en andere heilige zaken (4). Keerpunt in 1853, kloosterzusters (nonnen) en enkele van hun orden; Fraters (broeders) en enkele van hun ordes, pensionaten, Invloed Kulturkampf, voorbeelden reguliere religieuze gemeenschappen, soorten kloosters.
W. Smeulers, Adressen - Omgaan met veranderingen (slot). Adressenconcordans als voorlopig en nuttig schema met voorbeelden en grenzen van een schema. Vergelijking schema en werkelijkheid. Nevengevolgen van het lange speuren.
H.M. Lups, Beroepen van vroeger (scheepssoldaat). Scheepssoldaten waren oorspronkelijk bestemd voor het nabij- en entergevecht op zee, later ook voor amfibische operaties. Hier kwamen de mariniers uit voort.
P. van Aardt en H. Morien, Stamreeks Van Aardt (slot). Vervolg overzicht van een Zuid-Afrikaanse familie, o.a. nauw betrokken bij de vrijheidsstrijd van de boeren tegen de Engelsen.
H. Klunder, Overzicht publicaties (80). Overzicht recente familieoverzichten in een aantal andere bladen.
L.A.F. Barjesteh van Waalwijk van Doorn, Project Genetische Genealogie in Nederland. Overzicht van de stand van zaken betreffende dit projekt. Tot medio oktober was nog deelname mogelijk. Deelnemers uit het 1e en 2e jaar kunnen tot 2 vragen stellen naar aanleiding van het projekt. 
T. Hokken, Digitale versie Broncommentaren (1082-2005). Het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (ING) heeft een digitale versie van deze waardevolle informatie. In dit artikel een overzicht van de broncommentaren 1e en 2e serie. In dit artikel een overzicht.
H.M. Lups, Computergenealogie in beweging. Opheffing van de afdeling computergenealogie van de NGV. Werkgroepen en programmering (de heer Bas Wilschut) ondergebracht bij de moedervereniging (NGV).
JW.Koten, Verwantschapstermen voor kleinkind/kleinzoon/kleindochter (1). Bespreking van de verschillende verwantschapstermen.
W.H. Morel van Mourik, Nuttige tips. Via de site www.veryoneweb.com zijn diverse Gelderse genealogische en heraldische aantekeningen te vinden.
F. van den Hoven en H.M. Lups, Plaatsengids.nl: alles over Nederland op één site. De heer Frans van den Hoven is een site gestart, plaatsnamengids.nl, met als basis de topografische gids van Nederland, een site zonder meer ook van belang voor genealogen.
Ingezonden de presentatie van twee sites: Familieband.nl: leuke aanvulling op genealogie en Verwanten vinden op Naamgenoten.nl
Mededelingenblad van de Genealogische Vereniging Prometheus. Als men oude genealogische boeken en/of uitgaven van Prometheus opruimt, is Prometheus geïnteresseerd. ([email protected] of Postbus 1058, 2600 BB Delft).
H. Feikema, Het snoer van Scaliger. Scaliger was een grondlegger van de tijdrekenkunde. Andere geleerden waren het niet eens met zijn visie en ook tegenwoordig kent men bestrijders van de hedendaagse opvattingen over de tijdrekening.
H.M. Lups, Naschrift. Gezien o.a. de dateringsmethoden, die men tegenwoordig kent is het raadzaam niet te gemakkelijk van de algemene opvattingen afwijkende meningen over te nemen.
Mededeling H.V.G. Heraldisch jaar voor Hollandse Vereniging voor Genealogie. Komend jaar staat deze vereniging vooral in het teken van de heraldiek. Men rekent er o.a. op dat tegen het eind van volgend jaar zo’n 7.000 wapens in de heraldische databank staan.
Correctie
. In het vorig nummer werd in een artikel gesproken van de L.S.D. kerk. Dit moet natuurlijk L.D.S. kerk zijn.


Ons genealogisch Erfgoed 17e jaargang nr. 6, november - december 2009

H.M. Lups/ D. Kranen Redactioneel. Afscheid Henk.M. Lups als uitgever van Ons genealogisch Erfgoed – voortzetting door Dick Kranen.
JW. Koten, Nonnen, paters en andere heilige zaken 5. Opleiding voor verschillende functies.      
R. v.d. Bree, Zoeken naar verre verwanten in Amerika (1). Nuttige tips bij het opsporen van verwanten in de Verenigde Staten.
JW. Koten, Hamersbulletin staakt na 25 jaar. Door gebrek aan goede opvolgers is aan de verschijning van dit goede blad een einde gekomen.
JW. Koten. Onduidelijk gender. Enkele aspecten bij onduidelijke geslachtsbepaling niet alleen in de sport maar ook met genealogische aspecten.
H. M. Lups, Beroepen van vroeger (sigarenmaker). Het process van handwerk tot fabrieksmatige vervaardiging.
M. Agterberg en H.M. Morien, Stamreeks Agterberg. Agterberg is een geografische naam en afgeleid van de buurtschap Achterberg bij Rhenen. De stamreeks begint met Geurt Ewidden, geboren te Achterberg, waarschijnlijk in de periode 1638-1641.
H. Klunder, Overzicht publicaties ( 81). Een overzicht van recent verschenen publicities in diverse tijdschriften.
A.E.D. Hartman van Rynenburg, Reactie op de vragen over : Flohr-von Rhuband. De overgeleverde geschiedenis is waarschijnlijk niet helemaal correct. Enkele suggesties  
H. Feikema, Karel de Grote en de C14-methode. Twijfels over de juistheid van de C-14 methode als dateringsmethode.
J.W. Koten, Kleinkind/kleinzoon/kleindochter (slot). Andere oude Nederlanbdse vormen van benoeming kleinkinderen en de term kleinkind in een aantal niet aan het Nederlands  verwante talen.
J.W. Koten, Verwantschapstermen voor het kind van broer en zus (1). Neef en nicht zijn oude woorden van Indogermaanse oorsprong en hebben in de diverse Europese grondtalen allerlei schrijfvarianten gekend.
A.E.D. Hartman van Reynenburg, Verzwegen dubbele kwartieren (1). Ervaring met verzwegen dubbele kwartieren (huwelijken tussen bloedverwanten) en het grotere risico van overgedragen
kwalen.
H. Klunder, Mededelingen Prometheus 18e jg. nr 3. Nieuw postadres: Genealogische Vereniging Prometheus p/a Zjoekowlaan 25, 2625 PJ Delft.
H.M. Lups, Boekennieuws. Besproken boeken: Polderlands, Glossarium van Waterschapstermen, Huis van de levenden. DE Joodse begraafplaats aan de Oostzeedijk te Rotterdam, Van schoorsteenvegers tot scharenslijpers en de geslachten Schilperoort uit Charlois en omgeving (14e tot 17e eeuw); aank. Buitenlandse familienamen in Nederland (uitg. ALVO)
Naamregister OgE 2009.
Zakenregister OgE 2009
.